Suchdol nad Odrou 2.3.2013

06.08.2013 09:33

Schůze KV Moravskoslezská oblast

2.3. 2013 Suchdol nad Odrou

 

Přítomni: Mellar, Ohřálová, Košťál, Černoch, Štýrská, Skotnicová, Hrušková

 

Ø  KV upozorňuje ZKO na dodržování termínů

Ø   Dodatečné vyřízení dotace Český Těšín – ZKO Český Těšín, požádalo o dodatečné vyplacení dotace, kterou si nevyzvedli – ČKS zamítlo

Ø  ZKO Staříč – podána žádost o dodatečné zařazení závodu – vyřizuje Košťál

Ø  Proběhlo školení instruktorů pro sportovní výcvik psů, školení a prolongace nových i stávajících figurantů II. a I. třídy

Ø  KV projednalo návrh na uspořádání školení rozhodčích II. třídy v krajských pobočkách – schváleno

Ø  Při rozdělování rozhodčích pro posuzování závodů bývají upřednostňováni rozhodčí, o které si ZKO požádá

 Informace komise mládeže:

Ø  Upozornění na přípravu tábora talentované mládeže Moravskoslezského kraje

Ø  Byla zrušena spodní věková hranice pro možnost startu na vylučovacích závodech

Ø  Na MR mládeže byla přidaná doplňková kategorie ZVV1, ZMP1 pro mládež

Ø  Juniorský mistr republiky má možnost přímého startu na MR dospělých v následujícím roce po roce, ve kterém získal mistrovská titul

Ø  Úrazové pojištění na akcích ČKS se vztahuje na všechny účastníky

Ø  Při splnění podmínek pro zadání titulu CACT, může být tento v juniorské kategorii zadán

 

Zapsala 2.3.2013 lic. Michaela Ohřálová