Suchdol nad Odrou 3.9.2009

06.08.2013 08:37

KV Moravskoslezská oblast

Suchdol nad Odrou, 03.09.2009

Přítomni:             Havránek, Ohřálová, Skotnicová, Košťál, Štýrská, Čadek, Černoch

Omluveni:          Mellar

Program:             1. Rozdělení dotací pro rok 2009

                               2. Žádosti o neinvestiční dotace pro rok 2010

               3. Pořádání výběrových soutěží a mistrovství ČR pro rok 2010

               4. Školení figurantů I. třídy

               5. Noví rozhodčí I. a II. třídy

6. Požadavky na sportovní akce krajského významu

7. Jednotlivé zprávy, jiné

 1. Rozdělení dotací pro rok 2009

Z požadované částky 340.000,- jsme obdrželi částku 43.000,-Kč. Organizace které požadovaly:

 •           Rychvald                             40.000,-
 •           Otice                                    10.000,-
 •           Veřovice                             40.000,-
 •           Šenov                                  10.000,-
 •           Ostrava-Zátiší                   10.000,-
 •           Vítkov                                  35.000,-
 •           Český Těšín                       40.000,-               nezaplaceno
 •           Orlová-Město                  20.000,-               nezaplaceno
 •           Třinec                                  30.000,-               nezaplaceno
 •           Frýdlant nad Ostravicí   10.000,-
 •           Nové Stovky                     20.000,-               nezaplaceno
 •           Vendryně                          25.000,-
 •           Ostrava-Polanka             30.000,-
 •           Havířov-Bludovice          30.000,-

Vzhledem k tomu, že částka, kterou jsme obdrželi byla nízká, bylo navrženo, aby tato částka byla rozdělena těmito způsoby:

 1.       Stejně mezi všechny žadatele, což by bylo 3.071,-Kč
  •           Po odečtu organizací, které nemají uhrazeno poštovné zůstává 10 organizací, což by byla částka 4.300,-                                         podpořeno 6 hlasů – tato varianta byla schválena
 2.       Procentálně podle výšky požadavku 43.000,-Kč z požadovaných 340.000,-Kč = 12,7 %
 3.        Dvě organizace, které pořádaly akce nad rámec kraje, což je navrhované ZKO Třinec a ZKO Veřovice                                                  podpořeno 2 hlasy
 4. Žádosti o neinvestiční dotace pro rok 2010

Základní kynologické organizace zašlou své požadavky na neinvestiční dotace na rok 2010 do 29. září 2009 na adresu Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá, email: faustusmoravia@seznam.cz. V žádosti uveďte požadovanou výši dotace (max. do 40 000,- Kč) a předběžný druh a rozsah prací, nebo pořizovaného materiálu. Prostředky lze použít na opravu a obnovu stávajícího zařízení výcvikových areálů a kluboven ZKO. Z dotace nelze hradit nákup  sekaček a benzínu do sekaček, nákup stavebních buněk, kotlů ústředního topení, kynologických pomůcek atd.

 1. Pořádání výběrových soutěží a mistrovství ČR pro rok 2010

Organizace, které mají zájem pořádat výběrové soutěže či mistrovství republiky v roce 2010, nechť zašlou své žádosti do 25. září 2009 na adresu Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá, email: faustusmoravia@seznam.cz

 1. Školení figurantů I. třídy

Výcviková komise provede 30. 10.  – 1. 11. 2009  školení figurantů na I. třídu. Školení se uskuteční na cvičišti  ZKO v Roudnici n. Labem. Jednotlivé krajské organizace ČKS nahlásí jejich jména nejpozději do 30. září 2009.

Moravskoslezský kraj    3 – zatím přihlášeni Šištík, Cviček - budou pozváni na přezkoušení - odpovědný Košťál a Černoch, termín bude určen po domluvě. V případě, že nebudou splňovat, tak je KV na školení figurantů I. třídy nevyšle

Podmínkou účasti každého figuranta je zajištění jednoho psa (vlastního nebo zajištěného s jiným psovodem), který je vhodný pro splnění požadavků obrany dle zkoušky IPO 3. „Fyzické testy“ pro figuranty jsou uveřejněny na internetových stránkách – www.kynologie.cz.

 1. Noví rozhodčí I. a II. třídy

Zájemci o funkci rozhodčích I. a II. třídy zašlou své přihlášky do 30.11.2009 na adresu Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá, email: faustusmoravia@seznam.czDosud přihlášen p. Flešar.

 1. Požadavky na sportovní akce krajského významu

Organizace, které mají zájem v roce 2010 pořádat sportovní akce krajského významu pošlou své požadavky s návrhy dvou termínů a svými návrhy na rozhodčí na adresu Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá, email: faustusmoravia@seznam.cz. Termín: do 30.11.2009.

 1. Jednotlivé zprávy, jiné

Košťál:

 •           Blíží se konec roku, organizace mají posílat své požadavky na akce – do konce listopadu, napsat si dva termíny
 •           Aby došlo ke snížení nákladů na pořádání závodů, padl ze strany pana Havránka návrh, aby mohli závody pískat rozhodčí i z místních organizací – podpořeno 7 hlasy
 •           KV navrhuje, aby pan Košťál vstoupil v jednání s pí Hanou Radovesnickou a pokusil se domluvit termíny závodů tak, aby nedocházelo ke křížení termínů závodů ČKS a MSKS, výměna termínových kalendářů akcí

Mellar:

 •           Zpráva o výsledcích z MR mládeže
 •           KV rozhodlo, že budou zakoupeny 2 poháry pro zbývající mládežníky vítězného družstva tak, aby každý měl svůj – podpořeno 8 hlasů

Havránek:

-          Nová organizace č. 749 Chotěbuz – kontakt Gorecki Zbyšek, Karvinská 235, 735 61 Chotěbuz

Skotnicová:

-          Výzva organizacím, které stále nemají doplaceno poštovné (100,-Kč/rok)

-          nezaplacené poštovné je stále u organizací:
ZKO 450-Český Těšín - 400,-Kč (nezaplaceno 2006,07,08,09)
ZKO 21 Horní Suchá - 400,-Kč (viz výše)
ZKO 25 Horní Žukov - 100,-Kč (2009)
ZKO 509 Klimkovice-Václavovice 200,-Kč(2008,2009)
ZKO 605 Nové Stovky - 400,-Kč (2006,07,08,09)
ZKO 28 Orlová-Město - 100,-Kč ( 2009)
ZKO 566 Ostrava-Svinov - 300,-Kč (2007,08,09)
ZKO 534 Raškovice - 400,-Kč(2006,07,08,09)
ZKO 650 Staříč - 300,-Kč (2007,08,09)
ZKO 102 Třinec - 100,-Kč (2009)
ZKO 36 Vrbno pod Pradědem - 200,-Kč (2008,09)
ZKO 574 SK Ostrava- 400,-Kč (2006,07,08,09)

Ohřálová:

-          ZKO Třinec požádala o možnost pořádání závodu ještě v tomto roce – doporučení pro ZKO Třinec – zkontaktovat se s p. Košťálem

Termín další schůze:                                     10.11.2009,  v 18:00 hodin, Havířov-Bludovice

Zapsala 03.09.2009    Michaela Ohřálová, DiS.