Mokré Lazce 29.01.2017 - Společná schůze předsedů ZKO a členů KV

20.02.2017 19:31

Společná schůze předsedů ZKO a KV

29-01-2017

Morké Lazce

 

Přítomni zástupci ZKO:

ZKO Albrechtice u Českého Těšína, ZKO Brantice, ZKO Bruntál, ZKO Český Těšín, ZKO Dětmarovice, ZKO Dětmarovice II., ZKO Frenštát pod Radhoštěm, ZKO Frýdlant nad Ostravicí, ZKO Havířov-Bludovice, ZKO Horní Suchá, ZKO Hradec nad Moravicí, ZKO Klimkovice-Václavovice, ZKO Krnov-Hlubčická, ZKO Krnov-Chomýž, ZKO Kylešovice, ZKO Ludgéřovice, ZKO Nový Jičín, ZKO Opava, ZKO Orlová 1, ZKO Ostrava-Mariánské Hory, ZKO Ostrava-Třebovice, ZKO Ostrava-Zátiší, ZKO Petrovice, ZKO Polanka nad Odrou, ZKO Slezská Hořina-Brumovice, ZKO Šenov, ZKO Veřovice, ZKO Vítkov

Členové KV:

Mellar Karel, Ohřálová Michaela, Novák Zbyněk, Skotnicová Blanka, Košťál Vladimír, Hrušková Věra, Černoch Karel, Ficek Miroslav

 

Program:

1.     Přivítání

2.     Zprávy

a.     Předseda

b.     Jednatel

c.     Výcviková komise

d.     Komise mládeže

e.     Pokladna

f.      Revize

3.     Diskuse k jednotlivým zprávám

4.     Ocenění

5.     Informace k seminářům

6.     Informace o zvýšení členských poplatků

7.     Pololetní plán sportovních akcí

8.     Diskuse

9.     Závěr

 

 

1.     Přivítání

Předseda KV přivítal přítomné, poděkoval jim za jejich činnosti vedoucí k podpoře kynologického sportu a popřál jim vše dobré v roce 2017.

2.     Zprávy

 

a.     Jednatel

Ø  Schůze KV Moravskoslezská oblast, Havířov 09.12.2016

Ø  Schůze KV Moravskoslezská oblast, Havířov 19.09.2016

Ø  Schůze KV Moravskoslezská oblast, Horní Suchá 27.05.2016

Ø  Společná schůze předsedů ZKO a KV Moravskoslezská oblast, Kravaře 17. 01. 2016

 

Náplň:

Ø  Registrace -

Ø  Svod chovných psů a fen Moravskoslezského kraje

Ø  Žádosti o akce celorepublikového významu

Ø  Žádosti o dotace

Ø  Ocenění

Ø  TTM, seminář pro mládež

Ø  Branný víceboj

Ø  Seminář a prolongace, zkoušky figurantů

Ø  Seminář pro instruktory sportovního výcviku psů

Ø  Školení kladečů pro krajské akce

Ø  Web stránky – co posílají zveřejňuji, když neposílají, nemám co zveřejňovat – nabídka pro zveřejňování propozic v rámci termínového kalendáře, fotografie

Ø  Zřízení facebookových stránek

Ø  Komunikace se ZKO

Ø  Účast na posledním rozloučení pana Havla

 

b.     Výcviková komise

Ø  Poděkování za organizaci různých akcí pod hlavičkou ČKS

Ø  Gratulace p. Glogar, p. Foltýn

Ø  V kraji naplánováno 16 akcí, proběhly bez stížností, nad rámec kraje proběhly akce v ZKO Třinec VS IPO dospělých, ZKO Havířov-Bludovice VS mládež-všestranní, ZKO Albrechtice u ČT VS mládež-stopaři, Frýdlant nad Ostravicí VS IPO FH

Ø  CACT – Frýdlant nad Ostravicí IPO FH, Šenov IPO3

Ø  Proběhlo školení instruktoru výcviku – dvoudenní akce, Chmurová Lenka, teorie, praxe, moderní prvky pro výcvik

