Havířov 21.9.2010

06.08.2013 08:58

Schůze KV

21.9.2010, Havířov

Přítomni:       Ohřálová, Košťál, Mellar, Štýrská, Čadek,

Omluveni:     Skotnicová, Černoch

Z výše uvedeného důvodu, složení funkce předsedy KV, byl jednatelkou svolána schůze KV, aby byla dořešena stávající situace. Přítomní členové KV a revizní komise se usnesli, že do Společné schůze předsedů ZKO a KV, která proběhne v prvních měsících roku 2011, povede KV Mellar Karel. KV žádá předsedy KV, aby na adresu jednatelky KV:

Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá,

email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479

zasílali své případné návrhy na nového člena KV. Celý stávající stav bude na této schůzi otevřen a společně řešen.

Další schůze KV -  22.10. 2010, v ZKO Havířov-Bludovice, 18:00 hodin

POZOR:

Veškerou korespondenci zasílejte na adresu:

MELLAR Karel, Hájová 21, 747 62  Mokré Lazce

email: karel.mellar@seznam.cz

OHŘÁLOVÁ Michaela, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá

email: faustusmoravia@seznam.cz

Zapsala: Michaela Ohřálová