Havířov 28.6.2012

06.08.2013 09:08

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Havířov, 28.06.2012
Přítomni: Mellar, Ohřálová, Štýrská, Skotnicová, Hrušková, Černoch, Košťál
1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV
2. Žádosti
3. Ostatní
4. Zpráva mládeže
1. Kontrola zápisu z poslední schůze KV:
 Návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO. Tato pravidla budou sloužit jako prevence před případnými nedorozuměními – Mellar, Ohřálová, úkol pokračuje
 Zpracování aktuálního seznamu figurantů I.třídy – Mellar, Ohřálová - splněno
 Zveřejnění seznamu figurantů I.třídy na kv-moravskoslezsky.estranky.cz – Ohřálová - -splněno
 Stále trvá úkol řešený s MV – statutární zástupce – Mellar
 Info z předsednictva ČKS - ZKO Klimkovice, ZKO Kravaře byly požádány o dořešení převedení pozemků na ZKO – KV nemá zprávu o pokračování řešení
2. Žádosti
 Žádáme organizace, které mají zájem o pořádání akcí nadkrajského významu (výběrové závody, mistrovství republiky) v roce 2013, aby si již v této chvíli podávaly žádosti. Předběžně zatím :
o Výběrová soutěž stopařů mládeže 2013 Suchdol nad Odrou
o Výběrová soutěž všestranných mládeže 2013 - Havířov-Bludovice, Veřovice
o Výběrová soutěž dospělých Třinec ???
 ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ NA ROK 2013 (VIZ. INFO 1/2012)
Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace na rok 2013 do 1.8. 2012 na adresu předsedů krajských výborů. V žádosti uveďte požadovanou výši dotace (max. do 40 000,- Kč) a předběžný rozsah prací, nebo pořizovaného materiálu. Prostředky lze použít na opravu a obnovu stávajícího zařízení.
Z dotace nelze hradit nákup křovinořezů, sekaček, benzínu do sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů ústředního topení, kynologických pomůcek atd.
Předsedové KV zašlou žádosti se svým vyjádřením na adresu Českého kynologického svazu, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, do 31. srpna 2012.
Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které doloží smlouvy o majetku /výpis z katastru nemovitostí / (vlastní pozemek nebo klubovna anebo dlouhodobý pronájem - doklad na nejméně 10 let, tj. do r. 2022).
 Zájemci o proškolení na I. třídu figuranta, svazového figuranta, zašlou své naskenované přihlášky na adresu kv-moravskoslezsky@seznam.cz do konce srpna 2012 – upozorňujeme, že je nutné mít přihlášku na příslušném formuláři a nesmí chybět doporučení a razítko ZKO, jehož je členem.
3. Ostatní
 Nové doplnění a zpracování seznamu ZKO, která dluží úhradu na provozní náklady – Skotnicová
 Odeslání výzvy o vyrovnání dlužné částky „dlužícím“ organizacím - Ohřálová
 Změna termínu konání CACT závodu Horní Suchá - 5. - 7.10.2012
 Doplnění adresáře ZKO o emailové kontakty – Mellar – úkol trvá
 Návrh p. Černoch na finanční ocenění organizacím, pořádající výběrové soutěže, mistrovství republiky
 Pan Mellar navrhl podzimní školení figurantů – KV zváží možnosti a projedná na příští schůzi KV – Mellar, Košťál
 Proběhl Výběrový závod dospělých v Třinci – zatím kladné ohlasy
4. Zpráva za mládež
 Proběhl výběrový závod mládeže v ZKO Havířov. Celkem startovalo 6 dětí, kvalifikováni čtyři závodníci. Na MR mládež kvalifikováni 4 závodníci - IPO2 – Kavanová Martina, Mrkva Martin, IPO3 – Ohřálová Karolína, Čeplová Monika
 Nové dresy pro mládežníky a juniory, z nabídky vybrána firma D4My
 Tábor mládeže proběhne 5.-12.8.2012, Rekreační středisko Setina, Pustá Polom – Mellar – poslušnosti, obrany, Hrušková – poslušnosti, stopy, Košťál – stopy – možno obracet se se svými přihláškami na pana Mellara
 Vzhledem k nízkému počtu nových mládežníků, připravuje KV akci „Den pro mládežníky“ jejímž cílem bude představení družstva mládežníků ostatním dětem a výzva k jejich spolupráci - Mellar
POZOR:
Vzhledem k rostoucímu nárůstu emailových zpráv, které jsou zasílány na členy výboru, nesprávně, opakovaně, nebo je členové výboru ve svém soukromém emailu přehlédne, či „spadnou“ do spamů atd., požádala jednatelka KV o stanovení postupů pro korespondenci s jednotlivými ZKO. Na návrh jednatelky KV byl zřízen emailový kontakt kv-moravskoslezsky@seznam.cz, přes který bude veškerá korespondence probíhat. KV tedy žádá ZKO, aby již neodesílali svou korespondenci s KV na soukromé emaily členů KV, ale vše vyřizovali přes tento email. KV děkuje za pochopení.
28.06.2012 zpracovala lic. Michaela Ohřálová, DiS.
Termín další schůze KV 05.09.2012 v 18:00 hodin v ZKO Havířov-Bludovice
 
