Havířov 27.11.2017

12.12.2017 19:46

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov 27.11.2018

 

Přítomni:

Mellar, Ohřálová, Novák, Košťál, Černoch, Skotnicová,

Omluveni:

Hrušková, Ficek

 

Program:

1. Kontrola posledního zápisu

2. Různé

3. Termíny

            - Společná schůze předsedů ZKO a KV

            - Seminář pro instruktory sportovního výcviků psů

            - Seminář a prolongace, zkoušky figurantů

            - Seminář kladečů

 

1.     Kontrola posledního zápisu:

Ø  Vypracování projektu pro vytvoření Krajského centra pro mládež – odpovědný Mellar – trvá

Ø  Revizí pokladny bylo zjištěno, že doposud nemají uhrazeny paušální poplatky tyto ZKO:  PROSÍME UHRADIT !!!

o   29 ZKO Dětmarovice – 2017

o   22 ZKO Havířov-Lučina – 2017

o   25 ZKO Horní Žukov – 2016, 2017

o   749 ZKO Chotěbuz – 2017

o   73 ZKO Kozmice u Hlučína – 2015, 2016, 2017

o   361 ZKO Kravaře ve Slezsku – 2017

o   664 ZKO Město Albrechtice II – 2015, 2016, 2017

o   192 ZKO Opava – 2016

o   537 ZKO Ostrava-Muglinov – 2015, 2016, 2017

o   194 ZKO Ostrava-Zábřeh – 2016, 2017

o   650 ZKO Staříč – 2015, 2017

o   39 ZKO Vrbno pod Pradědem – 2017

KV se obrací na předsedy těchto ZKO se žádostí, aby zkontaktovali pokladní KV paní Skotnicovou (mobil 606 707 548) a vše uvedli do řádného stavu.

Ø  Školení figurantů I. třídy a svazových figurantů – odeslány přihlášky p. Pawlas, p. Puczok

Ø  Žádosti o dotace byly v termínu odeslány.

 

2.     Termíny:

Ø  Společná schůze schůze předsedů ZKO a KV proběhne – 14.01.2018 od 10:00 hodin v Mokrých Lazcích. Obecní dům Mokré Lazce, Generála Vlachého 121, 747 62 Mokré Lazce
49°54'15.379"N, 18°1'35.117"E

Ø  POZOR ZMĚNA: Termín tábora talentované mládeže ČKS Moravskoslezského kraje proběhne v příštím roce v termínu od 28.07.-05.08.2018 v Holčovicích

Ø  Hlášení sportovních akcí krajského významu pro první pololetí 2018

Uzávěrka hlášení akcí na první pololetí 2018 je do 15.12.2018. Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu:

kv-moravskoslezsky@seznam.cz.

Tento email je každodenně kontrolován a Vaše žádosti budou, dle termínu doručení žádosti, zaznamenány do Termínového kalendáře, zveřejněného na stránkách kv (kv-moravskoslezsky.webnode.cz). Zasláním žádosti na tento email můžete předejít možným komplikacím.

Ø  Termíny akcí celorepublikového významu:

o   VZ IPO dospělí, ZKO Třinec – 28-29.04.2018

o   VZ mládež a junioři všestranní, ZKO Havířov Bludovice – 05.05.2018

o   VZ mládež a junioři stopaři, ZKO Albrechtice u Českého Těšína – 01.09.2018

o   MR mládeže a juniorů stopařů, ZKO Albrechtice u Českého Těšína – 20.-21.10.2018

o   VS IPO FH - ZKO Hradec nad Moravicí – 29-30.9.2018

o   CACT Šenov – 15.9.2018

o   Suchdol n. Odrou – MČR BO (CACT) 13.-14.10.2018

o   Junior open Česká Třebová 2.6.2018 (náhr. Termín 26.5.2018)

Ø  20.01.2018 proběhne Kynologický plesový galavečer pořádaný KV MSK v Mokrých Lazcích. Více informací bylo posláno na kontaktní maily ZKO MSK. Zájemci kontaktujte Karla Mellara –karel.mellar@seznam.cz, tel.601297803. Info i na stránkách KV – www.kv-moravskoslezsky.webnode.cz

120 lístků bude na prodej, cena 200 Kč na osobu – úhrada sálu, hudby apod., pořadatelská služba – možnost přihlásit se k pomoci,

Ø  29.09.2018 proběhne Svod chovných psů a fen německého ovčáka – Mokré Lazce

Ø  Termíny školení předběžně:

o   Kladeči – Novák, Košťál – zatím termín otevřený, bude upřesněn podle zájmu

o   Figuranty – 03.-04.03. – Radek Kupka?

o   Instruktoři 17.-18.03. – praktický seminář. V případě zájmu, KV připravuje do budoucna seminář pro seznámení s novým zkušebním řádem, u kterého je předpoklad, že nabyde platnosti od roku 2019

 

3.     Ostatní:

Ø  Dotace na mládež přiznaná z programu 10 pro Moravskoslezskou mládež – zakoupení nazvučení pro zapůjčování na akce, výcvikové pomůcka na tábor

 

4.     Upozornění

Ø  KV upozorňuje na nutnost vedení oficiální komunikace prostřednictvím emailu KV (kv-moravskoslezsky@seznam.cz). Zabrání se tak možným komplikacím a případnému nedorozumění.

Ø  KV upozorňuje ZKO na navýšení členských příspěvků ČKS. Od 01.01.2018 je tento členský příspěvek v nové výši 250,-Kč/člena ZKO

Ø  Dovolujeme si vás upozornit, že od 1.11.2017 platí novela veterinárního zákona – ohlašovací povinnost pro chovatele psů, kteří mají  5 a více fen starších 12 měsíců. 

Celou zprávu najdete zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/oznamovaci-povinnost-chovatelu-peti-a-vice-fen/

V případě dotazů se obracejte na email: kv-moravskoslezsky@seznam.cz a pokusíme se Vám poskytnout případné odpovědi.

Ø  Na upozornění Sdružení sportovních svazů ČR je povinností spolků, v návaznosti na platný občanský zákoník (tedy i pobočných – v našem případě ZKO ČKS ), zveřejnit účetní závěrku za příslušný kalendářní rok.

Za rok 2015 má být do spolkového rejstříku zaslána k 30.11.2017.
Za rok 2016 má být do spolkového rejstříku zaslána k 31.12.2017

1) Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují výkaz o majetku a závazcích. Tento formulář vyplní, vloží na CD nosič a spolu s průvodním dopisem – žádost o založení do sbírky listin příslušného spolku – zašlou na rejstříkový soud. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem spolku a podpis musí být úředně ověřen.

2) Účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví zveřejňují rozvahu a přílohu účetní závěrky.

 

Adresa pro zaslání účetní závěrky: Městský soud v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2.

 

Listiny se zasílají ve formátu pdf. Údaje tedy nejprve vyplníte v dokumentu word a následně je uložíte ve formátu pdf.

NEODKLÁDEJTE SPLNĚNÍ TÉTO POVINNOSTI A ZAŠLETE ÚČETNI ZÁVĚRKU NA ADRESU MĚSTSKÉHO SOUDU CO NEJDŘÍVE.

UČIŇTE TAK PRO MOŽNOU SANKCI.

 

Zapsala: 27.11.2017 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.