Otice 13.11.2007

26.06.2013 09:40

Zápis ze schůze KV

 Otice 13. 11. 2007

 

 

Přítomni:  Havránek, Ohřálová, Stebel, Košťál, Štýrská

 

Omluveni:  Dohnalová, Skotnicová

 

Program: 1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu

 2. Informace ze zasedání předsednictva ČKS

3. Úhrada cestovních nákladů za cestu na školení a prolongaci figurantů I. 

 třídy a svazových figurantů

4. Školení rozhodčích II. třídy pro rok 2008

5. Školení a prolongace figurantů II. třídy pro rok 2008

6. Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů pro rok 2008

7. Program společné schůze předsedů ZKO a členů KV 

 

 

1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu

– vše splněno

 

2. Informace ze zasedání předsednictva ČKS

Informace ze zasedání předsednictva ČKS předal p. Havránek:

- 28.11.2008, Schůze sdružení technických sportů a krajského zmocněnce – zástupce za kraj – Blanka Skotnicová

- Členské příspěvky za 2006, 2007 nemají zaplaceny tyto ZKO

 – Jindřichov ve Slezku 593, Staříč 650, Stránské 584,

p. Košťál zkontaktuje ZKO Staříč, p. Havránek – ZKO Jindřichov ve Slezsku a ZKO Stránské

 

3. Úhrada cestovních nákladů za cestu na školení a prolongaci figurantů I. třídy a svazových figurantů 

KV rozhodlo hlasováním jednomyslně o úhradě požadovaných cestovních nákladů ve výši 2,-Kč / km, případně výši jízdného vlakem či autobusem

 

4. Školení rozhodčích II. třídy pro rok 2008

Školení rozhodčích II. třídy pro rok 2008 proběhne v prostorách klubovny ZKO Otice, dne 10.02.2008

prezentace od 09:00 hodin,

zahájení v 10:00 hodin

 

5. Školení a prolongace figurantů II. třídy pro rok 2008

Školení a prolongace figurantů II. třídy pro rok 2008 proběhne dne 15.03.2007 v prostorách klubovny ZKO Šenov

instruktoři školení: Stebel Jan, Košťál Vladimír

prezentace: 08:00 – 09:00 hodin

zahájení školení: 09:00 hodin

písemné přihlášky zasílejte do 05.03.2007 na adresu:

Michaela Ohřálová, DiS

Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

email: faustusmoravia@seznam.cz

mobil: 720 111 479

 

6. Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů pro rok 2008

Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů pro rok 2008 proběhne dne 08.03.2007 v prostorách klubovny ZKO Havířov-Bludovice

instruktoři školení: Stebel Jan, Havránek Josef

písemné přihlášky zasílejte do 28.02.2007 na adresu:

Michaela Ohřálová, DiS

Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

email: faustusmoravia@seznam.cz

mobil: 720 111 479

 

7. Program společné schůze předsedů ZKO a členů KV

Společná schůze předsedů ZKO a členů KV -  09.12.2007 v 10:00 ČSCHDZ v Kylešovicích

Program:

 -  přivítání

- jednotlivé zprávy – jednatel, výcviková komise, chovatelská komise, revizní komise, pokladní KV

- předání odměn

- diskuse

- závěr

 

Příprava na schůzi předsedů

- předání rukávů – odměna pro organizace, které pořádaly mistrovské závody?

- provedení revize financí, hospodaření, plnění úkolů

 

 

Zapsala: Michaela Ohřálová, DiS.

Otice 13.11.2007