Šenov 22.03.2008

26.06.2013 09:46

Schůze KV

Šenov 22.03.2008

Přítomni:          Havránek, Ohřálová, Mellar, Košťál, Stebel, Hruška, Štýrská

Omluveni:         Štýrská, Skotnicová

Program:

  1. Zprávy ze školení instruktorů pro sportovní výcvik psů a školení a prolongace figurantů II. třídy
  2. Vyjádření k situaci v ZKO Horní Benešov
  3. Ostatní

1. Zprávy ze školení instruktorů pro sportovní výcvik psů a školení a prolongace figurantů II. třídy

Ø      nově bylo proškoleno 34 instruktorů pro sportovní výcvik psů

Ø      nově bylo proškoleno 16 nových figurantů II. Třídy

Ø      prolongováno bylo 11 figurantů II. třídy

2. Vyjádření k situaci v ZKO Horní Benešov

Situace v ZKO Horní Benešov – projednáno na únorovém předsednictvu – zpráva bude Šmolíkem zaslána přímo na výbor ZKO – projednána žádost o pozastavení činnosti ZKO Horní Benešov zaslaná předsedou ZKO – PČKS není oprávněno ve smyslu stanov řešit problémy v ZKO

3. Ostatní

Ø      v posledním zápisu ze schůze KV byla uvedena nesprávná adresa na rozhodčího p. Novotného. Správná adresa zní:Serafínova 23/417, 719 00  Ostrava-Kunčice

Ø      zánik ZKO Jindřichov ve Slezsku, stále nemá uhrazeno ZKO Stránská

Ø      žádost o schválení žádosti na funkci rozhodčího II.třídy Martin Uříčař – k žádosti bylo doloženo 22 zkoušek, KV bude přihlášku akceptovat až doloží zbytek

Ø      na vědomí - Za ČR navrhla výcviková komise jako mezinárodní figuranty – Labík, Kubec, Kupka, Prousek

Ø      byl vydán nový Sborník, tento lze objednat stejně jako nové zkušební řády, změny byly provedeny hlavně v zadávání tříd vzorných výcvikářů

Ø      nová adresa p. Stebel: Starý Jičín-Heřmanice 22, 741 01 Nový Jičín

Ø      přejmenování ZKO Ostrava-Zátiší na ZKO Ostrava-Velká Polom

Ø      připomínáme - do 29. září předat na KV žádosti o neinvestiční dotace

Ø      zpráva výcviková komise p. Mellar - 3 soustředění s účastí 5,5,11,

 

vybráno 7 mládežníků na výběrové závody – 3 x IPO, 4 x ZVV2

5.-6. dubna soustředění, bližší informace Mellar – 737624513

                                              

Termín další schůze 27.05.2008 Velká Polom v 18:00 hodin

 

Zapsala: 22.03.2008 Michaela Ohřálová