Havířov 11.10.2007

26.06.2013 09:39

Zápis ze schůze KV

Havířov 11.10.2007

 

Přítomni: Havránek, Ohřálová, Štýrská, Košťál, Dohnalová, Stebel

Omluveni: Hruška, Skotnicová, Mellar

 

  1. Kontrola úkolů z předchozí schůze KV
  2. Nákup rukávů z dotace ČKS
  3. Společná schůze předsedů ZKO a KV
  4. Různé

 

1.Kontrola úkolů z předchozí schůze KV

a - Neinvestiční dotace:

ZKO Bruntál

ZKO Třinec

KV tyto žádosti schválil a odeslal na předsednictvo ČKS.

odpovědna - Ohřálová

 

 b - Figuranti I.třídy

oprava:

Parolek Radovan , návrh na svazového figuranta ZKO Suchdol nad Odrou

Valíček Rostislav návrh na svazového figuranta ZKO Suchdol nad Odrou

Labor Tomáš , návrh na 1tř. figuranta, ZKO Třinec

Ociczek Pavel návrh na 1tř. figuranta, ZKO Horní suchá

 

d –Zájemci o výběrové závody:

změna

ZKO Vendryně – Mistrovství republiky mládeže

 

2. Nákup rukávů z dotace ČKS

Z nabídky byla vybrána fa GAPPAY. KV zakoupí u fa GAPPAY návleky v celkové částce 40.100,-Kč - schváleno všemi přítomnými

 

3. Společná schůze předsedů ZKO a KV

– 09.12.2007 v 10:00 ČSCHDZ v Kylešovicích

Program:

- zprávy jednotlivých členů KV

- předání návleků předsedům ZKO

- předání odměn (viz předchozí zápis)

- diskuse

 

4. Různé:

# Akce krajského významu na rok 2008 nutno hlásit Košťál – do 09.12.2007

 

Termín další schůze:

13.11.2007, 17:00 hodin, ZKO Otice

 

Zapsala: Michaela Ohřálová, DiS

 jednatel KV