Žádost VZ, MR

Podklady do kalendáře sport. akcí ČKS a hlášení akce (kolekt. členů ČKS)

 

ŽÁDOST O SPORTOVNÍ KYNOLOGICKOU AKCI (ZKO, KV ČKS)

 

Pořadatel: ………………………………………………………………………………..

 

Datum konání: ………………………….   Náhradní termín: …………………………

 

Název akce:  ………………………………………………………………………………

 

Místo konání akce: ……………………………………………………………………….

 

ZKO, která akci pořádá:  ………………………………………………………………..

v případě kolektivního člena pověření ZKO:

 

Vedoucí akce:

 

………………………………...    ………………………………………….    ………………

  Jméno a příjmení                                         adresa                                             telefon

                                                                                             

e-mail: …………………………….             www:  ………………………………….

 

 

 

                                                           ………………………..……………………………..

                                   razítko ZKO a podpis statutárního zástupce ZKO

 

Doporučení Krajského výboru

(u výběrových akcí a MR ČKS)

 

VS –    dospělých

 

            mládeže

 

MČR mládeže           

           

MČR – IPO

 

Mistr. klubu (kolektivního člena)

 

MČR stopařů

 

Návrhy rozhodčích (u akcí kolektivního člena)

 

Náhradníci rozhodčí:

U zahraničních rozhodčích přiložte písemný souhlas rozhodčího s potvrzením o přijetí delegace v termínu akce.

 

Uzávěrka podkladů vždy 30. 9. Předchozího roku.

 

!!! Veškeré návrhy (netýká se akcí kolektivních členů) zasílejte výhradně prostřednictvím příslušného KV ČKS !!!!