Havířov 14.6.2011

06.08.2013 09:04

Schůze KV

Havířov, 14.06.2011
Přítomni:         Mellar, Ohřálová, Štýrská, Skotnicová, Košťál, Černoch, Hrušková
Program:
  1. Kontrola zápisu z minulé schůze KV
  2. Žádosti
  3. Ostatní
 
 
  1. Kontrola zápisu z minulé schůze KV
Ø Návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO. Tato pravidla budou sloužit jako prevence před případnými nedorozuměními  – Mellar, Ohřálová, úkol pokračuje
Ø Převedení pravomocí předsedy KV – Mellar, Skotnicová, úkol trvá
Ø Závod CACT – v ZKO Horní Suchá proběhl – bez připomínek, v ZKO Ostrava-Svinov zrušen - malý zájem startujících
Ø Dopis p. Koman – KV svůj názor na celou situaci vyjádřil ve svém dopise, který byl již dříve panu Komanovi zaslán.  KV se nadále domnívá, že v současné době, dle Stanov ČKS, je nejvyšším orgánem, který by měl celou situaci řešit, členská schůze příslušné ZKO
 
  1. Žádosti
Ø žádosti o možnost pořádání závodu CACT v roce 2012 doručit do15.9.2011 na adresu:
§ Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá,
·         email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479
§ Vladimír Košťál, Slezská 5,736 01 Havířov-Město,
·         email: assiry@volny.cz
 (prosím o dodržení tohoto termínu, neboť je nutno žádosti zpracovat a do 30.9. zaslat na sekretariát ČKS) - bližší informace naleznete v INFO 3/2010
 
Ø žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2012 – ZKO zašlou své požadavky na neinvestiční dotace na rok 2012 do 30. září 2011 na adresu:
§  Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá,
·         email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479
V žádosti uveďte požadovanou výši dotace (max. do 40 000,- Kč) a předběžný rozsah prací, nebo pořizovaného materiálu. Prostředky lze použít na opravu a obnovu stávajícího zařízení. Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, benzínu do sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů ústředního topení, kynologických pomůcek atd. Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které doloží smlouvy o majetku /výpis z katastru nemovitostí / (vlastní pozemek nebo klubovna anebo dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 let, tj. do r. 2021), pokud již tak neučinily v r. 2010 – viz INFO 1/2011
 
Ø ZKO, které mají zájem o pořádání výběrových soutěží a mistrovství pro rok 2012, výběrových soutěží a mistrovství mládeže pro rok 2012 nechť zašlou své žádosti do 15.9.2011 na adresu:
§ Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá,
·         email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479
bližší informace viz INFO 1/2011
 
Ø přihlášky na školení figurantů I. třídy, které proběhne 5.11.2011 (místo bude upřesněno) zašlete do 30.10.2011 na adresu:
§ Vladimír Košťál, Slezská 5,736 01 Havířov-Město,
·         email: assiry@volny.cz
 
  1. Ostatní
Ø Postupový žebříček MR mládeže ČKS
o   Vítečková Nikola ZVV2 Tesák bez PP
o   Poláková Ivana ZVV2 Brok Suché Lazce
o   Hanel David ZVV2 Yasko Bohemia Go-Ha
o   Kavanová Martina IPO2 Andy Fany Eciloten
o   Ohřálová Karolína IPO2 Dragon Bohemia Abakan
o   Mrkva Martin IPO2 Ebony Rose Great Lady
Ø SMLOUVA OSA (OSA =  Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním v Praze 6, Čs. armády 20) Smlouvu s výše uvedenou společností uzavřelo Sdružení sportovních svazů České republiky se sídlem u Pergamenky 1511/3, Praha 7 s platností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 a řeší otázku veřejného provozování hudebních děl, právo užívat zveřejněné záznamy výkonů umělců, zvukové záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazových záznamů – videoklipů při sportovních akcích, pořádaných SSS ČR a jednotlivými uživateli, v něm sdruženými a začleněnými svazy, tzn. I ČKS. Ověřená kopie této smlouvy je k dispozici v sekretariátěČKS.
Ø SMLOUVA INTERGRAM (INTERGRAM – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Na Poříčí 27, Praha 1) Smlouvu s výše uvedenou společností uzavřelo Sdružení sportovních svazů České republiky se sídlem U Pergamenky 1511/3, Praha 7 v letošním roce s platností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a řeší otázku veřejného provozování hudebních děl, právo užívat zveřejněné záznamy výkonů umělců, zvukové záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazových záznamů – videoklipů při sportovních akcích, pořádaných SSS ČR a jednotlivými uživateli, v něm sdruženými a začleněnými svazy tzn. I ČKS. Ověřená kopie této smlouvy je k dispozici v sekretariátě ČKS.
 
Termín další schůze: 19.9.2011 v 18 hodin, v Havířově
 
Součástí tohoto zápisu je Plán sportovních akcí pro druhou polovinu roku 2011
14.6.2011 zapsala: lic. Michaela Ohřálová, DiS.