1.pololetí 2017

19.02.2017 19:28

Plán sportovních kynologických soutěží a akcí pro rok 2017 -1 pololetí

 

ČKS – Moravskoslezský kraj

 

 

Do čtrnácti dnů po akci krajského významu zašlete výsledkovou listinu (scen, foto, Word) na kv-moravskoslezský@seznam.cz

 

Datum

ZKO

Název závodu

Odpovědný funkcionář

Delegování rozhodčí

4.-.5.3.2017

 

 

18.- 19.3. 2017

 

 

20.5.2017

 

Suchdol n Odrou

 

 

Suchdol n Odrou

 

 

Albrechtice u ČT

 

Seminář pro figuranty + zkoušky 2.třídy a  prolongace 2.a 1.třídy

 

Seminář pro Instruktory výcviku

 

 

Školení krajských kladečů stop

Mellar  601297803

 

 

Ohřálová 731677460

Lektor  R.Kupka,K.Mellar

V.Košťál

 

Lektor L.Chmurová

 

 

Lektor

rozhodčí 1.třídy ČKS

 

1.-2.4.2017

 

Třinec

 

 

VS-IPO MR ČR

 

 

J.Šurman

737 366 605

 

 

Delegace ČKS

 

 

15.4.2017

 

 

Vendryně

XXXX r.memoriál Wojkowského

ZZO,ZM,ZVV1,ZVV2,IPO1

V.Kopka

728348821

F.Beneš

J.Macoszek

 

6.5.2017

 

 

Havířov

Bludovice

Výběrový závod  Mládeže pro MR ČR

ZVV1,ZVV2,IPO2,IPO3

 

J.Obozněnko

773 065 111

 

Delegace ČKS

13.5.2017

 

 

Opava

Kylešovice

Memoriál Marušky Chromčakové

ZVV1,ZVV2 družstva

V.Víchová

725 656 460

M.Flamichová

P.Šafránek

 

20.5.2017

Ostrava

Třebovice

1.ročník Třebovického poháru

ZZO b.s.c.,ZM,ZVV1,IPO3

 

 

M.Staňková

728 397 660

V.Hrušková

J.Novotný

 

 

3.6.2017

 

10.6.2017

 

 

 

24.6.2017

 

Karviná

Hranice

 

Frenštát p/Radhoštěm

 

 

Veřovice

 

 

 

 

Závod O pohár města Karviná

ZZO,ZM.ZVV1,IPO1

 

XVII r. Valašský závod

ZM,ZVV1,ZVV2

 

Noční Obranářský závod

ZVV1,ZVV2, Speciál Ringo

 

 

 

 

 

Mgr. S.Prost

608 702 212

 

M.Uchalová

774 385 511

 

P.Škarpa

734506412

 

 

 

V.Košťál

J.Toman

 

P.Šafránek

J.Novotný

 

V.Košťál

J.Toman

 

 

 

 

Do plánu Sportovních kynologických akcí na r.2017 1. pololetí,byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO.Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran.

Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí 1.a 2.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.

 

Upozornění

Závody krajského významu smí figurovat jen figuranti ČKS 1.třídy nebo svazový.

 

Seznam Figurantů MSkraj Na stránkách https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/kontakty/figuranti-i-tridy/

 

Tento Plán sportovně kynologických soutěží 1.pololetí 2017 je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MS kraje.

Předsedové ZKOrganizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržením tohoto plánu.

Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce,popřípadě jiné změny.

Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat.

V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz,a pod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.

 

Mistrovství ČR  IPO 3 se pořádá ve dnech 16.-18.6.2017 ZKO Roudnice nad Labem a tento termín je chráněný