Kylešovice 9.12.2007 - společná schůze KV a ZKO

06.08.2013 10:10

Společná schůze předsedů KV a členů KV

Kylešovice 09.12.2007

 

Přítomni: ZKO Bruntál, ZKO Bruntál II., ZKO Dolní Benešov, ZKO Frenštát pod Radhoštěm, ZKO Havířov-Bludovice, ZKO Horní Benešov, ZKO Horní Žukov, ZKO Hrabství, ZKO Hradec nad Moravicí, ZKO Jablunkov, ZKO Kozlovice, ZKO Krnov-Chomýž, ZKO Kylešovice, ZKO Ludgeřovice, ZKO Město Albrechtice, ZKO Město Albrechtice II, ZKO Nový Jičín, ZKO Odry, ZKO Opava, ZKO Orlová-Město, ZKO Ostrava-Třebovice, ZKO Ostrava-Zátiší, ZKO Petřvald, ZKO Raduň, ZKO Slezská Hořina, ZKO Suchdol nad Odrou, ZKO Šenov, ZKOTřinec, ZKO Vendryně, ZKO Veřovice, ZKO Vítkov, ZKO Vrbno pod Pradědem

 

 Havránek, Ohřálová, Skotnicová, Mellar, Košťál, Stebel, Dohnalová, Hruška, Štýrska

 

Program:

1. Zahájení schůze, přivítání přítomných

2. Jednotlivé zprávy

3. Předání odměn

4. Diskuse

5. Ukončení schůze

 

1. Zahájení schůze, přivítání přítomných

Pan Havránek přivítal všechny přítomné zástupce ZKO, poděkoval za jejich účast.

 

2. Jednotlivé zprávy

Jednatel – viz příloha

Výcviková – viz příloha

Chovatelská – viz příloha

Revize – revize pokladny a hospodaření byla provedena, vše bylo shledáno v pořádku

Mládež – viz příloha

Pokladna – viz příloha

 

3. Předání odměn

Na základě rozhodnutí KV bylo organizacím, které v roce 2007 pořádaly akce republikového významu (vylučovací závody, mistrovství republiky) byly předány odměny ve výši:

ZKO Třinec – 1.500,-

ZKO Veřovice – 2.000,-

ZKO Svinov – 2.000,-

ZKO Šenov – 1.500,-

Zástupci těchto ZKO odměny převzali, pro ZKO Svinov odměnu převzal p. Hruška, který přislíbil její předání.

 

4. Diskuse

- zástupci požádali o úpravu adresáře na web stránkách kraje (www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz), aktualizaci údajů, o rozeslání nového adresáře jednotlivým ZKO

odpověděla Ohřálová:

Adresář jednotlivých ZKO byl aktualizován dle adresáře stránek ČKS, požádala o včasné předávání těchto informací KV. Co se týče úpravy adresáře KV na web stránkách – bohužel toto neumí, ale pokud se najde zájemce, který ji s tím pomůže, ráda se na něj obrátí o radu.

 

- zástupci požádali o číslo účtu KV, aby mohli případné platby zasílat převodem z účtu:

94-1632030237/0100

 

- pí Štýrská (ZKO Havířov-Bludovice) nabídla pro uskutečnění Krajského soustředění pobyt ve Větřkovicích. KV tuto nabídku projedná na své další schůzi

 

- p. Černoch (ZKO Suchdol nad Odrou) nabídl pomoc při práci s mládeží (figurant)

 

- p. Stebel – upozornil na skutečnost, že se KV rozhodlo, před schválením figurantů na funkci figuranta I. třídy a svazového figuranta, tyto zájemci nejprve přezkoušet a poté dát případně své doporučení

 

- pí Fuchsíková (ZKO Opava) podala žádost o uspořádání semináře pro figuranty připravující se na jednotlivé zkoušky figurantů

 - KV toto projedná na jedné ze svých následujících schůzích

 

- p. Kopka (ZKO Vendryně) se obrátil na členy KV s dotazem dvojího členství v ČKS prostřednictvím ZKO a ČKNO. Členy KV bylo doporučeno obrátit se se svým dotazem na ČKS případně na ČKNO. KV není schopno toto řešit.