Ø  Proběhlo školení a prolongace figurantů I a II třídy – v Suchdole nad Odrou

Ø  Pro tyto školící akce je nutné zajištění veškerého servisu, místnost o kapacitě max 30 osob, prostor na výcvik, ubytování, strava

Ø  Je důležité zdůraznit, že na školení a prolongaci figurantů došlo ke zpřísnění podmínek, nelze za splněné považovat již jen samotnou účast zájemce na zkouškách figurantů, jestli někdo na to nemá, nemůže dostat licenci na to, že bude figurovat významné akce, jako jsou zkoušky, nic však nebrání tomu, aby se nadále této činnosti nevěnovat, a může se pokusit získat tuto licenci v příštím roce

Ø  Je sestavován plán akcí

Ø  Je vnímáno polevení aktivity ze strany závodníků, lze se však domnívat, že se jedná jen o přechodné období

Ø  V kraji máme:

o   21 figurantů I.třídy

o   cca kolem padesáti vyškolených figurantů II.třídy

o   2 svazové figuranty

o   Cca 30 krajských kladečů

o   11 svazových kladečů

o   8 rozhodčích II.třídy

o   5 rozhodčích I.třídy do 65 let

o   4 rozhodčí I.třídy nad 65 let

 

c.     Komise mládeže

Ø  Uspořádán dvoudenní seminář pro mládežníky stopaře – kvalita stop pro mládež se zvedla

Ø  Tréninky, společné víkendy, společné tréninky

Ø  Navázána spolupráce s jinými kraji

Ø  Tábor talentované mládeže – v roce 2016 se zúčastnilo 18 dětí v různém stupni vycvičenosti psa

Ø  Sponzor na dresy

Ø  Další viz. prezentace

 

d.     Pokladna

Zpráva o zpravování účtu a hotovosti KV ČKS MSK organizace č. 834              

Stav hotovosti ke dni 31.12.2016                    25 778,00 Kč

Stav účtu ke dni 31.12.2016                           99 903,51 Kč         

Celkem ke dni 31.12.2016                              125 681,51 Kč

Příjmy KV ČKS 2016                           

Příjmy na účet od ČKS za rok 2016                       

Za členskou základnu                           29 620,00 Kč

Dotace pro mládež                               15 000,00 Kč

Celkem od ČKS                                    44 620,00 Kč                             

Dotace mládež od SSS ČR                   50 000,00 Kč                             

Celkem dotace mládeže                        55.000,-Kč                      

Příjmy na účet od ZKO                         1 800,00 Kč

Příjmy, hotovost od ZKO                       5 300,00 Kč

Celkem od ZKO                                    7 100,00 Kč

                                                           

Výdaje KV ČKS 2016                          

Cestovné                                                       16 454,00 Kč

Lektorné                                                        8 125,00 Kč

Mládež                                                           7 003,00 Kč

Režijní náklady(pošta, obálky, atd.)                 122,00 Kč

Odvod daně                                                   3 200,00 Kč

Ostatní výdaje (nájmy,pohoštění,ocenění)       9 064,00 Kč

 

 

 

e.     Revize

Ø  Revizní komise pracovala v průběhu celého roku 2016. Dne 28.01. 2017 proběhla kompletní kontrola účetnictví za rok 2016. Bylo zjištěno, že veškeré náklady a výnosy odpovídají stavu pokladny, odpovídají stavu účtu a veškerá evidence je vedena dle zákona o účetnictví. Revizní komise konstatovala, že vše je naprosto v pořádku.

