Havířov 26.9.2012

06.08.2013 09:09
Schůze KV Moravskoslezská oblast
Havířov  26.09.2012
 
Přítomni: Štýrská, Černoch, Skotnicová, Mellar, Ohřálová, Košťál
Omluveni: Hrušková
 
Program:
  1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV
  2. Zpráva za mládež
  3. Zpráva výcvikové komise
 
  1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV
Ø Návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO – úkol trvá Mellar, Ohřálová
Ø Aktuální seznam figurantů I. třídy – zpracováno, vyvěšeno na stránkách, požádat opět o zveřejnění na stránkách ČKS – Ohřálová
Ø Statutární zástupce KV – úkol splněny, požádáno o novou listinu předsednictvo ČKS
Ø Dořešení situace ohledně převedení pozemků ZKO Klimkovice – KV nemá zprávy, ZKO Kravaře – veškerá dokumentace odeslána do Prahy na Fond majetku
Ø Akce nadkrajského významu:
o   VZ na MR ČR IPO3 – ZKO Třinec – doporučeno, odesláno
o   VZ na MRM stopařů – ZKO Suchdol nad Odrou – doporučeno, odesláno
o   VZ na MRM všestranných – ZKO Havířov-Bludovice – doporučeno, odesláno
Ø Žádosti o neinvestiční dotace pro rok 2013 – doporučny, odeslány:

 

o   ZKO Suchdol nad Odrou-Louka
o   ZKO Havířov-Bludovice
o   ZKO Krnov-Hlubčická
o   ZKO Horní Suchá
o   ZKO Frýdlant nad Ostravicí
o   ZKO Bruntál 43
o   ZKO Šenov
o   ZKO Ostrava-Mariánské Hory
o   ZKO Ostrava-Zátiší
o   ZKO Otice

 

o   ZKO Opava 192 – neodesláno, žádost podaná po termínu – 24.09.2012
Ø Nově doplněn seznam ZKO, která dluží úhradu na provozní náklady – úkol stále trvá, Skotnicová
Ø Závod CACT Horní Suchá – zrušen, malý počet účastníků
Ø Nově doplněn seznam ZKO o emailové kontakty – úkol stále trvá, Mellar
Ø Podzimní školení figurantů II. třídy – toto školení se nebude konat, ZKO nemají zájem
Ø Výběrové závody (dospělí ZKO Třinec, mládež ZKO Havířov-Bludovice, ZKO Veřovice) proběhly v pořádku s kladnými ohlasy
Ø Vyúčtování dotace za tábor 2012 byla předána na předsednictvo ČKS
Ø Nově podat žádost o dotaci na tábor mládeže 2013 – Ohřálová
Ø Nově podat žádost na akci pro mládež „Den pro mládež“ - Ohřálová
 
2.    Zpráva za mládež
Mistrovství mládeže ČKS v České Lípě proběhlo za účasti zástupců Moravskoslezského kraje:
1.místo v kategorii IPO3 Ohřálová Karolína (Dragon Bohemia Abakan) – Juniorský mistr republiky pro rok 2012
kategorie IPO 2 Mrkva Martin s Ebony Rose Great Lady 
další kvalifikovaní (Kavanová Martina, Čeplová Monika) se z vážných důvodů ze závodu omluvili.
 
Proběhl VZ mládeže stopařů ve Veřovicích:
Kategorie mládeže:
2.místo Kavanová Martina – Dasty Moravia Artex
3.místo Cibulková Lenka – Zinda z Opavských lesů
 
Kategorie juniorů:¨
1.místo Ohřálová Karolína – Dragon Bohemia Abakan
3.místo Theimerová Andrea – Libra z Nového draka
4.místo Čeplová Monika – Gina Orechová cesta
 
3.    Zpráva výcvikové komise
Ø Pan Košťál přednesl požadavek ZKO Horní Suchá, aby jim byl náhradou za zrušený CACT závod umožněn pořádat jejich tradiční stopařský závod 3.11.2012 – KV většinově souhlasí se změnou bez náhrady „manipulačního poplatku“
Ø Na školení figurantů I. třídy zatím dodána jen jedna přihláška – ZKO Havířov-Bludovice
Ø Školení kladečů ČKS viz INFO 2/2012
o   do 30.10.2012 se přihlásí všechny kraje se zájmem o II. kolo školení kladečů. Nahlásí zájemce a místo, kde školení bude probíhat. Dle počtu zájemců je možné, aby se kraje sloučili. Předpokladem je, že každý nahlášený umí již stopy šlapat. KV vyzývá zájemce o toto školení, aby své přihlášky zasílali do 25.října 2012 na adresu: kv-moravskoslezský@seznam.cz na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Přihlášky naleznete na: https://www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz/clanky/prihlasky/
Ø reprezentaci na MS FCI za Moravskoslezký kraj tvoří: Kaločová Lucie + Dagger de Alphaville Bohemia, Kupka Radomír + Cox Vikar
Ø Mistrem republiky z MR ČKNO se stal Kupka Radomír s Coxem Vikar
 
 
 
Zapsala: 26.09.2012 lic. Michaela Ohřálová, DiS.
 
Termín další schůze – dle potřeby KV bude upřesněn