Havířov 26.9.2011

06.08.2013 09:05
Schůze KV
Havířov, 26.09.2011
Přítomni:         Mellar, Ohřálová, Štýrská, Skotnicová, Hrušková, Košťál
Program:
  1. Kontrola zápisu z minulé schůze KV
  2. Ostatní
 
 
  1. Kontrola zápisu z minulé schůze KV
Ø Návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO. Tato pravidla budou sloužit jako prevence před případnými nedorozuměními  – Mellar, Ohřálová, úkol pokračuje
Ø Převedení pravomocí předsedy KV – Mellar, Skotnicová, úkol trvá, žádost je zaslána na MV
Ø žádosti o možnost pořádání závodu CACT v roce 2012 – ZKO Horní Suchá
Ø žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2012 – dosud ZKO Havířov, ZKO Ostrava-Zátiší, ZKO Veřovice – termín podání žádosti do 30.09.2011
Ø žádosti o možnost pořádání výběrových soutěží a mistrovství pro rok 2012 – ZKO Veřovice (VS mládeže stopařů), ZKO Havířov-Bludovice (VS mládeže všestranných)
Ø oprava termínu konání stopařského závodu v Horní Suché – 5.11.2011
Ø položit dotaz na předsednictví ČKS, zda-li je možno na školení figurantů I.třídy vyslat figuranta I.třídy na proškolení pozice svazového figuranta – Ohřálová
 
  1. Ostatní
Ø přihlášky na školení figurantů I. třídy, které proběhne 5.11.2011 (místo bude upřesněno) zašlete do 30.10.2011 na adresu:
§ Vladimír Košťál, Slezská 5,736 01 Havířov-Město,
·         email: assiry@volny.cz
 
Členové KV děkuji všem, kteří se spolupodíleli na našem rozloučení s kamarádem a psíčkařem Honzou Steblem.
Za projevenou účast na pohřbu samotném či za finanční příspěvek zaslaný na pokrytí nákladů za pohřeb, ještě jednou moc děkujeme.
 
 
Termín další schůze: 14.11.2011 v 18 hodin, v Havířově
 
Zapsala: 26.09.2011
lic. Michaela Ohřálová, DiS,