Havířov 15.05.2015

02.06.2015 09:18

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov 15.05.2015

 

Přítomni: Mellar, Ohřálová, Skotnicová, Košťál, Novák, Hrušková

 

Program:

1. Kontrola posledního zápisu

2. Ostatní

 

1. Kontrola posledního zápisu

1.1 Registrace:

Registrace stále běží, jednotlivá ZKO budou individuálně oslovována se žádostí o doplnění, opravy – zodpovědný p. Mellar

 

1.2 Informace k uskutečněným seminářům, školením:

Zpětná vazba k uskutečněným akcím byla pozitivní, někteří z přítomných projevili zájem o pokračování.

1.2.1 Figuranti:

- v přípravě je seminář pro začínající figuranty, pro stávající figuranty, který by přinášel nácvik technik, informace o nových trendech apod. – zodpovědný p. Mellar

- stále ještě někteří figuranti nedodali lékařské potvrzení a tudíž ačkoliv byli účastni na školení figurantů, nemohou jim být vydána potvrzení o získané kvalifikaci figuranta

1.2.2 Kladeči:

- průkazky krajských kladečů, kteří byli účastni školení kladečů v předchozích letech má pan Košťál, který zajistí jejich distribuci – zodpovědný p. Košťál

- průkazky krajských kladečů, kteří byli účastni školení kladečů v letošním roce, budou distribuovány ihned, jakmile budou doručeny z předsednictva ČKS – zodpovědná p. Ohřálová

- ŠKOLENÍ SVAZOVÝCH KLADEČŮ

* uzávěrka je do konce května, na KV doručena jedna přihláška

* KV se obrací na jednotlivá ZKO s dotazem, zda-li má některá ZKO zájem uspořádat školení svazových kladečů. Zájemci mohou zaslat svou nabídku na email kv-moravskoslezsky@seznam.cz

 

1.3 Krajská soutěž:

Některé ZKO projevily zájem o uspořádání soutěže tipu „krajské ligy“, „krajské soutěže“ apod. Jsou zjišťovány možnosti a v nejbližším období budou zveřejněna pravidla k odsouhlašení. Tedy tak, aby v příštím roce mohla tato soutěž proběhnout prvním ročníkem. – zodpovědný p. Mellar

 

2. Ostatní

2.1 Krajské závody pro druhé pololetí 2015

KV se obrací na jednotlivé ZKO, které chtějí pořádat v příští polovině roku 2015 a doposud tak neučinily, aby dodržely termín pro podání jejich žádosti a vyhnuly se tak některým nedorozuměním, které mohou případně s dodatečným nahlašováním těchto akcí nastat. Žádosti naleznete ke stažení na: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/akce-/ a s razítky a podpisy je odesílejte na kv-moravskoslezsky@seznam.cz

2.2 Vytyčovací kolíky na stopy

KV nabízí k zapůjčení vytyčovací kolíky pro stopy. Podmínky pro možnost zapůjčení naleznete na stránkách KV – kv-moravskoslezsky.webnode.cz

 

2.3 Mládež

* Proběhl druhý výběrový závod. Na prvním výběrovém závodě (ZKO Chodov) nikdo z našich mládežníků či juniorů nestartoval. Nyní v sobotu z našich se z pěti mládežníků kvalifikovali jen dvě. Celkově se z výběrových závodů kvalifikovalo dvanáct mládežníků a juniorů, z toho dva v IPO3, a dva v ZVV2. Tyto kategorie by nebyly tyto mistrovské kategorie otevřeny. Jsou nějaké návrhy, které se budou řešit na komisi mládeže.

* Jednou za deset dní se mládežníci vždy schází u Karla Mellara, který pořádá tréninky určené jen pro ně

* TTM mládeže Moravskoslezského kraje - do dnešního dne šestnáct přihlášek – instruktoři Věrka, Zbyněk, Karel, horní hranice je dvacet dětí.

* 07.062015 proběhne v České Třebové Junior cup a je možno se na něj hlásit

 

2.4 Další informace

* - Karel Mellar informoval o své účasti na členské schůzi ZKO Veřovice a výroční členské schůzi ZKO Petrovice u Karviné, na které delegován KV, neboť tyto ZKO požádaly o účast člena KV.

* - KV žádá předsedy ZKO aby věnovali pozornost přicházejícím informacím z předsednictva ČKS, zejména informacím týkajících se termínů podání žádostí, přihlášek, informacím o změnách zkušebního řádu či zkrácení termínu nahlašování zkoušek

 

2.5 Upozornění

KV upozorňuje tyto ZKO:

Bruntál II, Český Těšín, Frýdek-Místek, Hradec nad Moravicí, Chotěbuz, Kozmice u Hlučína, Město Albrechtice, Město Albrechtice II, Nové Stovky, Nový Jičín, Odry, Opava, Ostrava-Muglinov, Ostrava-Svinov, Rychvald, Rýmařov, SK Ostrava, Staříč, Suchdol n.O.-Louky, Vyšní Lhoty

na povinnost dodržování odhlasovaného bodu Krajské konference ze 7.6.2014 (bod 10, písmeno b) a současně schváleného usnesení z této Krajské konference (bod 3.)

 

15.05.2015 v Havířově, zapsala Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. – jednatel KV Moravskoslezská oblast