Suchdol nad Odrou 14.3.2009

06.08.2013 08:36

Zápis ze schůze KV

14.03.2009 Suchdol nad Odrou

Přítomni:         Havránek, Štýrská, Skotnicová, Košťál, Ohřálová, Stebel

Omluveni:       Mellar, Dohnalová

Program:        1. Kontrola předchozího zápisu

                        2. Ostatní

1. Kontrola předchozího zápisu

Ø  Dnes proběhlo školení a prolongace figurantů I. a II. třídy. 14 figurantů je nových, 17 figurantů prolongovalo

Ø  08.02.2009 proběhlo v ZKO Otice školení rozhodčích II. třídy. Pro rok 2009 byli proškoleni tito:

  •           Bartošík Vojtěch, Fuchsíková Daniela, Hruška Antonín, Hrušková Věra, Macoszek Jan, Novotný Jaroslav, Pavlík Karel (školení absolvoval v jiné oblasti), Pavlík Vladimír, Sedláček Karel, Šafránek Petr, Tichá Miroslava, Tichý Jiří, Toman Jaroslav

…………… z posuzování pro rok 2009 se omluvil p. Turoň, který tedy v letošním roce nebude delegován k posuzování

Ø  Kdo z rozhodčích trvá na proplacení cestovních nákladů na školení rozhodčích II. třídy v Oticích, nechť se zkontaktuje s Blankou Skotnicovou 606 707 548. Cestovné bude proplaceno ve výši 5,-Kč/km, v případě vytížení min. 3 osoby v autě.

2. Ostatní

VI. sjezd se uskuteční v Praze dne 5.12.2009 . Usnesením PČKS bylo rozhodnuto o následujících termínech k zajištění předsjezdové kampaně v roce 2009 .- Výroční členské schůze všech ZKO se musí uskutečnit do 29.3.2009. ZKO zašlou nejpozději do týdne po VČS na přiložených tiskopisech:

- výsledky voleb výboru ZKO

- jména zvolených delegátů na KV ČKS 

- návrhy kandidátů do výboru KV a předsednictva ČKS a RK ČKS ,

Vše odešlou na adresu předsedy přísl. KV ČKS (pokud nebylo KV stanoven jinak – v našem případě na adresu jednatele – Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá). K tiskopisům, viz příloha, přiloží návrhy a připomínky k projednání na jednotlivých org. stupních .

– viz INFO 3/2008

Ø  Zpráva p. Košťál         – zpráva ze závodu v Oticích – závod proběhl v pořádku

-zpráva závodu v Albrechticích ještě nedodána

Ø  Zrušena ZKO Šenov u Nového Jičína

Ø  Nová organizace ZKO Opava Palharec

Ø  Na návrh tajemníka ČKS obdrží KV dotaci 15.000,-Kč na případné náklady spojené se závody – nákup  návleků, pohárů, cestovného, k zajištění přípravy figurantů, instruktorů, rozhodčích

Ø  Tajemník informoval o mimořádné dotaci na provoz ZKO – schváleno rozdělení na základě uskutečněných akcí a počtu členské základny, současně schváleno navýšení částky na program údržby MTZ tak, aby k rozdělení bylo celkem cca 400.000,-Kč, zbytek čerpání z prostředků  ČKS – po potvrzení programu V. (Zápis č. 35/09, z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 17.02.2009)

Ø  Zpráva p. Stebel         - požádal o změnu lektora na školení instruktoru 29.03.2009 – KV doplnila tým lektorů o p. Košťála

Ø  Celorepublikové konference ČMKU byli KV delegováni – Skotnicková, Ohřálová, Štýrská, Mellar¨

Termín další schůze 19. května 2009, v 18:00 hodin v ZKO Havířov-Bludovice

Zapsala: Michaela Ohřálová