Havířov 10.11.2014

18.11.2014 11:15

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  10.11.2014

Přítomni: Mellar, Ohřálová, Novák, Hrušková, Skotnicová, Košťál

Omluveni: Černoch

Program:

1.      Kontrola zápisu z poslední schůze KV

1.1.Žádost o součinnost

1.2.Neinvestiční dotace – žádost KV

1.3.Školení svazových figurantů a figurantů I. třídy – výsledky

1.4.Hlášení sportovních akcí krajského významu pro první pololetí 2015

2.      Ostatní:

2.1.      Výsledky MR ČKS stopařů a juniorů

2.2.      Termíny výběrových soutěží a mistrovství pro mládež

2.3.      Příprava společné schůze KV a předsedů ZKO

2.4.      Poděkování

 

1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

1.1. Nadále platí zaslané pokyny a informace o změnách , vyplývajících z ustanovení nového občanského zákoníku – KV žádá organizace o maximální spolupráci a dodání vyplněných požadovaných tiskopisů

1.2. KV se obrací se žádostí na ZKO, které obdržely neinvestiční dotace, aby tyto neinvestiční dotace vyúčtovaly v čím jak nejkratším termínu. KV děkuje za pochopení.

1.3. Výsledky školení figurantů svazových a I. třídy:

Ø  ZKO Šenov – Kraicinger Michal – omluvil se pro zdravotní důvody

Ø  ZKO Český Těšín – Krbec Michal – figurant I. třídy

Ø  ZKO Petřvald – Bora Václav – figurant I. třídy

Ø  ZKO Havířov-Bludovice – Holka Martin – zůstává figurant I. třídy

1.4. Hlášení sportovních akcí krajského významu pro první pololetí 2015

Uzávěrka hlášení akcí na první pololetí 2015 je do 30.11.2014. Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu:

kv-moravskoslezsky@seznam.cz.

Tento email je každodenně kontrolován a Vaše žádosti budou, dle termínu doručení žádosti, zaznamenány do Termínového kalendáře. Zasláním žádosti na tento email můžete předejít možným komplikacím.

Odkaz na Termínový kalendář:

https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/plan-sportovnich-akci/terminovy-kalendar/

 

2. Ostatní

2.1. Výsledky MR ČKS stopařů a juniorů:

Ø  Mládež – doplňková kategorie

o   3.místo Ožanová Karolína, Hasko Vant Heukske

o   5.místo Kyselá Monika, Bibina

o   10.místo Beinhauerová Adéla, Wendy Helilein

Ø  Junioři

o   5.místo Ohřálová Karolína, Charrissma Faustus Moravia

2.2.  Termíny výběrových soutěží a mistrovství pro mládež:

Ø  26.04.2015 – VZ mládeže a juniorů – ZKO Havířov-Bludovice

Ø  09.05.2015 – VZ mládeže a juniorů – ZKO Chodov u Karlových Varů

Ø  15.-.16.8.2015 – MR mládeže a juniorů – ZKO Střítěz nad Lubinou

Ø  05.09.2015 – VZ stopařů mládeže a juniorů – ZKO Veřovice

Ø  12.09.2015 – VZ stopařů mládeže a juniorů – ZKO Jaroměř

Ø  19.09.2015 – VZ stopařů mládeže a juniorů – ZKO Starý Plzenec

Ø  10.-.11.10.2015 – MR stopařů mládeže a juniorů – ZKO Kaplice

2.3. Příprava společné schůze KV a předsedů ZKO – termín: 17.01.2015 od 10ti hodin, místo konání bude upřesněno.

2.4. Poděkování

Předseda ZKO Ostrava - Muglinov pan Petr Svačinka prostřednictvím KV upřímně děkuje členům ZKO Ostrava Zátiší za uspořádání  Memoriiálu Antonína Hrušky 1.11.2014, který byl důstojnou akcí k uctění a vzpomínce na skvělého člověka, pejskaře, rozhodčího a kamaráda jakým pan Antonín Hruška byl. KV se k poděkování připojuje.

 

Termín další schůze 5.12.2014 – před sjezdem ČKS

Zapsala:          Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.

Dne:                10.11.2014