Havířov 11.06.2018

12.07.2018 09:42

Schůze KV Moravskoslezská oblast ČKS

11. 06. 2018

Havířov

 

Přítomni:       Mellar, Ohřálová, Košťál, Hrušková, Skotnicová

Omluveni:     Černoch, Novák, Ficek

 

Program:

 1. Kontrola úkolů z posledního zápisu
 2. Informace z jednání Předsednictva ČKS
  1. Informace z INFO 1/2018
 3. Ostatní
 4. Důležité

 

 1. Kontrola úkolů z posledního zápisu
 • Informace o možných odměnách pro ZKO, které pořádají závody – do dnešního dne na email KV doručeny výsledkové listiny dvou ZKO – ZKO Vendryně, ZKO Suchdol nad Odrou
 • Změna termínu konání TTM – 29. 07. - 05. 08. 2018, místo konání zůstává
 • Objednávky nových zkušebních řádů IGP zasílejte přímo na ČKS - Ing. Helena Šabatová provedla korekturu českého překladu. Definitivní znění bude projednáno na rozšířením jednání VK dne 19. 6. 2018, na které byli přizváni Ing. H. Šabatová a pan K. Mellar
 • Semináře:
  • Školení, zkoušky a prolongace figurantů – proběhlo, aktualizované seznamy jsou vyvěšeny na web stránkách KV, ČKS
  • Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů – proběhlo, velký zájem o toto školení stále trvá
  • Školení kladečů – proběhlo v pořádku
 • Proběhl Výběrový závod BVK – organizátor ZKO Otice – účastnilo se 25 startujících v kategoriích:
  • Do 15 let – 2 dívky + 2 chlapci
  • Do 18 let – 1 dívka + 1 chlapec
  • do 40 let – 4 ženy + 3 muži
  • nad 40 let – 5 žen + 3 muži

 

 1. Informace z jednání Předsednictva ČKS
 • MŠMT zrušilo dotační program pro ZKO, které mají v organizaci min. 12 dětí
 • Návrh na zvýšení odměn pro rozhodčí neprošel.
 • Bylo schváleno konání MS FCI IGP - FH 2019 v ČR – 4/2019
 • členská základna ZKO ČKS 2018 - vyřízeno 468 ZKO, z MSK chybí podklady čl. základny Kravaře ve Slezsku – (2017 platba bez čl. základny, 2018 přes urgence bez reakce) v souladu se stanovami ČKS (čl. 22.,odst 12.) je uvedeným ZKO pozastavena činnost do doby úhrady členských příspěvků
 • Do funkce rozhodčího II. třídy byli jmenován V. Glogar a Z. Novák
 
 1. Ostatní
 • Zkoušky figurantů I. třídy a svazových, termín konání 1. 12. 2018. Naskenované přihlášky, s podpisy a razítkem zasílejte na email kv-moravskoslezsky@seznam.cz do 20.09.2018
  • Podmínkou účasti každého figuranta je zajištění jednoho psa (vlastního nebo zajištěného s jiným psovodem), který je vhodný pro splnění požadavků obrany dle zkoušky IPO 3. zkoušky figurantů I. třídy (provádí zkušební komise ČKS) - běh, test, praxe - podrobný obsah testů obdrží všichni adepti spolu s pozvánkou
 • Zkoušky a prolongace svazových kladečů - se uskuteční 2. 12. 2018. Místo konání bude upřesněno. Naskenované přihlášky, s podpisy a razítkem zasílejte na email kv-moravskoslezsky@seznam.cz do 20.09.2018
 • Žádosti o veškeré sportovní kynologické akce na r. 2019 žadatelé ( ZKO) a kolektivní členové, zasílejte na ČKS do 30. 9. 2018. (doporučení příslušného KV ČKS se nepožaduje).
  • ČKS vyhlašuje konkurz na pořádání výběrových soutěží a mistrovství ČR v roce 2019.
   • VS - dospělých (IPO, ZVV3, stopaři)
   • VS - mládeže (všestranní a stopaři)
   • MČR mládeže (všestranní a stopaři)
   • MČR - IPO, ZVV3, stopaři IPO FH
   • Mistrovství klubu (kolektivního člena)
   • VS - malá plemena ( MP )
   • MČR - malá plemena VS branný víceboj kynologů ( BVK ) – možno sloučit více krajů po domluvě MČR BVK
  • Návrhy zájemců (ZKO) zašlete přímo na adresu Výcvikové komise ČKS nejpozději do 30. 9. 2018, možno elektronicky na Ing. Valtrovou Lenku: zkousky@kynologie.cz
 • Možnost zapůjčení systému pro ozvučení – žádosti o případné zapůjčení zasílat v dostatečném předstihu na email KV
 • Bylo schváleno, aby KV objednalo pro potřeby MSK 50 ks zkušebních řádů IGP
 • V rámci podpory kynologického sportu bylo členy KV schválena dotace ZKO Šenov – úhrada rozhodčích (posuzování a cestovní náklady) a figurantů (figurování) v rámci uspořádaného závodu CACT. Náklady na rozhodčí na tyto akce byly původně hrazeny z ČKS.
 • VS mládeže a juniorů – všestranní – za MSK závodilo 7 dětí, na MR za MSK postoupilo 5 dětí
 • Junior Open Česká Skalice – Z MSK startovalo 11 dětí v 19ti kategoriích, ve všech kategoriích naši mládežníci získali krásná umístění – KV bylo schváleno – věnování sponzorského daru dětem (trička s logem Moravskoslezský kraj) + úhrada startovného
 • Ocenění KV
  • Žádost o ocenění dlouholetého člena ZKO Šenov – M. Kuchař – schváleno
  • Žádost o přiznání titulu „Vzorný výcvikář“ III. třídy – J. Basista, ZKO Šenov – neschváleno, chybí zkoušky

 

 1. Důležité
 • Hlášení sportovních akcí krajského významu pro druhé pololetí 2018. Uzávěrka hlášení akcí na druhé pololetí 2018 je do 20.07.2018. Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu: kv-moravskoslezsky@seznam.cz
 • Předsjezdová kampaň k zabezpečení VIII. sjezdu ČKS - 7. 12. 2019 Základní kynologické organizace ČKS uskuteční volební členskou schůzi ZKO v období od 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019. (dle článku 24 bod 1 Stanov ČKS - Volební členská schůze ZKO se koná 1x za pět let v období před konáním sjezdu svazu.) Na této schůzi musí proběhnout mimo jiné:
  • a) volba výboru ZKO
  • b) volba kontrolního orgánu (revizor či revizní komise)
  • c) volba delegátů na konferenci krajské organizace.

Dále informace v INFO 1/2018

 • 29.09.2018 proběhne Svod chovných psů a fen, Mokré Lazce, připravují se propozice a více informací bude následně zveřejněno na stránkách KV
 • 12.01.2019 proběhne 2. Kynologický ples – informace budou následně zveřejněny na stránkách KV

Upozorňujeme všechny předsedy ZKO, aby věnovali dostatečnou pozornost všem emailů, týkající se GDPR a aby uvedli do praxe veškeré požadavky, které tento nový zákon přináší – viz informace v INFO 1/2018

 

Zapsala Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.,