Havířov 19.09.2016

08.10.2016 20:50

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov 19.09.2016

 

Přítomni:

Mellar, Ohřálová, Novák, Skotnicová, Košťál,

Omluveni:

Černoch, Hrušková, Ficek

 

 

Program:

1. Kontrola posledního zápisu

2. Různé

 

 

1. Kontrola posledního zápisu:

a) Registrace ZKO, dle NOZ – dvě ZKO registraci stále řeší, předseda KV s nimi komunikuje, zbývající ZKO mají registraci vyřešenou, případně k 01.01.2017 ukončují svou činnost. V době zveřejnění zápisu mají  všechny ZKO MSK ČKS registraci dle NOZ vyřešenu.

 

b) Svod chovných psů a fen pořádaný KO ČKS MSK a Moravskoslezskou pobočkou ČKNO

dne 1.10.2016, přihlášeno 48 psů a fen. Bližší Info na dalším jednání KV

 

2. Různé:

 

a) Hlášení sportovních akcí krajského významu pro první pololetí 2017 – uzávěrka do 15.12.2016

Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu: kv-moravskoslezsky@seznam.cz.

Tento email je každodenně kontrolován a Vaše žádosti budou, dle termínu doručení žádosti, zaznamenány do Termínového kalendáře. Zasláním žádosti na tento email můžete předejít možným komplikacím.

Odkaz na Termínový kalendář: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/plan-sportovnich-akci/terminovy-kalendar/

 

b) Žádosti o akce celorepublikové – do dnešního dne doručeny dvě žádosti o výběrové závody:

- ZKO Třinec - Výběrový závod IPO dospělí

- ZKO Albrechtice u Českého Těšína – Výběrový závod mládeže a juniorů ČKS stopaři

- ZKO Šenov – CACT IPO 3

- ZKO Havířov-Bludovice Výběrový závod mládeže a juniorů všestranných

KV tyto žádosti schválil a budou jednatelkou kraje odeslány na předsednictvo ČKS

 

c) Členové KV na této schůzi upřesnili pravidla, dle kterých bude správce facebookových stránek postupovat:

„ Facebookové stránky Moravskoslezské oblasti ČKS slouží k propagaci závodů, zkoušek, výstav, bonitací pořádaných ZKO Moravskoslezského kraje. Není dovolena komerční reklama typu – prodej psů, štěňat, výcvikových pomůcek apod. Správcem budou také vymazány veškeré nevhodné, agresivní či vulgární komentáře.

Odkaz:: https://www.facebook.com/%C4%8CKS-Moravskoslezsk%C3%A1-oblast-1129142767146242/

 

d) do Termínového kalendáře doplněn závod ZKO Petřvald, rozhodčí p. Hrušková, p. Beneš – 15.10.2016.

 

e) Přihlášky na svazové figuranty a figuranty I. třídy – do dne jednání KV byla doručena jediná přihláška – ZKO Chotěbuz, Václav Bora – KV tuto přihlášku schválil a bude jednatelkou odeslána na předsednictvo ČKS.

Dále byly v termínu a per rollam schváleny a odeslány přihlášky – Martin Holka, Hudeček Adam.

 

f) KV informuje o Školení bonitačních figurantů ČKNO, termín 22.10. 2016 v 10:00 hodin, ZKO Pardubice-Nemošice, viz. odkaz: https://www.ceskyklub-no.cz/data/soubory/128_pozvanka_skoleni_figurantu.pdf.

Podmínkou je členství v ČKNO a německého ovčáka, který je schopen převést bonitační obranu s sebou.

 

g) Předseda KV předal členům KV informaci o Branném víceboji kynologů, který bude dne 12.11.2016 pořádán ZKO Otice. Do 5.11.2016 je možné zaslat svou přihlášku pro účast v tomto branném víceboji. Více informací v co nejkratší době naleznete na facebookových stránkách KO ČKS MSK a Webových stránkách ZKO Otice.

 

h) informace komise mládeže:

- proběhl TTM Moravskoslezkého kraje, zúčastnila se mládež a junioři se svými psy. Na place společně trénovali začátečníci i ostřílené závodnice. Vše bylo o předávání zkušeností a pomoci. Poslušnosti vedla p. Hrušková, stopy p. Kováč a obrany figuroval p. Mellar a D. Hanel.

 

- Mistrovství republiky mládeže a juniorů ČKS všestranných proběhlo v Dobříši a Moravskoslezský kraj reprezentovalo 5 mládežníků a 2 junioři s tímto umístěním:

ZVV1:

KAVANOVÁ NELA 5., LÁTALOVÁ MARKÉTA 6.

ZVV2:

GALUSZKOVÁ MARKÉTA 1. Mistryně Mládeže ZVV2

IPO2

KRIŠTOFOVÁ VIKTORIE 3., VEČERKOVÁ VIKTORIE 4.

IPO3

KYSELÁ MONIKA 3., APPELOVÁ LUCIE 4.

 

- Dne 03.09.2016 proběhl Výběrový závod mládeže a juniorů ČKS stopařů v Albrechticích u Českého Těšína. Z tohoto výběrového závodu se na mistrovství republiky kvalifikovali tito:

FPr 1: doplňková kategorie

ADAMČÍKOVÁ KATEŘINA, LÁTALOVÁ MARKÉTA, KAVANOVÁ NELA,

FPr3

KYSELÁ MONIKA, DURCZOKOVÁ LUCIE

Z Výběrového závodu mládeže a juniorů ČKS stopařů v Jaroměři se pak na mistrovství republiky kvalifikovala:

BEIHNAUEROVÁ ADÉLA.

 

 

 

 

Termín další schůze KV 24.10. v 17:30 v Havířově