Suchdol nad Odrou 07.06.2014 - Krajská konference

21.07.2014 11:41

Zápis

Krajská konference Moravskoslezská oblast ČKS 0831

 

konaná dne: 07.06.2014

 

v Suchdole nad Odrou.

 

Přítomní kandidáti ze ZKO:

771 Brantice, 43 Bruntál, 692 Bruntál, 662 Dolní Benešov, 518 Frenštát pod Radhoštěm, 97 Frýdlant nad Ostravicí, 38 Havířov-Bludovice, 21 Havířov-Horní Suchá, 22 Havířov-Lučina, 25 Horní Žukov, 99 Jablunkov, 16 Karviná-Hranice, 509 Klimkovice-Václavovice, 100 Kozlovice, 460 Krnov-Hlubčická, 476 Krnov-Chomýž, 188 Kylešovice, 94 Ludgeřovice II., 664 Město Albrechtice II., 192 Opava, 28 Orlová 1, 367 Ostrava-Mariánské Hory, 708 Ostrava-Třebovice, 17 Ostrava-Zátiší, 191 Otice, 4 Petřvald, 106 Polanka, 443 Rýmařov, 681 Slezská Hořina Brumovice, 650 Staříč, 626 Suchdol nad Odrou, 164 Šenov, 101 Vendryně, 663 Veřovice, 189 Vítkov, 797 Vyšní Lhoty

 

Přítomní členové KV:

Karel Mellar, Michaela Ohřálová, Skotnicová Blanka, Košťál Vladimír, Marie Štýrská, Karel Černoch

 

Blíže viz prezenční listina.

 

Program:

 1. Přivítání delegátů
 2. Volba návrhové, volební a mandátové komise
 3. Jednotlivé zprávy členů KV
 4. Diskuse ke zprávám
 5. Představení jednotlivých navržených kandidátů
 6. Přestávka
 7. Volba výboru KV
 8. Volba delegátů na Sjezd ČKS 2014
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

1.            Přivítání delegátů

Předseda KV pan Karel Mellar přivítal všechny přítomné.

 

2.         Volba návrhové, volební a mandátové komise

a) Návrhová komise byla všemi přítomnými schválena ve složení:

Mgr. Ohřálová, p. Kotásek, p. Jurčáková

 

b) Volební komise byla všemi přítomnými schválena ve složení

Ing. Černoch, p. Večerková, p. Orlitová

 

c) Mandátová komise byla všemi přítomnými schválena ve složení:

p.  Skotnicová, p. Stracková, p. Kalužová

 

3.         Zpráva předsedy a jednotlivých komisí – viz originály zpráv uložené u jednatele

Zpráva jednatele

Zpráva předsedy

Zpráva výcvikové komise

Zpráva pokladny

Zpráva revizní komise

Zpráva komise mládeže

 

4.         Diskuse ke zprávám

K předloženým zprávám neměl žádný z přítomných připomínku.

 

 

Kontrola počtu fyzicky přítomných delegátů -

89 by jich mělo být, 56 přítomných delegátů + 6 členů KV

 

5.         Představení jednotlivých navržených kandidátů, zaslaných v řádném termínu ZKO

Jednotliví kandidáti vyslovují souhlas s jejich navržením a dodávají, že jsou ochotni pracovat ve funkci výkonného výboru nebo v revizní komisi

V řádném termínu a písemně navržení kandidáti ZKO, pro práci ve výkonném výboru i revizní komisi:

Ø  Karel Mellar – ZKO Otice

Ø  Mgr. Michaela Ohřálová, DiS. – ZKO Havířov-Bludovice

Ø  Vladimír Košťál – ZKO Havířov-Bludovice

Ø  Blanka Skotnicová – ZKO Ostrava-Zátiší

Ø  Věra Hrušková – ZKO Ostrava-Zátiší – omluvena, jednání na základě plné moci panu Mellarovi

Ø  Ing. Karel Černoch – ZKO Suchdol nad Odrou

Ø  Ing. Zbyněk Novák – ZKO Frýdlant nad Ostravicí

Ø  Ing. Miroslav Ficek – ZKO Opava

Ø  Mgr. Zina Boldaňuková – ZKO Rychvald – nedostavila se, nezaslala plnou moc, ani svou vůli pro                     

Ø  kandidaturu, byla tedy z kandidátky do výboru KV vyškrtnuta (schváleno všemi přítomnými)

Ø  Taťána Schmidtová – ZKO Vrbno pod Pradědem – nedostavila se, nezaslala plnou moc, ani svou vůli pro kandidaturu, byla tedy z kandidátky do výboru KV vyškrtnuta (schváleno všemi přítomnými)

 

Za ZKO Otice navržen do předsednictva ČKS – Karel Mellar

 

 

6.         Volba výboru

a) Hlasování o počtu členů výboru a revizní komise:

5 členů výkonného výboru +2 členové revizní komise

pro  41           proti    17                   zdrželo se 3

5 členů výkonného výboru +3 členové revizní komise

pro 23            proti     36                  zdrželo se 2

 

 

b) Hlasování o způsobu volby:

Pět lidí ve výboru na uvedených hlasovacím lístku + dva členové revizní komise se budou hlasovat veřejně

pro 0               proti 56                      zdrželo se 5

Druhý návrh zaškrtne se sedm osob uvedených na volebním lístku a zvolení si následně sami rozdělí,  kdo bude pracovat ve funkčním výboru a kdo bude pracovat v revizní komisi

pro 59            proti 0                        zdrželi se 2

 

7.         Přestávka

O přestávce byly všemi přítomnými delegáty odevzdány hlasovací lístky a volební komisí byl proveden jejich součet a součet hlasů.