Prosím věnujte pozornost zápisu z jednání KV ze dne 11.03.2012, kde je uvedeno:
Vzhledem k neplnění povinnosti ZKO vůči KV, zaujme KV k těmto organizacím stanovisko, které bylo opakovaně schváleno na společné schůzi předsedů ZKO a KV a to takto:
 Těmto ZKO nebude zasílán zápis ze schůze KV
 KV nebude těmto organizacím delegovat rozhodčí na závody krajského významu
 KV nebude těmto organizacím schvalovat a doporučovat je v dotačních výzvách, akcích
 KV nebude členy těchto ZKO proškolovat
Vzhledem k vaší žádosti o pořádání kynologické akce (ZKO Horní Suchá – 200 Kč – platba za rok 2012, ZKO Karviná –Hranice – 400 Kč – platba za rok 2010, 2011, 2012 Vás žádáme, aby jste ve svém zájmu vše dali do pořádku (pro rok 2012 je platba ve výši 200 Kč/rok, viz zápis ze společné schůze předsedů ZKO a KV, pro předchozí roky je platba 100 Kč/rok).
číslo účtu KV: 94-1632030237/0100
pro rozlišení platby, jako VS uveďte číslo Vaší ZKO !!!
Dále žádáme níže uvedené organizace o vyrovnání dlužných částek:
ZKO Bruntál II – 400 Kč – platba za rok 2010, 2011, 2012
ZKO Dětmarovice I – 400 Kč – platba za rok 2010, 2011, 2012
ZKO Havířov-Lučina – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Horní Žukov – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Kozmice u Hlučína – 600 Kč – platba za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2012
ZKO Kravaře ve Slezsku – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Krnov-Hlubčická - – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Město Albrechtice II – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Nový Jičín – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Opava-Palhanec – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Orlová-Město – 300 Kč – platba za rok 2011, 2012
ZKO Ostrava-Svinov – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Ostrava-Zábřeh – 400 Kč – platba za rok 2010, 2011, 2012
ZKO Petřvald – 400 Kč – platba za rok 2010, 2011, 2012
ZKO Raduň – 400 Kč – platba za rok 2010, 2011, 2012
ZKO Rychvald – 400 Kč – platba za rok 2010, 2011, 2012
ZKO Rýmařov – 200 Kč – platba za rok 2012
ZKO Vítkov – 100 Kč část platby za rok 2012
ZKO Vrbno pod Pradědem – 100 Kč část platby za rok 2012
Pošlete prosím do 20.07.2012 naskenovaný doklad, který stvrzuje Vaši platbu (stvrzenku o zaplacení, kopii příkazu k platbě z účtu apod.) na email:
kv-moravskoslezsky@seznam.cz
Na základě závěrů z jednání KV Moravskoslezského kraje dne 28.06.2012
zpracovala lic. Michaela Ohřálová, DiS