 

- fungování organizací ZKO Staříč, ZKO Jindřichov ve Slezsku, ZKO Stránské

ZKO Staříč – jejich pohledávky u ČKS jsou v pořádku

ZKO Jindřichov ve Slezsku – nedořešeno, KV zjistí stav

ZKO Stránské – nedořešeno, KV zjistí stav

 

Po ukončení této schůze byly jednotlivým přítomným zástupců ZKO předány návleky, které byly zakoupeny z prostředků ČKS. Ti, kteří si návleky nepřevzali, mají možnost tak učinit u pana Havránka – tel.č.: 723 414 852

 

 

Zapsala: 09.12.2007

 Michaela Ohřálová, DiS.

 

Český kynologický svaz

Moravskoslezská organizace č. 834

 

Zpráva o stavu účtu a hotovosti krajského výboru ke dne 9.12.2007

 

Stav účtu k 31.10.2007 :  30.630,85,-Kč

Stav hotovosti k 7.12.2007: 12.920,50,-Kč

 

Příjem na účet : 22.730,00,-Kč – ČKS příspěvky

Příjem na účet,úroky:  4,31,-Kč 

Výdej z účtu: 25.000,00,-Kč - dotace pokladny

Výdej z účtu,poplatky:  1.214,-Kč

 

Hotovost pokladny:

Příjem pokladny - dotace z účtu: 25.000,00,-Kč

Příjem pokladny – poštovné ZKO:  3.300,00,-Kč

----------------------------------------------------------------

Příjem pokladny celkem :  28.300,00,-Kč

 

Výdej pokladny, cestovné:  8.410,00,-Kč

Výdej pokladny, lektorné:  2.720,00,-Kč

Výdej pokladny,odvod daně:  720,00,-Kč

Výdej pokladny, pobídkové odměny: 2.500,00,-Kč 

Výdej pokladny, Oděv mládež:  1.611,00,-Kč

Výdej pokladny, ostatní režie:  4.693,00,-Kč

--------------------------------------------------------------

Výdej pokladny celkem: 20.654,00,-Kč

Zpracovala: Blanka Skotnicová

Dne: 7.12.2007

(Podloženo účetní evidencí)

 

 

 

Zpráva jednatele KV – společná schůze předsedů ZKO a KV Moravskoslezské oblasti

Vážení přítomní,

dovolte mi, abych Vás jménem krajského výboru přivítala na naší společné schůzi.

Ráda bych Vás velmi krátce seznámila s naší činností:

Členové krajského výboru se od začátku roku 2007 do dnešního dne sešli celkem 7x:

25.01.2007 Havířov

10.03.2007 Šenov

25.03.2007 Společná schůze předsedů ZKO a KV

20.05.2007 Otice

04.09.2007 Šenov

11.10.2007 Havířov

13.11.2007 Otice

a dnes

Na svých schůzích jsme řešili různé problémy, které se během roku vyskytly, starali se o řádný chod naší oblasti. Vzhledem k tomu, že do všech základních organizací jsou rozesílány zápisy z našich schůzí a jsou uváděny na webových stránkách KV (www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz), nebudu všechny body našich schůzí vyjmenovávat, velmi stručně pouze připomenu:

registrace změn vedení v základních organizací

sestavení plánu sportovních akcí krajského významu pro rok 2007

uspořádání společné schůze předsedů ZKO a KV v roce 2007 – březen, prosinec

odeslání požadavků pro investiční a neinvestiční akce na předsednictvo ČKS-září, říjen

postoupení požadavků ZKO na akce nadkrajského významu – vylučovací závody srpen - mistrovství republiky, krajské výstavy

