Otice 29.4.2010

06.08.2013 08:56
Schůze KV
29.04.2010, Otice
Přítomni: Havránek, Ohřálová, Skotnicová, Štýrská, Černoch, Čadek
Program:
  1. Neinvestiční dotace pro rok 2011
  2. Zpráva výcviková komise
  3. Ostatní
 
  1. Neinvestiční dotace – viz. INFO 1/2010
ZKO zašlou své požadavky na neinvestiční dotace pro rok 2011 zašlou do 30.září 2010 na adresu jednatelky KV:
Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá, email:faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479
Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které doloží smlouvy o majetku/výpis z katastru nemovitostí (vlastní pozemek nebo klubovna anebo dlouhodobý pronájem – doklad na nejméně 10 let tj. do roku 2020, pokud již tak neučinily v roce 2009)
 
  1. Zpráva výcviková komise
Ø ZKO  Ostrava-Zábřeh, dodatečná žádost o možnost uspořádání závodu – 29.05.2010- posuzuje Novotný
Ø ZKO Opava Kylešovice, dodatečná žádost o možnost uspořádání závodu – Memoriál Marie Chromčákové – 08.05.2010 – posuzuje Havránek, Sedláček
Ø Soupisy figurantů – zpracovat seznam figurantů – zodpovění: Ohřálová, Mellar
 
  1. Ostatní
Ø Zpracování seznamu organizací, které mají uhrazeno „poštovné“ – zodpovědná Skotnicová
Ø Požádat ČKS o seznam ZKO, které mají uhrazen poplatek za členy – zodpovědná Ohřálová
Ø Předána plaketa p. Fidzinskému, p. Prokšovi
Ø Zkoušky nových rozhodčích proběhnou v srpnu, bližší termín bude dán
Ø Výcviková komise čks na svém řádném zasedání jmenovala p. Havránka do funkce sportovního komisaře.
 
Termín další schůze 3.9.2010, Suchdol nad Odrou, 18:00 hodin
 
Zapsala 29.04.2010, Michaela Ohřálová, DiS.