Šenov 04.09.2007

26.06.2013 09:38

Zápis ze schůze KV

Šenov  04.09.2007

 

 

Přítomni: Havránek, Skotnicová, Ohřálová, Štýrská, Mellar, Košťál, Dohnalová, Stebel

Omluveni: Hruška

 

  1. Kontrola úkolů z předchozí schůze KV
  2. Zprávy komisí
  3. Společná schůze předsedů ZKO a KV
  4. Různé

 

1. a - Neinvestiční dotace:

ZKO Frýdlant nad Ostravicí

ZKO Šenov

ZKO Havířov

ZKO Opava

ZKO Otice

ZKO Karviná Hranice

ZKO Orlová-Město

KV tyto žádosti schválil a odeslal na předsednictvo ČKS.

odpovědna - Ohřálová

 

1. b - Figuranti I.třídy

Parolek Radovan , návrh na svazového figuranta ZKO Suchdol nad Odrou

Labor Tomáš , návrh na 1tř. figuranta, ZKO Třinec

Ociczek Pavel návrh na 1tř. figuranta, ZKO Horní suchá

Valíček Rostislav návrh na 1tř. figuranta, ZKO Město Albrechtice

 

1. c - Rozhodčí

– nikdo

 

1. d –Zájemci o výběrové závody:

ZKO Vendryně – vylučovačky mládeže

ZKO Otice – vylučovačky mládeže

ZKO Třinec – výběrová soutěž pro MČR 2008

ZKO Šenov – vylučovačky MR ZVV 3

 

2. a - Komise výcviková:

Ø Zrušen závod Kolboně

Ø Zrušen závod ZKO Kylešovice – Napříč Moravicí

Ø Změna termínu Závod mládeže Město Albrechtice z dubna na 22.09.

 Kontakt: Čeplová Dagmar, 737537466

Ø Změna termínu závodu ve Veřovicích na 20.10.

Kontakt: Mgr. Besedová Pavla, 732424992

Ø Změna termínu závod Havířov na 29.09.|

 Kontaktní osoba: Štýrská Marie, 602783513

 

 

 

2. b - Komise mládeže:

Tábor talentované mládeže v červnu bylo ze šesti míst Kučková (ZKO Havířov- Bludovice), Zuzana Kokešová (ZKO Šenov), kluk (ZKO Město Albrechtice).

Nedaří se zkontaktovat organizace, není zájem o práci mládeže.

 

V našem kraji proběhlo mistrovství republiky mládeže s mezinárodní účasti, vysoká úroveň organizace všeobecně chváleno, kladné ohlasy. KV vyslovuje pochvalu ZKO Veřovice za vysokou úroveň a maximální přípravu při pořádání tohoto mistrovského závodu.

 

2. c - Komise chovatelská:

KV schválena Krajská výstava Kozmice u Hlučína a Dolní Benešov

 

2. d - Pokladník:

- koupeny obleky pro mládež

- vyřazeno původní sportovní oblečení pro mládež

- účet 30.989,31 Kč

v hotovosti: 3.770,50

rozdělovník: částka na rukávy – 40.100,-Kč

   možnost způsobu platby zjistí Havránek 27.09. na schůzi předsednictva ČKS

   průzkum nabídky u fa Gappay a fa Cariz provede Mellar Karel do 30.09.

 

Odměny pořadatelům akcí:

ZKO Třinec – 1.500,-

ZKO Veřovice – 2.000,-

ZKO Svinov – 2.000,-

ZKO Šenov – 1.500,-

Schváleno KV, finanční hotovost bude předána na společné schůzi předsedů ZKO a KV.

 

3. Společná schůze předsedů ZKO a KV

– 09.12.2007 v 10:00 ČSCHDZ v Kylešovicích, prostory zajistí p. Havránek.

 

 

4. Různé:

# Akce krajského významu na rok 2008 nutno hlásit Košťál – do 09.12.2007

# Změna kontaktu – Michaela Ohřálová – jednatel KV – 720 120 669

# Zpráva o kontrole členské schůze dne 03.08.2007 ZKO Horní Benešov

# Změna kontaktní adresy ZKO Ostrava, Svinov číslo 566:

 Serafínová 23/417, Ostrava Kunčice , 71900, platná od 1.10.2007

 

Termín další schůze:

11.10.2007, 17:00 hodin, ZKO Havířov-Bludovice

 

 

Zapsala: Michaela Ohřálová, DiS

 jednatel KV