 

3.     Diskuse k jednotlivým zprávám

Ø  Předseda v loňském roce požádal ZKO o zasílání výsledkových listin, pro účely statistiky. Je v zájmu KV pokusit se vyhlásit soutěž např. kdo se nejvíce účastní, kdo má nejvíce bodů. Vše je postaveno na zájmu jednotlivých ZKO, zapojit se do této soutěže, neboť v případě, že tyto výsledky nebudou zasílány, či budou zasílány jen z některých ZKO a nepravidelně, budou veškerá statistická data nepřesná, zkreslující.

o   ZKO Ostrava-Třebovice –navrhují, aby se ZKO dalo za povinnost, zasílat do 14 dní po proběhlém závodě výsledkovou listinu …

o   Mellar K. – tato povinnost existuje, ale pro akce celorepublikové, které ČKS hradí. Z tohoto důvodu nemůže být tato povinnost dána ZKO, které si vše hradí sami. Jistě by bylo velmi zajímavé zjistit některé informace, vztahující se k aktivitám členů ZKO ….. motivace závodníků

o   ZKO Ostrava-Třebovice – co např. dát odměnu ZKO až poté, co zašlou výsledkovou listinu?

o   Košťál – je to pilotní projekt, určitě do budoucna budou i určité zpřísňující podmínky …. Např. zprávy rozhodčích o proběhlém závodě ….

Ø  ZKO Dolní Benešov – mají členové KV informace o těchto možnostech i z jiných krajů

o   Mellar K. – ano informace jsou. Ve většině krajů jsou akce na podobném principu. Je důležité si i uvědomit, že Moravskoslezský kraj pořádá asi největší počet krajských akcí. Je tedy důležité vymyslet aktivity motivující účast závodníků.

Ø  Mellar K. – KV na své schůzi 28.01.2017 rozhodl, že každá ZKO, která pořádá krajský závod, tak obdrží 1000 Kč  a organizace, která pořádala výběrovou soutěž 1500 Kč, jako poděkování těmto ZKO za jejich činnost. Žádáme tyto ZKO, aby na email: kv-moravskoslezsky@seznam.cz zaslali číslo účtu, na který jim bude odměna zaslána:

o   Frýdlant nad Ostravicí

o   Vendryně

o   Třinec

o   Havířov-Bludovice

o   Staříč

o   Kylešovice

o   Frenštát pod Radhoštěm

o   Veřovice

o   Šenov

o   Ostrava-Zábřeh

o   Ostrava-Zátiší

o   Otice

 

 

4.     Ocenění

Ø  V loňském roce mistrem České republiky v IPO – Vladislav Glogar, který byl současně v reprezentaci ČR na MS …

Ø  Druhým oceněným je Petr Foltýn – výčet jeho úspěchů je velmi dlouhý … tento se omluvil z účasti a jeho kolega z tréninku p. Glogar mu ocenění předá

Ø  V loňském roce jsme předali cca 15 ocenění

o   ZKO Vendryně – Drábek, Raszka, Šimíčková, Kopka, Klimánková, Siuda, Szwarc, Waclawek, Walczyszková

o   ZKO Žukov – Korabík

o   ZKO Krnov-Chomýž - Wykrent

 

5.     Informace k seminářům

 

Prezentace k seminářům je vložena na Webu a facebooku KV

 

Školení, zkoušky a prolongace figurantů I. a II. třídy

Termín:

04.03.2017 – školení spojené z ukázkami

05.03.2017 – zkoušky a prolongace figurantů I. a II. třídy

Cena: 300,-Kč / 1 den ( v ceně je oběd)

Místo konání: ZKO Suchdol nad Odrou

Prezentace: oba dny 08:30 – 09:00 hodin

 

Přihlášky zasílejte naskenované s razítkem a podpisem a lékařským potvrzením (vzor lékařského potvrzení viz.: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/prihlasky-zadosti/lekarske-potvrzeni-vzor/) na email: kv-moravskoslezský@seznam.cz do 24.02.2017 (vzor přihlášky: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/figuranti/)

Prosím, aby figuranti, účastnící se zkoušek a prolongace v den zkoušek a prolongace předložili:

1.     průkaz ČSK s platnou známkou

2.     prolongující figuranti – Průkaz figuranta

Vyhnou se tak zbytečným komplikacím.

Dále je doporučeno, aby si s sebou přivezli vhodné psy, kteří budou schopni jejich práci dostatečně předvést.

