Havířov 06.11.2018

10.12.2018 19:39

Schůze KV Moravskoslezská oblast ČKS

06. 11. 2018

Havířov

 

Přítomni:       Mellar, Ohřálová, Košťál, Skotnicová, Černoch, Novák,

Omluveni:     Ficek Hrušková,

 

Program:

 1. Kontrola úkolů z posledního zápisu
 2. Předsjezdová kampaň k zabezpečení VIII. sjezdu ČKS
 3. Příprava seminářů
 4. Ostatní

 

 1. Kontrola úkolů z posledního zápisu
 • Informace o možných odměnách pro ZKO, které pořádají závody – do dnešního dne na email KV doručeny výsledkové listiny dvou ZKO – ZKO Vendryně, ZKO Suchdol nad Odrou, Veřovice, Otice
 • Proběhlo Mistrovství BVK – výsledky na kynologie.cz
 • Byl představen návrh na změnu odměn rozhodčích, figurantů a kladečů
 • Žádost podané:
  • VS Třinec – VS dospělých IPO
  • VS Havířov-Bludovice – VS mládeže a juniorů všestranní
  • VS Albrechtice u Českého Těšína – VS mládeže a juniorů stopaři – 31.08.2018
  • ZKO Šenov CACT - ????
 • V rámci podpory kynologického sportu bylo členy KV schválena dotace ZKO Šenov – úhrada rozhodčích (posuzování a cestovní náklady) a figurantů (figurování) v rámci uspořádaného závodu CACT. Náklady na rozhodčí na tyto akce byly původně hrazeny z ČKS - uhrazeno
 • Hlášení sportovních akcí krajského významu pro první pololetí 2019. Uzávěrka hlášení akcí na první pololetí 2019 je do 10.01.2019. Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu: kv-moravskoslezsky@seznam.cz
 • 12.01.2019 proběhne 2. Kynologický ples – informace budou následně zveřejněny na stránkách KV
 • Vyúčtovaný svod chovných psů a fen – proběhlo
 • Vyúčtování TTM – podáno, čeká se na příspěvek od ČKS
 • Probíhá vyúčtování mládežnických akcí na základě žádostí o dotace na mládež

 

 1. Předsjezdová kampaň k zabezpečení VIII. sjezdu ČKS

Základní kynologické organizace ČKS uskuteční volební členskou schůzi ZKO v období od 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019

(dle článku 24 bod 1 Stanov ČKS - Volební členská schůze ZKO se koná 1x za pět let v období před konáním sjezdu svazu.)

Na této schůzi musí proběhnout mimo jiné:

a) volba výboru ZKO

b) volba kontrolního orgánu (revizor či revizní komise)

c) volba delegátů vč. náhradníků a kandidátů do orgánů KV a ČKS.

Klíč 

10-20 členů – 1 delegát

21-40 členů - 2 delegáti

41-60 členů - 3 delegáti

61-80 členů - 4 delegáti

Dle počtu přihlášených členů ZKO na rok 2018 (k 31.1.2018) 

 

Ve smyslu přijatých usnesení k zabezpečení VIII. sjezdu ČKS zašlou všechny ZKO

I. Příslušnému Krajskému výboru ČKS v kopiích nejpozději týden po volbě:

a) Zápis a prezenční listinu z volební schůze

b) dokument Záznam volby statutárního a kontrolního orgánu (revizor nebo revizní komise)

c) dokument Záznam volby delegátů a kandidátů do orgánů KV a ČKS (dle klíče schváleného příslušným krajským výborem)

d) návrhy k projednání na krajské konferenci (návrhy na úpravu stanov ČKS, řádů a směrnic ČKS).

 

II. Sekretariátu ČKS – originály nebo úředně ověřené kopie nejpozději do 30. 4. 2019:

a) Zápis a prezenční listinu z volební schůze

b) dokument Záznam volby statutárního a kontrolního orgánu

c) dokument Záznam volby delegátů a kandidátů do orgánů KV a ČKS

d) úředně ověřená prohlášení členů výboru a revizora (popř. členy revizní komise).

 • dle sdělení Justičního soudu je třeba na nové volební období poslat na ČKS formulář „souhlas s výkonem funkce“ předsedy, členů výboru, Revizora popř. revizní komise s ověřeným podpisem a to i v případě, že nedošlo ke změně.

Nově zvolený předseda ZKO odešle podklady nejpozději do 30. 4. 2019 na adresu: ČKS - Registr ZKO, U Pergamenky 1511/3, Praha 7, 170 00

Na základě zaslaných podkladů zajistí sekretariát ČKS vložení změn do databáze rejstříkového soudu MV (za podmínky, že podklady budou doručeny kompletní).

 

 1. Příprava seminářů
 • Nové IGP – návrh seminář by byl v příštím roce zvlášť – účast dobrovolná se zápisem o účasti do průkazu ČKS – přihlášení do 15 února – informace o místě konání a termínu, budou včas rozeslány na jednotlivé předsedy ZKO s tím, že bude přihlédnuto k počtu přihlášených zájemců o školení.
  • Návrh č. 1 aby tento seminář vedl rozhodčí I. třídy ČKS – tento návrh je ve vyjednávání
  • Návrh č. 2 aby tento seminář vedl p. Lengvarský – tento návrh je ve vyjednávání
 • Příprava seminářů – předběžně je dohodnuto:
  • Školení krajských kladečů a kladečů ČKS povede Zbyněk Novák + rozhodčí 1.třídy – ZKO Albrechtice u Českého Těšína
  • Školení figurantů povede rozhodčí 1. třídy + Karel Mellar – ZKO Frýdlant nad Ostravicí
  • Školení instruktorů pro sportovní výcvik – praktický nácvik předběžně domluveno s Janou Hořejší ml. – místo zatím neupřesněno

 

 1. Ostatní
 • Upozornění pro všechna ZKO – je nutné pravidelně vkládat účetní uzávěrky na rejstříkový soud – vložit formulář
 • Příprava společné schůze předsedů a KV – leden 2019
 • Upozornění pro všechna ZKO – po negativní zkušenosti v letošním roce dochází k úpravě termínů pořádaných akcí
  • V jednom dni nebude povoleno více akcí. Pokud na tom budou ZKO trvat, budou povoleny pouze na základě písemného souhlasu dotyčné ZKO. V opačném případě bude nabídnut náhradní termín.
  • Doporučení pro ZKO – využívat termínový kalendář
 • Na stránkách ČKS (www.kynologie.cz) probíhá zkušební provoz elektronické evidence zkoušek
 • Žádosti o ocenění:
  • ZKO Frýdlant na Ostravicí - Žádost o ocenění bronzová plaketa ČKS – KV schvaluje a odesílá na předsednictvo ČKS
  • ZKO Šenov – Žádost o ocenění ČKS – KV schvaluje a odesílá na předsednictvo ČKS
  • ZKO Albrechtice u Českého Těšína – Žádost o ocenění ČKS – KV schvaluje a odesílá na předsednictvo ČKS

 

Zapsala Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.,