Kravaře 22.1.2011 - Krajská konference

06.08.2013 10:37
Krajská konference
Moravskoslezská oblast
22.ledna 2011, Kravaře
 
Přítomni:
-          Mellar, Ohřálová, Skotnicová, Košťál, Štýrská, omluven Černoch
-          ZKO Bruntál, ZKO Dolní Benešov, ZKO Frenštát pod Radhoštěm, ZKO Frýdek-Místek, ZKO Frýdlant nad Ostravicí, ZKO Havířov-Bludovice, ZKO Horní Suchá, ZKO Havířov-Lučina, ZKO Hradec nad Moravicí, ZKO Jablunkov, ZKO Karviná Hranice, ZKO Kozlovice, ZKO Krnov-Hlubčická, ZKO Krnov-Chomýž, ZKO Kylešovice, ZKO Ludgeřovice II, ZKO Město Albrechtice, ZKO Město Albrechtice II, ZKO Odry, ZKO Opava, ZKO Opava Palhanec, ZKO Ostrava-Mariánské Hory, ZKO Otice, ZKO Ostrava-Zátiší, ZKO Rýmařov, ZKO Slezská Hořina Brumovice, ZKO Šenov, ZKO Vendryně, ZKO Veřovice, omluveni ZKO Staříč, ZKO Ostrava-Třebovice, ZKO Ostrava-Svinov
-          Hosté – p. Havránek Josef, p. Hrušková Věra, sl. Čeplová Monika, sl. Vítečková Nikol, sl. Cibulková Lenka, sl. Ohřálová Karolína, sl. Poláková Ivona
 
Celkem k dnešnímu dni registrováno 58 ZKO, přítomno 29 delegátů ZKO
 
Program konference:
1.      Přivítání delegátů
2.      Volba volební komise
3.      Zprávy jednotlivých komisí
4.      Představení jednotlivých navržených kandidátů
5.      Přestávka
6.      Volba člena výboru
7.      Diskuse
8.      Usnesení, závěr
 
 1. Přivítání delegátů
Pan Mellar přivítal přítomné delegáty krajské konference, poděkoval jim za jejich čas a konferenci.
 
 1. Volba volební a návrhové komise
Volební komise byla schválena ve složení: p. Vodička, p. Kopka, p. Fuchsíková
Návrhová komise byla schválena ve složení: p. Ohřálová, p. Ondračka, p. Chamrád
 
 1. Zprávy jednotlivých komisí
  1. Zpráva jednatele – zhodnocení práce KV za období roku 2010 – viz příloha
  2. Zpráva výcvikové komise – p. Košťál
                                                             I.      V loňském roce veškeré naplánované akce byly splněny
                                                          II.      Proběhlo doškolení rozhodčích II.třídy, školení nových a prolongace figurantů I.aII.třídy, školení instruktorů pro sportovní výcvik psů
                                                       III.      Všechny naplánované závody proběhly v pořádku, nebyly zjištěny žádné nedostatky
                                                       IV.      V kraji proběhla:
1.      Výběrová soutěž pro MS FCI a M ČR,  24. – 25. 4. 2010 Třinec,
2.      Výběrová soutěž pro M ČR  mládeže, 29.5.2010 Opava,
3.      Mistrovství ČR mládeže stopařů, 16. – 17. 10.10 Město Albrechtice – Brantice,
4.      Mezinárodní M ČR NO 9. – 11. 7. 2010 Suchdol n. Odrou      
                                                          V.      Na Mistrovství Evropy IPO FH FCI, Slovensko nás reprezentovali p. Košťál (5.místo) a m.s.Kováč (8.místo), Mistrovství ČR stopařů (3.místo)
                                                       VI.      Z důvodu předpokládaných změn ve zkušebních řádech, pro tuto chvíli neplánujeme školení rozhodčích II.třídy
                                                    VII.      26.3. v ZKO Suchdol nad Odrou, proběhne školení a prolongace figurantů II:třídy, uzávěrka 12.3.
                                                 VIII.      KV navrhuje pro tuto chvíli zrušení školení instruktorů pro sportovní výcvik. Až vyjdou v platnost nové zkušební řády, KV plánuje dvoudenní školení,
                                                       IX.      Upozornil na změnu podávání požadavků na akce krajského významu (rozdělení na dvě období)
                                                          X.      Přečetl přítomným plán sportovních akcí na první pololetí – viz příloha
  1. Zpráva komise mládeže – viz.příloha           
  2. Zpráva pokladníka – viz. příloha
  3. Zpráva revizní komise – předsedkyně revizní komise konstatovala, že dne 13.01.2011 proběhla revize účetních dokladů KV ve složení p.Štýrská, p.Ohřálová – nebyly zjištěny žádné nedostatky
 
