Kravaře 14.1.2012 - společná schůze KV a ZKO

06.08.2013 10:28

Společná schůze předsedů ZKO a KV
Moravskoslezská oblast
14.01.2012

 


Přítomni:     KV - Mellar, Ohřálová, Štýrská, Skotnicová, Košťál, Černoch
ZKO – Dětmarovice II, Dolní Benešov, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov-Bludovice, Hrabství, Hradec nad Moravicí, Chotěbuz, Kozlovice, Kravaře ve Slezsku, Krnov-Chomýž, Kylešovice, Ludgeřovice II, Město Albrechtice 030, Odry, Opava, Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava-Třebovice, Ostrava-Zátiší, Otice, Suchdol nad Odrou, Šenov, Veřovice, 
Hosté - Vítečková Nikol, Ohřálová, Karolína, Kavanová Martina, Kaločová Lucie, Spratková Jarmila

Program:
1.    Zahájení 
2.    Jednotlivé zprávy 
3.    Odměny
4.    Různé


I.    Zahájení 
Předseda KV přivítal přítomné zástupce ZKO, poděkoval jim za jejich účast a zájem na dění v oblasti kynologie Moravskoslezského kraje.

II.    Jednotlivé zprávy budou přílohou zápisu uloženého na stránkách KV:
 (www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz) – jednatel, výcvik, mládež, pokladna, revizní komise

III.    Odměny
a.    Štýrská, Gratza – poděkování za svou dosavadní práci pro rozvoj kynologie
b.    Gorecki, Kaločová, Košťál – za reprezentaci kynologie Moravskoslezského kraje
c.    Vítečková – za získání titulu Mistr republiky mládeže ČKS 2011 ZVV2
d.    Ohřálová – za získání titulu Mladý mistr republiky stopařů MSKS 2011
e.    Předány poháry 3.místo družstva MR mládeže ČKS – Vítečková, Kavanová, Ohřálová

IV.    Různé
a.    Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů – 3.3.2012 – Vendryně (Košťál), 200 Kč, za každou organizaci jeden účastník, uzávěrka 25.2.2012
Přihlášky zasílejte na adresu: Vladimír Košťál, Prostřední Bludovice 96, 739 37  Horní Bludovice, nebo naskenované s podpisem a razítkem na email: assiry@seznam.cz, mobil: 602 930 487
lic. Michaela Ohřálová, DiS., naskenované s podpisem a razítkem na email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479

b.    Školení a prolongace figurantů I. a II. třídy – 10.3.2012 – Havířov-Bludovice (Košťál, Mellar), 200 Kč, vlastní pes i výstroj, uzávěrka 3.3.2012
Přihlášky zasílejte na adresu: Vladimír Košťál, Prostřední Bludovice 96, 739 37  Horní Bludovice, nebo naskenované s podpisem a razítkem na email: assiry@seznam.cz, mobil: 602 930 487
Lic. Michaela Ohřálová, DiS., naskenované s podpisem a razítkem na email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479

c.    Změna názvu z poštovného na upřesněný název = provozní náklady – odměny, rozloučení, podpora mládeže, poštovné atd., veškeré příjmy a výdaje je možno dohledat v pokladním deníku, který vede pokladní KV, paní Skotnicová. Členové KV odůvodňují tento návrh zvýšenými náklady, které jsou vynaloženy při podpoře členů této pobočky. Je ale také ve výdajích dohledatelné, že zvýšené náklady se netýkají např. cestovného členů KV a poštovného, kdy vlastní členové se snaží své náklady v největší míře snížit. 

Návrh na zvýšení částky od 1.1.2012 na výši 200,-Kč
Návrh byl schválen všemi přítomnými, proti 0, hlasování se zdrželo 0

d.    Výzva – podpora mládeže v jednotlivých ZKO, kontaktovat se s panem Mellarem a doporučit mu mládežníka …..

e.    Opakovaně byl projeven zájem o zveřejnění údajů na stránkách kraje – nejsou souhlasy ZKO s tím, že na stránkách kraje budou zveřejněny jména, adresy, telefonní čísla, emaily jejich předsedů – jednatelka žádá zaslání vyplněného souhlasu  (https://www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz/clanky/prihlasky/souhlas---data.html) a poté bude postupně kontakty na stránkách zveřejňovat.


f.    NFO z pléna v bodech:
i.    vlajka ČKS na akce, budou k dispozici u KV – má některá ZKO vlajku ČKS? 
ii.    schváleno udělení plakety p.Vlčkovi ZKO Bruntál – předáno tajemníkem ČKS
iii.    zkušební řády možno objednávat na předtištěné objednávce dle infa 2/2011
iv.    kladeči budou osloveni. Původně bylo 130 zájemců, nutno počítat s kladením stop 
v  termínech VZ v kraji, seznam kladečů bude na webu ČKS
v.    SchH/VPG  je zrušen, povinná zkouška BH – bude v novém řádu
vi.    zrušení ZKO Horního Benešova – dva roky nedodána členská základna
vii.    vedoucím zkoušek musí být plnoletá osoba
viii.    zasílání Infa  - písemně pouze předseda ZKO, dále možno 3X mailem, aktualizace dat           
ix.    tiskopisem -Aktualizace údajů – možno skenovat a posílat elektronicky
x.    zrušeno omezení pro figuranty při figurování rodinným příslušníkům
xi.    probíhá soutěž o nejlepší ZKO trenéra juniora hlasování do 15.2.2012

         
Termín další schůze KV 10.3.2012, 14:00 hodin, ZKO Havířov-Bludovice

Zapsala: 14.01.2012 lic. Michaela Ohřálová, DiS.

Po termínu:
Zápis  PČKS  12.1.2012                               Zápis č.  20  /  2012                          
z jednání  Předsednictva ČKS dne 12.ledna 2012, U Pergamenky 3, Praha 7 .
- školení kladečů se uskuteční:
3.3.12 Praha - Jižní Město (KV, ústecký, královéhradecký, pardubický), 
4.3.12 - Volenice  (středočes., jihočeský, plzeň,), 
10.3.12 - Bedea Kroměříž (moravskoslezský ,jihomor., zlínský, olomoucký)
- lektoři -  J. Hodek, P. Veselka , promítání zajistí sekretariát