Havířov 24.11.2015

15.12.2015 20:46

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  24.11.2015

 

Přítomni:

Mellar, Ohřálová, Novák, Skotnicová, Košťál,,

RK - Černoch, Hrušková, Ficek

 

Program:

  1. Kontrola úkolů z posledního zápisu
  2. Různé – Hlášení akcí sportovního významu pro první pololetí roku 2016

 

  1. Kontrola úkolů z posledního zápisu:

a)      Předseda KV představil prezentaci vztahující se k registraci ZKO. Většina ZKO řádně odevzdala potřebné dokumenty, které pracovníci sekretariátu ČKS postupně zpracovávají  a již sami komunikují s jednotlivými ZKO. Z Moravskoslezské oblasti nedoložily tyto ZKO:

a.       ZKO Kozmice – nereagují

b.      ZKO Ostrava – Zábřeh – řeší sídlo ZKO

c.       ZKO Kravaře – přislíbili dodání potřebných dokumentů

d.      ZKO Hrabství – přislíbili dodání potřebných dokumentů

b)      Registrace KV – jednotliví členové doložili veškeré potřebné dokumenty, čeká se na registraci

c)      Seminář pro začínající figuranty – v této chvíli je domluven lektor Radek Kupka, předběžný termín je dán na 04.-05.03.2016, místo konání bude upřesněno. KV vyzývá jednotlivé ZKO, aby zaslaly své nabídky k možnosti uspořádání této akce. Podmínkou je zajištění vhodného prostoru a zázemí pro figuranty, zajištění stravy a vhodného ubytování.

d)      Nový předseda ZKO Vrbno pod Pradědem – p. Stanislav Hradil

e)      KV připomíná všem zájemcům o proškolení na funkci figurantů a kladečů, že je nutné k přihlášce doložit i lékařské potvrzení. Vzor můžete nalézt na:

https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/prihlasky-zadosti/lekarske-potvrzeni-vzor/

(Platí pro figuranty žádající u udělení atestu figuranta 1 a 2tř/ne pro účastníky semináře pro začínající figuranty)

f)       KV dává na vědomí, že v letošním roce se pro malý zájem neuskutečnilo celorepublikové školení kladečů. KV předkládá předsednictvu ČKS návrh, aby toto školení svazových kladečů bylo sloučeno se školením krajských kladečů.

g)      Proběhlo školení svazových figurantů. Za Moravskoslezskou oblast se zúčastnili tito:

a.       Michal Krbec – zůstal figurantem 1. třídy

b.      Michal Řehoř – zůstal figurantem 1. třídy

c.       David Hanel – zadán atest - Svazový figurant

h)      KV se obrací na jednotlivé ZKO s výzvou týkající se uskutečnění Branného víceboje. Více informací poskytne p. Košťál.

i)        Odesláno bylo:

a.       Přihlášku na svazového figuranta – Michal Krbec

b.      Přihlášku na svazového figuranta – Michal Řehoř

c.       Přihláška na svazového figuranta – David Hanel

d.      Žádost o sportovní kynologickou akci – VS pro MČR IPO 2016 – ZKO Třinec

e.       Žádost o sportovní kynologickou akci – VS pro MČR IPO 2016 – ZKO Vendryně + rozpočet

f.       Žádost o sportovní kynologickou akci – VS pro MČR ZVV3 2016 – ZKO Kylešovice

g.      Žádost o sportovní kynologickou akci – VS pro MČR stopařů – ZKO Frýdlant nad Ostravicí

h.      Žádost o sportovní kynologickou akci – CACT IPO-FH – ZKO Frýdlant nad Ostravicí + souhlas

i.        Žádost o sportovní kynologickou akci – VS pro MČR mládeže všestranní 2016 – ZKO Havířov

j.        Žádost o sportovní kynologickou akci – VS pro MČR mládeže stopařů 2016 – ZKO Albrechtice u ČT + rozpočet

k.      Vyúčtování VZ mládeže stopařů – ZKO Albrechtice u Českého Těšína

j)        Byly odeslány tyto žádosti o neinvestiční dotace:

a.       ZKO Havířov-Bludovice

b.      ZKO Ostrava-Mariánské Hory

c.       ZKO Rychvald

d.      ZKO Otice

e.       ZKO Veřovice

f.       ZKO Vendryně

g.      ZKO Horní Suchá

h.      ZKO Frýdlant nad Ostravicí

i.        ZKO Šenov

j.        ZKO Suchdol nad Odrou

k.      ZKO Opava

KV se obrací se žádostí na ZKO, které obdržely neinvestiční dotace, aby tyto neinvestiční dotace vyúčtovaly v čím jak nejkratším termínu. KV děkuje za pochopení.

 

2.      Různé:

a)      Hlášení sportovních akcí krajského významu pro první pololetí 2016

Uzávěrka hlášení akcí na první pololetí 2016 je do 30.12.2015. Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu:

kv-moravskoslezsky@seznam.cz.

Tento email je každodenně kontrolován a Vaše žádosti budou, dle termínu doručení žádosti, zaznamenány do Termínového kalendáře. Zasláním žádosti na tento email můžete předejít možným komplikacím.

Odkaz na Termínový kalendář:

https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/plan-sportovnich-akci/terminovy-kalendar/

 

b)      P. Novák – pro mládežníky uskuteční stopařský workshop (praktickou záležitost) pro mládež s tím, že by to bylo dvoudenní. Místo konání Frýdlant nad Ostravicí, termín bude upřesněn.

 

Zapsala Mgr. Michaela Ohřálová, 24.11.2015