Havířov 13.02.2017

23.02.2017 13:10

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov 13.02.2017

 

Přítomni:

Mellar, Ohřálová, Novák, Košťál, Černoch, Skotnicová

Omluveni:

Hrušková, Ficek

 

Program:

1. Kontrola posledního zápisu

2. Různé

 

1.     Kontrola posledního zápisu

-        Společná schůze předsedů ZKO a členů KV – proběhlo

-        Semináře jsou připraveny

 

2.     Různé

-        Per rollam schváleno:

o   Vzorný výcvikář II. třídy – Glogar

o   Vzorný výcvikář III. třídy – Waszut

o   Přihláška ke zkouškám rozhodčího II. třídy – Glogar

-        Změna názvu ZKO Havířov-Horní Suchá na ZKO Horní Suchá

-        Ocenění p. Siuda – p. Mellar dořeší na ČKS

-        Změna výboru ZKO Šenov, ZKO Albrechtice u Českého Těšína, ZKO Horní Suchá

-        Změna místa MČR IPO - 16. - 18. 6. 2017,  MČR IPO  CACT – ZKO Roudnice nad Labem – 461

 

Zapsala: 13.02.2017 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.