Suchdol nad Odrou 26.3.2011

06.08.2013 09:03
Schůze KV
26.03.2011, Suchdol nad Odrou
 
Přítomni:                   Mellar, Ohřálová, Košťál, Skotnicová, Štýrská, Černoch
Omluveni:                  Hrušková
 
Obsah:
1.      Volba předsedy KV Moravskoslezského kraje
2.      Valná hromada ČMKU
3.      Školení a prolongace figurantů I.a II.třídy
4.      CACT, res. CACT
5.      Ostatní
 
1.      Volba předsedy KV Moravskoslezského kraje
Přítomnými členy KV byl do funkce předsedy KV jednohlasně schválen pan Mellar. Pan Mellar na P ČKS vyřídí nový registrační list a následně s paní Skotnicovou provedou potřebné úkony k převedení účtu, podpisových práv apod.
 
Paní Hrušková byla schválena za člena KV, revizní komise byla ustanovena dvoučlenná, vždy však bude jednání revizní komise přítomen člen KV.
 
Pan Mellar a paní Ohřálová do příští schůze KV připraví návrh manuálu (pravidel), ve kterém budou jasně vymezena pravidla pro komunikaci KV s ostatními členy ZKO. Tato pravidla budou sloužit jako prevence před případnými nedorozuměními.
 
2.      Valná hromada ČMKU
Valné hromady ČMKU se za KV Moravskoslezského kraje zúčastnili – Mellar, Košťál, Ohřálová, Štýrská. Bližší informace o průběhu Valné hromady a hlasování naleznete na stránkách ČMKU (https://www.cmku.cz/index2.php?stranka=dokumenty)
 
3.      Školení a prolongace figurantů I.a II.třídy
26.03.2011 proběhlo v Suchdole nad Odrou školení a prolongace figurantů I.a II.třídy. Z přihlášených šestnácti figurantů se dostavilo 14, dvanáct figurantů splnilo limity pro možnost další práce v této funkci.
 
4.      CACT, res. CACT
Ø Předsednictvem ČKS byla chválena možnost figurování této akce i figurantům I. třídy.
Ø Propozice CACT, res. CACT – 13.-15.5. ZKO Horní Suchá schváleny – tato informace předána předsedovi této ZKO
 
5.      Ostatní
Ø Na stránkách ČKS dosud chybí plán sportovních akcí Moravskoslezského kraj, seznam rozhodčích II. třídy, I. třídy, seznam figurantů I. třídy - vyřídí Ohřálová
Ø Položit dotaz na sekretariát:
o   Zda-li rozhodčí, delegovaní za závod se zadáním CACT, res. CACT obdrží delegační list? – vyřídí Ohřálová
Ø Pan Košťál upozornil na stránky ČKS (www.kynologie.cz), sekci „Výcviková komise“ – v tomto odkazu lze naleznout velmi dobře zpracované prováděcí pokyny ke zkušebním řádům
Ø Paní Skotnicová zašle jednatelce seznam organizací, které dosud nemají uhrazeno poštovné – termín do 29.3.2011
 
Termín další schůze KV úterý, 14.06.2011 v Havířově
 
Zapsala: 26.03.2011 Michaela Ohřálová