Otice 4.11.2008

06.08.2013 08:32

Schůze KV

Otice 04.11.2008

Přítomni:         Havránek, Ohřálová, Mellar, Štýrská, Košťál, Dohnalová, Skotnicová, Hruška

Omluveni:       Stebel

Program:

  1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu
  2. Ostatní

1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu

Ø  poháry zakoupeny a předány na soustředění mládeže 01.11.

Ø  soustředění mládeže – proběhlo 31.10.-02.11. ve Větřkovicích, agility camp, za přítomnosti Štýrská, Mellar, Skotnicová, Havránek – proběhlo zhodnocení roční práce moravskoslezské mládeže, bylo poděkováno p. Mellarovi za jeho celoroční práci s mládeží, účast 13 mládežníků, 16 bylo přihlášeno – zprávu podal Mellar

Ø  vyúčtování dotace ČKS na soustředění mládeže – zpracuje Skotnicová

Ø  stav pokladny k 04.11.2008:

1.      hotovost 12.628,-

2.      účet 12.983,-Kč

3.      na mládež jsme vynaložili v roce 2008 celkem 16.706,-Kč a to za ubytování, stravné, oblečení, poháry. Do této položky nebyly zahrnuty náklady na cestovné, které jsou v minimálních režiích, a to obvyklé pro výbor ČKS, 3,-Kč/km

Ø žádost na rozhodčího II. třídy – p. Urbánková – na ČKS zašle Ohřálová

Ø neinvestiční dotace seznam

2. Nové

Ø  Zlatá plaketa Antonín Hruška –  za KV – žádost odešle Ohřálová

Ø  zpráva výcviková komise – titul Mistra republiky stopařů získal p. Kováč – ZKO Havířov-Bludovice

Ø  předsedové ZKO do 24.12. zaslat žádosti o možnost uspořádání závodů krajského významu adresa: Vladimír Košťál, Slezská 5, Havířov-Město, email: assiry@volny.cz

Ø  zájemci o školeni figurantů II. třídy a instruktorů pro sportovní výcvik psů – zasílat do 10.ledna 2009 na adresu: Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá, email: faustusmoravia@seznam.cz

Ø  na schůzi KV byl odsouhlasen příspěvek na dopravu na školení figurantů svazových a I. třídy ve výši 2,50Kč/jedno auto

Společná schůze KV a předsedů ZKO proběhne v prostorách

Klubu chovatelů drobného zvířectva v Kylešovicích

v neděli, 18.01.2009 – od 10:00 hodin

Schůze KV proběhne od 09:00 hodin

Zapsala: Michaela Ohřálová, DiS.