školení a prolongace figurantů II. a I. třídy - 10.03.2007 Šenov

školení instruktorů pro sportovní výcvik psů - Otice

organizační zajištění práce s mládeží

účast delegace KV na schůzi ZKO Horní Benešov

rozhodčí II. třídy - Otice

Toto je krátký výčet z naší práce. Jako každý rok je na tomto místě konstatuji, že naše práce není jednoduchá, ale to si každý z Vás umí představit sám a já se nerada opakuji. Každý z Vás má možnost navštívit naši schůzi KV a podívat se na naši práci. Ne vždy se naše názory shodnou, ale i to je jedním z aspektů naší práce. Snad jste všichni spokojeni a informace a služby které Vám poskytujeme jsou dostatečně obsáhlé. Čeká nás vstup do dalšího roku, roku2008 a já Vám všem přeji ten vstup co nejbezpečnější jak Vy, tak i Vaši čtyřnozí přátelé mějte celý příští rok ve znamení zdraví a sportovních a chovatelských úspěchů.

Michaela Ohřálová, DiS.

 

Zpráva referenta pro výcvik v MSK ČKS za r. 2007

Akce krajského významu v r. 2007

Byl zpracován plán kynologických sportovních soutěží pro r. 2007 ve kterém bylo dle požadavků ZKO uvedeno 15 závodů, na které KV delegoval své rozhodčí II: třídy ČKS. U uskutečněných závodů nebyly shledány nedostatky jak ze strany pořadatelů či rozhodčích.

Školení pořádané KV

únor v ZKO Otice proběhlo doškolení rozhodčích II. tř.

březen v ZKO Šenov se uskutečnilo školení a prolongace figurantů II. tř.

březen v ZKO Havířov-Bludovice proběhlo školení instruktorů pro sportovní výcvik psů

Sportovní akce nad ráme kraje

VS na M ČR a MS FCI IPO pořádající ZKO Třinec

VS na M ČR v kat. ZVV3 pořádající ZKO Šenov

Mistrovství ČKS v kat. IPO 3 pořádající ZKO Svinov

Mezinárodní Mistrovství mládeže pořádající ZKO Veřovice

Rozhodčí II. tř. a figuranti I. tř.

Kraj disponuje 15 rozhodčími II. tř. a 17 figuranty I. tř.

Mistrovství stopařů

Pan Kováč Karel se stal mistrem republiky v kat. stopařů a ostu na MS

Pan Košťál druhý vicemistr republiky v kat. stopařů náhradník na MS

oba ZKO Havířov-Bludovice

Předpokládané kynologické akce v r. 2008 pořádané KV MSK

únor ZKO Otice doškolení rozhodčích II. tř.

březen ZKO Šenov školení figurantů II. tř.

březen ZKO Havířov-Bludovice školení instruktorů pro sportovní výcvik psů

Poděkování všem ZKO, funkcionářům, organizátorům kynologických akcí, dále závodníkům a reprezentantům našeho kraje za vynikající propagaci kynologického sportu a tím i zviditelnění našeho regionu Moravskoslezského kraje.

Zpracoval V. KOŠŤÁL

 

Zpráva komise mládeže za rok 2007

Dobrý den vážení, chtěl bych vám říct pár slov, ale nejdřív k uplynulému roku. V prvé řadě se musím omluvit, hlavně těm, kterých se to dotýká, protože, aniž bych to sám mohl nějak ovlivnit, měl jsem tento rok více než hektický, co se týkalo mého pracovního vytížení v kombinaci s dvěma závažnějšími zraněními. Z tohoto důvodu proběhlo podstatně méně srazů mládeže, než bych si já osobně přál, kterých se zúčastnili mládežníci ze ZKO našeho kraje nejen s cílem vybrat a najít mladé lidi, kteří se mohou pokusit probojovat se v postupových soutěžích na mistrovství mládeže, ale taky najít mladé talentované lidi, kteří budou pokračovat ve sportovní kynologii, ať máme nástupce, ať už výcvikářů, psovodů, závodníků nebo případně figurantů.

