Havířov 25.10.2010

06.08.2013 08:59
Schůze KV
Havířov, 25.10.2010
Přítomni:         Mellar, Ohřálová, Štýrská, Skotnicová, Čadek, Košťál
Omluven:        Černoch
 
Program:
  1. Předání zprávy – řešení stížnosti p. Koman versus ZKO Město Albrechtice
  2. Informace – komise mládeže
  3. Ostatní
  4. Pozvánka na KONFERENCI              POZOR !!!
 
 
  1. Předání zprávy – řešení stížnosti p. Koman versus ZKO Město Albrechtice
Jednatelka KV předala ostatním členům zprávu o postupu při řešení stížnosti pana Komana na vedení ZKO Město Albrechtice. Poté co obdržela písemné materiály stížnosti a byly jí předány písemné materiály předsedy ZKO Město Albrechtice, poté co celou věc řádně prostudovala a konzultovala s členkou revizní komise předsednictva ČKS, i nadále trvá na schůzce s předsedou zmíněné ZKO, aby získala odpovědi na některé otázky a KV mohlo celý tento případ uzavřít a odeslat na předsednictvo ČKS. Prostřednictvím člena revizní komise p. Černocha byl o tomto postupu informován i pan Koman. S navrhovaným postupem ostatní přítomní členové KV souhlasí.
 
  1. Informace – komise mládeže
V měsíci říjnu proběhly tři mistrovské závody mládeže. I na těchto závodech byl náš kraj našimi mládežníky velmi pěkně reprezentován:
Mistrovství republiky mládeže ČKNO – Zbraslav, 1.-2.10.2010
Kategorie IPO1

 

Štěpánka Holoubková
Fox ze Stříbrného kamene
84
77
90
251
6
Jiří Večerek
Sarah Schreidon
83
81
85
249
8
Karolína Ohřálová
 Dragon Bohemia Abakan
80
84
70
234
10
Martin Mrkva
Ebony Rose Great Lady
15
79
95
189
13

 

 
Kategorie ZVV1

 

David Hanel
Keysi Vitaxis
81
71
83
235
9
Andrea Theimerová
Libra z Nového draka
10
81
83
174
13

 

 
Mistrovství republiky mládeže MSKS – Zbraslav, 9.-10.10.2010
Kategorie IPO1

 

Karolína Ohřálová
Dragon Bohemia Abakan
90
82
76
248
3
Čeplová Monika
Andy Fany Eciloten
51
85
90
226
5

 

 
Kategorie ZVV1

 

Čeplová Monika
Gina Orechová cesta
79
81
70
230
4
Andrea Theimerová
Ice Queen Stanios
67
64
80
211
5

 

 
Mistrovství republiky mládeže a juniorů – stopaři  – Brantice, 16.-17.10.2010
Kategorie mládežníci

 

ZS1
FPr3
posl.
Ohřálová Karolína
Dragon Bohemia Abakan
93
78
73
244
3
Theimerová Andrea
Libra z Nového draka
85
73
81
239
4
Vítečková Nikol
Tesák bez PP
88
69
91
248
5
Cibulková Lenka
Zinda z Opavských lesů
75
55
77
207
8
Čeplová Monika
Gina Orechová cesta
74
7
87
168
11
Holoubková Štěpánka
Fox ze Stříbrného kamene
61
3
72
136
13

 

 
Kategorie junioři

 

Čeplová Jana
Iman de Alphaville Bohemia
3
72
75
150
7

 

 
  1. Ostatní
Ø V Roudnici nad Labem proběhlo školení figurantů I. třídy, splnili
o   nově – p. Řehoř, ZKO Ostrava-Svinov
o   obhájili – p. Slowioczek, Šimurda, ZKO Jablunkov
Ø zjistit podmínky pořádání závodu CACT – zodpovědný Mellar
o   Od 1.9.2010 je možnost pořádání otevřeného přeboru kraje se zadáním titulu CACT a res. CACT v kategorii IPO3.
§ Minimální počet startujících je 5 psovodů.
§ Prostřednictvím KV požádat sekretariát ČKS o delegaci potřebného počtu rozhodčích  I.třídy, figurantů I. třídy – může delegovat i KV
§ Zveřejnit konání akce na webu ČKS v dostatečném předstihu.
Ø Závody krajského významu s delegací rozhodčích prostřednictvím KV
o   KV pro rok 2011 schválilo nový postup při hlášení závodů krajského významu s delegací rozhodčích prostřednictvím KV:
§ Závody pořádané v prvním pololetí se hlásí do 1.12.2010
§ Závody pořádané v druhém pololetí se hlásí do30.4.2011
        kdo nebude mít zažádané na první pololetí, bude se přesouvat na druhé pololetí a kdo si nepožádá, nebude mít závody nebo zaplatí kauci 1000 Kč, která půjde na náklady mládeže v kraji!!! O veškeré závody je nutno hlásit PÍSEMNĚ !!! – vzor možné přihlášky naleznete na stránkách KV (www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz), či v INFO 2/2010.
o   Žádosti lze zasílat:
§ Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá,
·         email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479
§ Vladimír Košťál, Slezská 5,736 01 Havířov-Město,
·         email: assiry@volny.cz
Ø Žádost ZKO Veřovice – uspořádání Výběrové soutěže MRM stopařů v roce 2011 – schválena a odeslána na předsednictvo ČKS.
Ø KV podává návrhy na získání dotací – 2x – odpovědný Mellar, Skotnicová
Ø Vzhledem k finančnímu rozpočtu KV, schválili přítomní členové KV pro rok 2011, že nebude financováno cestovné figurantů na školení či prolongaci.
 
POZOR !!!
 
Pozvánka na KONFERENCI
 
Vzhledem ke vzniklé situaci v KV a nutnosti dovolby člena KV, svolává za tímto účelem KV mimořádnou konferenci
 
Která se bude konat:              v sobotu, 22.01.2011
od:                                          10:00 hodin
kde:                                        v sále Buly Aréna – Aquapark Kravaře
Kostelní 2075/28b, Kravaře 747 21,www.aquapark-kravare.cz
 
Program:
1.      Přivítání delegátů
2.      Volba volební komise
3.      Zprávy jednotlivých komisí
4.      Představení jednotlivých navržených kandidátů
5.      Přestávka
6.      Volba člena výboru
7.      Diskuse
8.      Usnesení, závěr
 
Klíčem pro stanovení počtu delegátů na tuto mimořádnou konferenci je:            1 ZKO = 1 delegát.
 
Jednotlivé výbory ZKO žádáme o: !!!!!!
  1. Jméno a příjmení delegáta: …………………………………………………………………………………. ZKO: …………………………………………………………………………………………………………………….., číslo průkazky ZKO: …………………………………………………………………………………………..,
 
razítko a podpis výboru ZKO
 
  1. Jméno a příjmení Vámi navrhovaného člena KV : ……………………………………………….. ZKO: …………………………………………………………………………………………………………………….., číslo průkazky ZKO: …………………………………………………………………………………………..,
 
razítko a podpis výboru ZKO
 
Termín pro doručení je 14.1.2011
 
 
Návrh KV – Věra Hrušková, ZKO Ostrava-Zátiší
 
Těšíme se na Vaši účast!
 
 
Termín další schůze 13.12.2010 – 17:00 hodin, Havířov-Bludovice
 
Zapsala: 25.10.2010, Michaela Ohřálová, DiS.

 [YUN1]Opravit na 2011