1.pololetí 2014

03.02.2014 11:16

Plán sportovních kynologických soutěží 1.pololetí pro rok 20143.

ČKS – Moravskoslezský kraj

                      

Datum ZKO Název závodu Odpovědná osoba         Delegovaný rozhodčí
29.3. Havířov-Bludovice Obranářský speciál Ringo J. Vicián
731 064 342
V. Košťál
F. Beneš
12.-13.4. Frýdlant nad Ostravicí 3.ročník Beskydsý stopařský speciál
IPO-FH/CACT
Ing Z.Novák
zbynek.novak@seznam.cz 
IPO-FH 
delegace ČKS
ZPS1 F.Beneš
26.4.     Vendryně XXXVIII.r. Memoriál Wojkowského
ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, IPO1
V.Kopka
728 348 821
J.Toman
J. Novotný
3.5.     Kylešovice Memoriál Marie Chromčákové 
ZVV1, ZVV2
H.Michálková
606 939 476
J.Havránek
P.Šafránek
8.5. Staříč     Stařičký pohár
ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2 - P.O.
P. Nevludová
zkostaric@seznam.cz
F.Beneš
J.Toman
24.5. Veřovice  Noční obranářský speciál P.Škarpa
734 506 412
V. Košťál
J.Toman
24.5. Frýdlant nad Ostravicí XVIII.r.Frýdlantský řetěz
ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2
D.Chamrád
732 471 259
V.Hrušková
J.Novotný
7.6.    Frenštát pod Radhoštěm Valašský závod
ZM, ZVV1, ZVV2, O.speciál
P.Malčík
604 862 474
P.Šafránek
J.Novotný
14.6.        Šenov  Šenovský pohár IPO3 CACT
ZZO, ZVV1 držstva P+O
D.Vašica
724 344 645
IPO3 CACT delegace ČKS    
F.Beneš
21.6. Ostrava-Zábřeh 3.Australské mistrovství M.Kitková
731 163 700
V.Hrušková
J.Novotný

Do plánu Sportovních kynologických akcí na r.2014 1.pololetí,byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO.Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran.

Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí 1.a 2.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.

Závody krajského významu smí figurovat jen figuranti ČKS 1.třídy nebo svazový.

Tento Plán PSKS 2014 1.pololetí je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MS kraje.

Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržením tohoto plánu.

Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce,popřípadě jiné změny.

Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat.

V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz,a pod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.

 Schválil KV ČKS Moravskoslezského kraje    17.1.2014