 

8.         Představení nového výboru

Mellar Karel – předseda – 59 hlasů

Mgr. Ohřálová Michaela, DiS. – jednatel – 51 hlasů

Skotnicová Blanka – pokladna – 56 hlasů

Košťál – výcvikovka – 56 hlasů

Novák – člen výboru – 47 hlasů

Černoch – předseda revizní komise – 51 hlasů

Hrušková – člen revizní komise – 41 hlasů

 

Ing. Ficek 39 hlasů – nebyl zvolen

 

9.         Volba delegátů na sjezd ČKS

Návrh KV : nově zvolení členové KV+ MVDr. Vodička + Ing. Ficek

Tento návrh byl schválen všemi přítomnými.

 

KV doporučuje návrh kandidatury pana Karla Melara do předsednictva ČKS – navržen ZKO Otice

 

10.      Diskuse

a) Pan Mellar přednesl přítomným informace o Novém občanském zákoníků ve vztahu k ZKO – viz prezentace bude uložena na stránkách

 

b) Pan Mellar oslovil přítomné, aby se vyjádřili k otázce platby režijního poplatku, který bývá využíván KV pro úhradu nákladů na odměny členů ZKO, příspěvkem pro práci s mládeží apod. Přítomní delegáti byli následně vyzvání, aby hlasovali o návrhu, který nemění stávající úpravu. Návrh:

Úhrada režijního poplateku ve výši 200 Kč/rok, bude povinností všech ZKO. Termín úhrady je do 30.3. stávajícího roku, na účet KV. V případě, že ZKO nebude mít tento režijní poplatek uhrazen, nebudou mu KV delegováni rozhodčí na sportovní akce krajského významu, nebudou doporučovány jeho žádosti o dotace či akce celorepublikového významu a nebudou mu zasílány informace z KV.

Hlasování:

pro 57            proti 0             zdržel se 1

 

c) Pan Košťál přednesl svůj návrh na úpravu pravidel hlášení sportovních akcí krajského významu. Návrh:

Plán bude zpracováván na celý rok, přičemž co půl roku (leden a červenec) bude aktualizován. Do konce listopadu budou moci ZKO podávat návrhy na sportovní akce krajského významu pro první pololetí. ZKO si v tomto termínu může také zarezervovat datum na druhé pololetí. Do konce května se pak hlásí ty ZKO, které mají zájem organizovat sportovní akci krajského významu ve druhé polovině roku a nalezly volný termín pro tuto akci.

 Termíny je nutné dodržovat.

Dodatečně nahlašované závody po termínech (závody krajského významu pro první pololetí nadcházejícího roku do konce listopadu, závody krajského významu pro druhé pololetí roku) budou zpracovány KV za manipulační poplatek 1000,-Kč.

Hlasování:

            pro 57            proti 0             zdržel se 1

 

d)  p. Ficek (ZKO Opava) – poděkoval za hlasy delegátů

 

e) p. Malčík (ZKO Frenštát pod Radhoštěm) položil dotaz, zda-li je nutné v této chvíli měnit nějakým způsobem razítka? P. Mellar na tento dotaz odpověděl, že je v této chvíli lepší počkat na další instrukce z předsednictva ČKS

 

f)   p. Macoszek (ZKO Jablunkov)  – poděkoval KV za jeho dosavadní práci

 

g)  p. Funiok (ZKO Horní Suchá) – přednesl dotaz, proč je nutná tak dlouhá doba pro nahlašování závodů, jako příklad uváděl, že v agility stačí dva měsíce před konáním akce nahlásit termín a je mu vyhověno. P. Mellar a p. Košťál na toto odpovídali, že v kraji není dostatečný počet rozhodčích, aby bylo možné vyjít všem vstříc, a že je nutná doba pro zpracování a distribuci Plánu sportovních akcí apod.

 

h)  p. Ohřálová požádala přítomné o spolupráci při doplnění požadovaných dokumentů pro předsednictvo ČKS !!!

 

11.      Usnesení:

 

Krajská konference bere na vědomí:

 1. Jednotlivé zprávy
 2. Informace o Novém občanském zákoníků a dalším postupu při jejich řešení, a nutnou součinnost jednotlivých ZKO

 

 

Krajská konference schvaluje:

 1. Výbor ve složení pěti členů:

Mellar  Karel– předseda

Mgr. Ohřálová Michaela, DiS.  – jednatel

Skotnicová Blanka – pokladní

Košťál Vladimír – výcviková komise

Ing. Novák Zbyněk – člen výboru

+ dva členové revizní komise

Ing. Černoch Karel – předseda revizní komise

Hrušková Věra– člen revizní komise

 

 1. Delegáty na sjezd ČKS:

Mellar, Ohřálová, Skotnicová, Košťál, Novák, Černoch, Hrušková, Ficek, Vodička, náhradník Kováč

Kandidát do předsednictva  ČKS  Mellar Karel  ( 1 místopředseda PČKS)

 

 1. Režjiní poplatek – 200 Kč – včetně sankcí, do termínu 30.3. daného roku, jak je uvedeno v předchozím textu.

Z pléna je následně doplněno: ZKO, které po tomto termínu nebudou mít uhrazeno, budou zveřejněny v zápisu ze schůzí KV

 

 1. Plán sportovních akcí – plán na celý rok, do konce listopadu předchozího roku budou dány návrhy, do konce února budou přidány rozhodčí, ZKO si může zarezervovat termín na druhé pololetí do konce května, do konce května je možno na volné termíny nahlásit další akce na druhé pololetí. Termíny je nutné dodržovat. Dodatečně nahlašované závody po termínech budou za poplatek 1000,-Kč.

 

 

pro 58      proti 0             zdržel se hlasování: 0

 

Zapsala: 07.06.2014 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.