Pro zajištění ubytování, kontaktujte p. Karla Černocha - email: info@zkosuchdol.info, mobil: +420 731 486 987
 

 

Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů

Termín: 18.03. – 19.03. 2017

Cena: 570,-Kč ( v ceně je zahrnuta: neděle snídaně, 2x oběd)

Místo konání: ZKO Suchdol nad Odrou

Prezentace: 08:30 – 09:00 hodin

 

Přihlášky zasílejte naskenované s razítkem a podpisem na email: kv-moravskoslezský@seznam.cz do 05.03.2017 (vzor přihlášky: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/instruktori/)

Na semináři budou vybrané metody předváděny na vybraných psech.

 

Pro zajištění ubytování, kontaktujte p. Karla Černocha - email: info@zkosuchdol.info, mobil: +420 731 486 987

 

Školení kladečů

Termín: 20.05.2017

Cena: 300,-

Místo konání: ZKO Albrechtice u Českého Těšína

Prezentace: 08:30 – 09:00 hodin

 

Přihlášky zasílejte naskenované s razítkem, podpisem a lékařským potvrzením (vzor lékařského potvrzení viz.: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/prihlasky-zadosti/lekarske-potvrzeni-vzor/) na email: kv-moravskoslezský@seznam.cz do 28.02.2017 (vzor přihlášky: https://kv-moravskoslezsky.webnode.cz/kladec/)

 

O konání či nekonání bude rozhodovat počet přihlášených uchazečů.

 

 

6.     Informace o zvýšení členských poplatků

 

Na základě návrhu předsednictva ČKS a schválení pléna ČKS se s platností od 1.1.2018 zvyšuje členský příspěvek do ČKS ze 150Kč na 250Kč.

K tomuto bylo nutno přistoupit vzhledem  ke zrušení téměř veškerých  příjmů z podpory sportu z rozpočtu MŠMT a samozřejmě navýšení všech vstupů

 

 

7.     Pololetní plán sportovních akcí

Viz příloha

 

 

8.     Diskuse

Ø  Střední odborné učiliště v Uherském Hradišti předává informaci o otevření maturitního oboru směr Chovatelství, Kynologie

Ø  Mellar K. – změny ve výboru ZKO – rejstříkový soud požaduje pár věcí – kolik členů organizace má, kolik se zúčastnilo, konstatování že je schůze usnášení schopna, do jaké pozice se kdo volí, kolik hlasovalo pro, proti, zdrželo … do 50 osob stačí revizor, poslat na kv-moravskoslezky@seznam.cz nebo na info@kynologie.cz … doklady musí být originály, nebo ověřená kopie …

Ø  ZKO Polanka nad Odrou podává návrh na vytvoření semináře pro předsedy a pokladní, případně vytvořit metodiku pro tyto členy výboru. Jako důvod pro tento svůj návrh uvádí, že je plno nových předsedů a pokladních, kteří přebírají své funkce v různém stupni a tyto informace by byly pro ně návodné.

o   KV bude o tomto návrhu uvažovat a pokusí se vytvořit nabídku

Ø  ZKO Český Těšín – zamyšlení k semináři pro kladeče – jak je to s kladeči na závodech a zkouškách? Musí být proškoleni?

o   Novák Z. – prvotní záměr bylo, že bude obdobný systém jako u figurantů, že budou proškoleni, bohužel se tento záměr nesetkal se souhlasem ….

o   Mellar – opravdu ve směrnici bylo, že kladeči na zkouškách budou muset být proškoleni, zrušilo se to na základě nevole většiny krajů na plénu

Ø  ZKO Krnov-Hlubčická - Jestli na krajské akce musí být proškoleni?

o   Košťál – co dělá kvalitní závod? Kvalitní rozhodčí, figurant a samozřejmě i stopy … povinnost to není, ale je v zájmu organizace, aby připravil pro své členy na zkouškách, závodníky na závodech kvalitní zázemí …

 

9.     Závěr

Předseda KV poděkoval všem přítomným za účast a ještě jednou jim popřál vše nejlepší do roku 2017.

 

 

Zapsala: 29.01.2017,

Mgr. Michaela Ohřálová, DiS., jednatel KV Moravskoslezská oblast ČKS