2. pololetí 2017

08.08.2017 10:58

Plán sportovních kynologických soutěží 2.pololetí pro rok 2017

ČKS – Moravskoslezský kraj

 

 

 

Datum

ZKO

Název závodu

Odpovědný funkcionář

Delegování rozhodčí

2.9.2017 ZKO OTICE Memoriál Jana

Golombka

Noční závod dle ZVV1
J. Havránek
723414852
K.Sedláček

 

10.9.2017

 

RYCHVALD

 

Rychvaldský závod

ZZO(bez S.C.),SPr.3,ZVV1,IPO1

 

PhDr.Petr Šimek 773805301

 Marcela Botošová 736413715

 

J.Novotný

J.Radovesnický

 

23.9.2017

 

ŠENOV

CACT – IPO3

ZZO(bez S.C.)

ZVV1 družstva

 

Martin Kaloč

xspratkova@seznam.cz

Delegace ČKS

F.Beneš

 

28.9.2017

 

 

HAVÍŘOV BLUDOVICE

Havířovský pohár

ZZO1(překážka 80cm.)

ZM,IPO3                

 

Vladimír Košťál 602930487

 

 

 

V.Košťál

J.Toman

 

 

 

30.9.2017

 

PETŘVALD

Závod o Pohár starosty města Petřvald

ZZO(bez S.C.),ZM,ZVV1

 

Petr Semanco 608771088

 

 

V.Hrušková

V.Košťál

 

 

 

7.10.2017

 

 

VEŘOVICE

 

Závod o Cenu Veřovic

Memoriál Karla Škarpy

ZVV1,ZVV2,

 

 

Pavel Škarpa 734506412

 

 

F.Beneš

J.Havránek

 

 

 

 

OTICE

 

Branný víceboj kynologů

Dle směrnice č.12 sborník ČKS

 

J.Havránek

723414852

 

K.Sedláček

P.Šafránek

 

 

Do plánu Sportovních kynologických akcí na r.2017 2.pololetí,byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO. Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran. Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí 1.a 2.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.Závody krajského významu smí figurovat jen figuranti ČKS 1.třídy nebo svazový.

Tento Plán PSKS 2017 2.pololetí je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MS kraje.Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržením tohoto plánu.Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce,popřípadě jiné změny. Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat. V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz,a pod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době. 

Schváleno KV MS kraje