Havířov 28.11.2012

06.08.2013 09:11

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov  28.11.2012

Přítomni: Štýrská, Černoch, Skotnicová, Mellar, Ohřálová, Košťál

Omluveni: Hrušková

Program:

 1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV
 2.     Zpráva výcvikové komise
  •   Hlášení sportovních akcí krajského významu
  •   Školení a prolongace figurantů II. třídy a prolongace figurantů I.
  •   Školení kladečů pro krajské
  •   Školení instruktorů pro sportovní  výcvik psů
 3.     Zápis z předsednictva ČKS
 4.     Společná schůze předsedů ZKO a KV

 

 1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV

Ø  Návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO – úkol trvá Mellar, Ohřálová

Ø  Aktuální seznam figurantů  I. třídy –https://www.kynologie.cz/cks/akce12/plan2012/figuranti_mo_2012.pdfnebo cesta:

www.kynologie.cz – akce/zkoušky - Plán krajských kynologických akcí na rok 2012 – hledat odkaz až pod seznamem akcí Moravskoslezského kraje

Ø  Dořešení situace ohledně převedení pozemků ZKO Klimkovice – komunikace s předsednictvem ČKS probíhá, ZKO Kravaře – KV nemá žádné zprávy, budou osloveni předsednictvem ČKS

Ø  Akce nadkrajského významu:

o   VZ na MR ČR IPO3 – ZKO Třinec – schváleno, termín 27.-28.4.2013, rozhodčí: Zimek, Veselka, Nedvěd

o   VZ na MRM stopařů – ZKO Suchdol nad Odrou – schváleno, termín 14.09.2013

o   VZ na MRM všestranných – ZKO Havířov-Bludovice – schváleno, termín – 11.05.2013

Ø  Nově doplněn seznam ZKO, která dluží úhradu na provozní náklady – úkol stále trvá, Skotnicová

Ø  Změna výboru ZKO Vrbno pod Pradědem, předseda David Valach – info vložit na stránky KV – úkol splněn Ohřálová, vloženy nově kontakty ZKO Ostrava-Zábřeh

Ø  Nově doplněn seznam ZKO o emailové kontakty – úkol stále trvá, Mellar, chybí 5 ZKO

 1.     Zpráva výcvikové komise
  •   Na školení svazových figurantů byli KV odesláni tři figuranti - Husák zůstal figurantem II.tř, Holka zůstal figurantem II.tř , Řehoř zůstal figurantem I.tř
  •   Školení kladečů ČKS – KV odeslalo zaslané přihlášky: Kováč Karel, Černochová Simona, Černoch Karel, Krutišová Petra, Němec Josef, Dobrovičová Alexandra, Glogar Vladimír – další informace po schůzi výcvikové komise předsednictva ČKS
  •   Termíny na závody krajského významu – KV žádá předsedy ZKO, které budou v prvním pololetí 2013 pořádat sportovní akce krajského významu, aby tyto nahlásili do 31.12.2012 na oficiální žádosti, naskenované s razítkem a podpisem člena výboru ZKO na email kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální žádost ke stažení naleznete na stránkách:
  •   Školení a prolongace figurantů II. třídy a prolongace figurantů I.třídy – proběhne v ZKO Suchdol nad Odrou, dne 2.3.2013, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 20.02.2013, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na na oficiální přihlášce na kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 •   Školení kladečů pro krajské akce – proběhne v ZKO Suchdol nad Odrou, dne 3.3.2013, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 20.02.2013, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na na oficiální přihlášce na kv-moravskoslezsky@seznam.cz, oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 •   Školení instruktorů pro sportovní  výcvik psů, zástupců ZKO ––  vzhledem k velkému zájmu ZKO, bylo KV usneseno, že bude proškolena vždy 1 osoba za ZKO, která získané informace předá do svých ZKO. Školen proběhne v ZKO Havířov-Bludovice, dne 23.02.2013, prezentace 08:00 až 09:00 hodin, v 09:00 hodin zahájení školení. Přihlášky je možno zasílat do 09.02.2013, naskenované s razítkem ZKO a podpisem člena výboru ZKO na oficiální přihlášce na email:
 •  Oficiální přihlášky ke stažení naleznete na stránkách www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz

Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel!

 •   Vlajka ČKS předána panem Košťálem, převzal Mellar
 •   Školení rozhodčích II. třídy bude upřesněno předsednictvem ČKS
 1.     Zápis z předsednictva ČKS
  •   Předsednictvem ČKS bylo doporučeno, aby ZKO, které pořádají výběrové soutěže konzultovalo vytvořené rozpočty na tyto výběrové soutěže s KV
  •   Žádost o registraci - ZKO Vyšní Lhoty – předseda p. Monika Stracková – odeslat na ČKS k registraci s doporučením – úkol pro Ohřálová
  •   Figuranti I. třídy – u prolongace je nutný souhlas mateřské ZKO – i u těchto figurantů v případě přihlášení se na prolongace se vyžaduje přihlášení na řádných přihláškách
  •   Nové – figuranti I. i II. třídy a rozhodčí budou dokládat zdravotní způsobilost  – viz nová Směrnice pro provádění figurantské práce i rozhodčí
  •   Valná hromada ČMKU – 16.03.2013 delegáti nahlášeni do 10.01.2013, zatím není klíč
 2.     Společná schůze předsedů ZKO a KV

Členové KV zvou srdečně předsedy ZKO na tradiční společnou schůzi, která proběhne dne 12.01.2013 v 10:00 hodinv prostorách společenské místnosti Klubu chovatelů drobného zvířectva v Kylešovicích

Termín další schůze: před společnou schůzí KV a předsedů ZKO – 08:30 hodin

Zapsala: 28.11.2012 lic. Michaela Ohřálová, DiS.