Havířov 4.1.2011

06.08.2013 09:00

Schůze KV

Havířov, 04.01.2011

Přítomni:         Mellar, Ohřálová, Štýrská, Skotnicová, Čadek, Košťál, Černoch

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze KV
 2. Pozvánka na KONFERENCI                 POZOR !!!
 3. Ostatní
  1. Odstoupení člena KV p. Čadka
  2. Zpráva o stavu pokladny
  3. Příprava na konferenci
 4. Kontrola zápisu z minulé schůze KV

Ø  seznámení členů KV se závěry řešení stížnosti p. Komana – provedla Ohřálová

Ø  seznámení se změny profinancování výběrových a mistrovských soutěží mládeže – provedl Mellar

Ø  změna z posledního zápisu – figuranti na závod se zadáním titulu CACT musí být, dle posledního rozhodnutí svazoví, a ne první třídy, jak bylo uvedeno v posledním zápisu KV – bližší informace naleznete v INFO 3/2010

Ø  žádosti o možnost pořádání závodu CACT, ZKO Ostrava-Svinov a ZKO Horní Suchá byly odeslány na předsednictvo ČKS – odpovědna Ohřálová, pro možnost uspořádání tohoto závodu v roce  2012, je nutno doručit žádosti do 1.9.2011 na adresu:

§  Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá,

·         email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479

§  Vladimír Košťál, Slezská 5,736 01 Havířov-Město,

·         email: assiry@volny.cz

 (prosím o dodržení tohoto termínu, neboť je nutno žádosti zpracovat a do 30.9. zaslat na sekretariát ČKS) - bližší informace naleznete v INFO 3/2010

Ø  návrhy na získání dotací byly odeslány – 2x – odpovědný Mellar, Skotnicová

 1. Pozvánka na KONFERENCI              POZOR !!!

Pozvánka na KONFERENCI

Vzhledem ke vzniklé situaci v KV a nutnosti dovolby člena KV, svolává za tímto účelem KV mimořádnou konferenci

Která se bude konat:              v sobotu, 22.01.2011

od:                                          10:00 hodin

kde:                                        v sále Buly Aréna – Aquapark Kravaře

Kostelní 2075/28b, Kravaře 747 21,www.aquapark-kravare.cz

Program:

1.      Přivítání delegátů

2.      Volba volební komise

3.      Zprávy jednotlivých komisí

4.      Představení jednotlivých navržených kandidátů

5.      Přestávka

6.      Volba člena výboru

7.      Diskuse

8.      Usnesení, závěr

Klíčem pro stanovení počtu delegátů na tuto mimořádnou konferenci je:            1 ZKO = 1 delegát.

Jednotlivé výbory ZKO žádáme o: !!!!!!

 1. Jméno a příjmení delegáta: …………………………………………………………………………………. ZKO: …………………………………………………………………………………………………………………….., číslo průkazky ZKO: …………………………………………………………………………………………..,

razítko a podpis výboru ZKO

 1. Jméno a příjmení Vámi navrhovaného člena KV : ……………………………………………….. ZKO: …………………………………………………………………………………………………………………….., číslo průkazky ZKO: …………………………………………………………………………………………..,

 

razítko a podpis výboru ZKO

Termín pro doručení je 19.1.2011

Návrh KV – Věra Hrušková, ZKO Ostrava-Zátiší

Těšíme se na Vaši účast!

 1. Ostatní
  1. Odstoupení člena KV p. Čadka – ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce v revizní komisi
  2. Zpráva o stavu pokladny – vzhledem k nízkému stavu finanční hotovosti, KV rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení cestovného
  3. Příprava na konferenci

                                                              i.      pozvání hostů – p. Havránka, mládežníků, kteří získali odznak I. třídy a družstva, které se umístilo na třetím místě MRM ČKS, p. Hruškové

                                                            ii.      doplnění bodů nutných k projednání v diskusi

 1. Školení rozhodčích II. třídy – vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným změnám ve zkušebních řádech, neproběhne v letošním roce školení rozhodčích II. třídy.

Termín další schůze: 22.ledna 2011, v 9:00 v Kravařích

Zapsala: Michaela Ohřálová, DiS.