Horní Suchá 27.05.2016

19.06.2016 06:54

Schůze KV Moravskoslezská oblast

Horní Suchá 27.05.2016

 

Přítomni:

Mellar, Ohřálová, Novák, Hrušková, Košťál,

Omluveni:

Černoch, Skotnicová, Ficek

 

 

 

Program:

1. Kontrola úkolů z posledního zápisu

2. Různé

 

 

1. Kontrola úkolů z posledního zápisu:

a) Registrace ZKO, dle NOZ – sedm ZKO registraci stále řeší, předseda KV s nimi komunikuje.

b) Předseda KV p. Mellar předal informace o řešení situace týkající se figurantů ZKO Vendryně – KV schválilo jejich účast na zkouškách figurantů v jiném kraji

c) Semináře pro mládež, které pořádalo ZKO Frýdland nad Ostravicí, p. Novák, se zúčastnilo devět mládežníků a juniorů. Zpětná vazba vypovídá o skvělé úrovni tohoto semináře.

d) Proběhly semináře, zkoušky a prolongace pro figuranty, instruktory pro sportovní výcvik psů a kladeče. Všechny tyto akce byly účastníky zcela naplněny. Všichni přítomní vyjadřovali spokojenost a někteří se dotazovali na možnost účasti na akcích obdobného typu.

 

2. Různé:

a) KV schválilo veškeré předložené návrhy na ocenění a vyznamenání.

b) Hlášení sportovních akcí krajského významu pro druhé pololetí 2016

Uzávěrka hlášení akcí na druhé pololetí 2016 je do 30.06.2016. Žádosti o své akce prosím zasílejte naskenované, s razítkem a podpisem na email adresu: kv-moravskoslezsky@seznam.cz.

Tento email je každodenně kontrolován a Vaše žádosti budou, dle termínu doručení žádosti, zaznamenány do Termínového kalendáře. Zasláním žádosti na tento email můžete předejít možným komplikacím.

Odkaz na Termínový kalendář: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/plan-sportovnich-akci/terminovy-kalendar/

c) P. Košťál – výcviková komise

a. V kraji proběhly dvě výběrové akce – ZKO Třinec, ZKO Havířov-Bludovice.

b. Veškeré akce krajského významu proběhly dle plánu a v pořádku.

d) P. Košťál – úkol

a. Do 30.06.2016 zpracuje Plán akcí krajského významu, rozešle ho všem členům KV, kteří ho v čím jak nejkratším čase doplní a schválí.

e) P. Mellar – proběhlo jednání se zástupcem ZKO Ostrava-Zábřeh, paní Kitkovou. Výsledkem je změna termínu jejich závodu na 09.07.2016.

f) P. Mellar – komise mládeže

a. Proběhly Výběrové závody mládeže (ZKO Praha-Zbraslav, ZKO Havířov-Bludovice). Za MSK startovalo devět mládežníků a juniorů. Na MR mládeže a juniorů (06.-07.08.2016 v Dobříši) se kvalifikovalo pět mládežnic a dvě juniorky

b. Probíhá příprava na Tábor talentované mládeže. Proběhne 17.-23.07.2016 v Pusté Polomi, penzion Setina. Propozice jsou přílohou tohoto zápisu a můžete je nalézt na stránkách KV (kv-moravskoslezky.webnode.cz)

g) P. Ohřálová – úkol

a. Vytvoření FB stránek

b. Úprava web stránek KV

h) Byly spuštěny Webové stránky Svodu chovných psů a fen plemene Německý ovčák.

Propozice a přihlášky jsou k dispozici na stránkách kv-moravskoslezky.webnode.cz a v odkazu https://svod20169.webnode.cz/uvod/

 

 

Zapsala Mgr. Michaela Ohřálová, DiS., 27.05.2016