Výběrových soutěží se zúčastnili čtyři mládežníci ze ZKO Město Albrechtice a jeden ze ZKO Opava, kdy na mistrovství České republiky mládeže se probojovali dva a to Tomáš Kavan v kategorii IPO 2, ten skončil na celkovém osmém místě a druhá Čeplová Jana v kategorii ZVV 2 s konečným umístěním na sedmém místě.

Jednou z dalších akcí pořádaných ČKS byl tradiční tábor talentované mládeže ve Starém Potenci, kde jsme jako každý rok měli pro mládež Moravskoslezského kraje šest míst, bohužel jsme naplnili jen tři místa a to byli Kučková Adriana – ZKO Havířov, Kokešová Zuzana ZKO Šenov a Dovrtěl Jiří – ZKO M.Albrechtice. K tomuto bych chtěl jenom říct, že tento tábor bude pravděpodobně na tomto místě naposled, kvůli rozmáhající se moderní výstavbě. Proto kdyby někdo z vás věděl o místě, kde by se dalo na čtrnáct dnů ubytovat asi šedesát lidí se psy samozřejmě aby se tam dalo cvičit, budeme vděčni za každou informaci.

Důležitou akcí, za jejíž uspořádání bych chtěl tímto ještě jednou poděkovat a to p. Čeplový a celému týmu pořadatelů ze ZKO Město Albrechtice, byl první a snad ne poslední krajský závod mládeže pořádaný touto organizací, který účastí přesáhl hranice kraje a měl velmi kladnou odezvu nejen díky vlastní organizaci, ale i pro myšlenku takový závod uspořádat. Přesto že je to akce nejdůležitější v tomto krátkém poděkování jsem si ji nechal nakonec a to je Mistrovství České republiky mládeže s mezinárodní účastí, které bylo po sedmi letech na Moravě a pořádala ho ZKO Veřovice. Tým pořadatelů a všech osob podílejících se na organizaci a celém průběhu tohoto závodu se svých úkolů zhostili se ctí a to tak, že i dlouholetí kritici těchto akcí pouze chválili. Za to jím tímto ještě jednou děkuji.

Po zkušenostech nejen z posledních let, ale i z doby, kdy vedoucím komise mládeže byl pan F. Miller musím bohužel konstatovat, že činnost mládeže má klesající tendenci a to nejen u nás v kraji, ale v celorepublikovém měřítku. Bohužel tyto klesající tendence nejsou zaviněny ani nedostatkem peněz ani nedostatkem mládežníků se psy, ale mimo jiné kromě vyjímek tří čtyř základních organizací absencí podpory talentů ze strany základních organizací. Toto neberte z mé strany jako kritiku, spíš jako konstatování faktu, který se dá použít s menšími či většími nuancemi ve kterémkoliv kraji v České republice. Důkazem toho je např. to, že rok od roku klesá počet mládežníků zúčastňujících se jakýchkoliv akcí. Např. po dvacetišesti letech poprvé nebyla naplněna kapacita TTM. Chtěl bych říct, že fungování mládeže v našem ani jiném kraji nemůže stát a padat s jedním člověkem, byť se mu říká honosně vedoucí komise mládeže, ale musí se vrátit do základní organizace kde, pokud se tam takové dítě objeví, bude někdo kdo bude ochotný se mu věnovat.

Na závěr bych vás chtěl ještě seznámit s návrhy, které vyplynuly z jednání komise mládeže ČKS v Praze. Tím prvním a poměrně zásadním je návrh na rozšíření soutěží mládeže o tzv. přechodovou nebo taky juniorskou kategorii pro juniory od 18 do 21 let. Kdy tato bude součástí výběrových soutěží a MR dle IPO3.

Druhý návrh pro náš kraj nejdůležitější je pořádání výběrového závodu mládeže ZKO Otice a hlavně pořádání M ČR mládeže s mezinárodní účastí opět na Moravě pořádané ZKO Vendryně. Těmto bych chtěl popřát aby se jim tyto akce vydařily. Termíny srazů mládeže na první čtvrtletí dodám do odeslání zápisu na ZKO.

Mellar Karel