 1. Představení jednotlivých navržených kandidátů
Jednatelka KV vyzvala přítomné delegáty k případnému doplnění kandidátů pro práce ve výboru. Nikdo na tuto výzvu nereagoval. Přítomným delegátům se představila paní Věra Hrušková. Na návrh pléna bylo hlasováno o způsobu hlasování:
Tajné hlasování          pro 0, proti 29
Ve veřejném hlasování byla paní Věra Hrušková schválena počtem 29 hlasů.
           
 1. Diskuse
Ø Předána plaketa a poděkování panu Havránkovi – Za dosavadní práci pro kynologii v Moravskoslezském kraji
Ø Předány tituly výcvikář mládeže I.třída – sl. Čeplová Monika, sl. Vítečková Nikol, sl. Cibulková Lenka, sl. Poláková Ivona, sl. Fialová Andrea
Ø Předány poháry za 3.místo družstva na MRM ČKS - sl. Vítečková Nikol, sl. Ohřálová Karolína, sl. Poláková Ivona
Ø p.Košťál
o   upozornil na nutnost čipování a registrace psů bez PP
o   Upozornil na změnu podávání požadavků na akce krajského významu (rozdělení na dvě období)
Ø návrh KV
o   ZKO, které si chtějí nad rámec sestaveného plánu sportovních akcí uspořádat závod, zaplatí do pokladny KV 1.000,-Kč – schváleno všemi přítomnými
Ø p.Mellar
o   upozornil na nižší cenové relace čteček, které jsou schopny přečíst požadované ISO čipy
Ø p.Fuchsíková
o   položila dotaz na povinnost čteček euročipů – doporučila dotázat se na upřesnění předsednictva ČKS
Ø p.Frančák
o   položil dotaz jaké druhy čipů jsou požadovány – odpověď p.Mellar – na stránkách ČKS budou uvedeny veškeré podmínky povinné registrace psů bez PP
Ø p.Havránek
o   požádal KV aby na předsednictvu ČKS byl položen dotaz na vybudování nějakého sportovního stánku, či zázemí pro kynology (viz.MSKS Zbraslav), čímž by se mohlo předejít komplikacím při hledání organizací pro zajištění větších akcí
Ø p.Mellar
o   informoval o průběhu školení figurantů I.třídy a figurantů svazových. Pro letošní rok disponuje kraj se dvěma svazovými figuranty. Na školení a prolongaci figurantů I.třídy byly v roce 2010 vysláni tři figuranti – jeden nový a dva na prologaci
o   Školení figurantů – 26.3. v Suchdole nad Odrou, uzávěrka 12.3, poplatek 150,- (hradí se až na místě) Kč, s sebou: vlastního psa, schopného předvést obranu dle zkušebního řádu, členský průkaz ČKS v platnou známkou a průkaz figuranta v případě prolongace. Přihlášky naleznete na stránkách KV (www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz) Orazítkované s doporučením příslušné ZKO nebo s razítkem a doporučením příslušné ZKO naskenované přihlášky zasílejte na adresu:
§ Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá, email:faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479
Ø p.Chamrád
o   podal návrh, aby organizace, které nebudou mít uhrazeno dlužné poštovné do 31.01.2011 a následně vždy do termínu podávání požadavků na sportovní akce či dotace, nebudou mít doporučeny závody, dotace - schváleno všemi přítomnými
 
 1. Usnesení
 
Návrh na usnesení
Delegáti Krajské konference berou na vědomí:
 1. Jednotlivé zprávy členů KV
 2. Zprávu revizní komise – revize byla provedena 13.01. – vše bylo řádně doloženo
 
Delegáti Krajské konference schvalují:
 1. Paní  Věru Hruškovou za člena KV
 2. ZKO, které si chtějí nad rámec sestaveného plánu sportovních akcí uspořádat závod, zaplatí do pokladny KV 1.000,-Kč
 3. ZKO, které nebudou mít uhrazeno dlužné poštovné do 31.01.2011 a následně vždy do termínu podávání požadavků na sportovní akce či dotace, nebudou mít doporučeny závody, dotace
Pro usnesení v tomto znění hlasovalo:
Pro:                                         28 delegátů
Proti:                                      0 delegátů
Zdrželi se hlasování:              1 delegát
 
Zapsala: 22.ledna 2011, Michaela Ohřálová, DiS.