Havířov 14.11.2011

06.08.2013 09:06
Schůze KV
Havířov, 14.11.2011
 
Přítomni:         Mellar, Ohřálová, Štýrská, Skotnicová, Hrušková, Košťál
Program:
  1. Co proběhlo od poslední schůze KV
  2. Schůze předsedů ZKO a KV
  3. Výzva
  4. Informace – školení instruktorů pro sportovní výcvik psů
 
  1. Kontrola zápisu z minulé schůze KV
Ø Návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO. Tato pravidla budou sloužit jako prevence před případnými nedorozuměními  – Mellar, Ohřálová, úkol pokračuje
Ø Převedení pravomocí předsedy KV – Mellar, Skotnicová, úkol trvá, žádost je zaslána na MV
Ø Proškolení figurantů I. třídy – 5.11.2011 Roudnice nad Labem – Vojkůvka, Polášek, Slowioczek, Řehoř
Ø Vyřízení žádosti ZKO Bruntál, p. Vodička – ocenění pro dlouholetého člena ZKO Bruntál, u příležitosti jeho životního jubilea – vyřízeno Ohřálová
Ø Vyúčtování dotace na tábor – úkol trvá Mellar
Ø žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2012 – odesláno: ZKO Havířov, ZKO Ostrava-Zátiší, ZKO Veřovice, ZKO Otice, ZKO Jablunkov, ZKO Frýdlant nad Ostravicí, ZKO Opava, ZKO Šenov
Ø žádosti o možnost pořádání výběrových soutěží a mistrovství pro rok 2012 – odesláno: ZKO Veřovice (VS mládeže stopařů), ZKO Havířov-Bludovice (VS mládeže všestranných), ZKO Třinec (VS dospělých), ZKO Horní Suchá (CACT)
Ø nutno dodělat dva poháry pro mládež – 3.místo družstev MR mládeže ČKS – Mellar
 
  1. Schůze předsedů ZKO a KV
Schůze předsedů ZKO a KV proběhne 14.01.2012 od 09:00 hodin,v sále Buly Aréna – Aquapark KravařeKostelní 2075/28b, Kravaře 747 21, www.aquapark-kravare.cz
 
  1. Výzva:
    1. Žádáme předsedy ZKO, které předpokládají, že v prvním pololetí roku 2012, uspořádají závod krajského charakteru, aby své žádosti zasílali do 30.12.2011 na adresu:
Vladimír Košťál, Slezská 5,736 01 Havířov-Město,
                        ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ!!!
 
  1. Informace – školení instruktorů pro sportovní výcvik psů
V únoru 2012 proběhne školení rozhodčích I. a II. třídy. V návaznosti na toto školení, provede v březnu 2012 KV školení instruktorů pro sportovní výcvik psů. Toto školení se bude týkat pouze hlavních výcvikářů ZKO, aby tito mohli informace předávat ve svých ZKO v rámci organizace výcviku psů. 

 

Termín další schůze: 09.01.2012 v 18 hodin, v Havířově
Zapsala: 14.11.2011
lic. Michaela Ohřálová, DiS,