Suchdol nad Odrou 3.9.2010

06.08.2013 08:57

Schůze KV

3.9.2010, Suchdol nad Odrou

Přítomni:         Havránek, Ohřálová, Košťál, Štýrská, Čadek, Černoch

Omluveni:       Skotnicová, Mellar

  1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu
  2. Figuranti svazoví, I.třídy – cestovné
  3. Plemenná kniha – informace
  4. Závody krajského významu s delegací rozhodčích prostřednictvím KV – POZOR!!!
  5. Z INFO 2/2010 vybíráme
  6. Mistrovství republiky mládeže – zpráva
  7. Řešení stížnosti p. Koman
  8. P. Havránek – složení funkce předsedy KV

1.     Kontrola úkolů z předchozího zápisu

a)      Neinvestiční dotace – viz. INFO 1/2010

ZKO zašlou své požadavky na neinvestiční dotace pro rok 2011 zašlou do 30.září 2010 na adresu jednatelky KV:

Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá, email:faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479

Dotace budou poskytnuty jen těm ZKO, které doloží smlouvy o majetku/výpis z katastru nemovitostí (vlastní pozemek nebo klubovna anebo dlouhodobý pronájem – doklad na nejméně 10 let tj. do roku 2020, pokud již tak neučinily v roce 2009)

Do dnešního dne nahlášeny tyto ZKO:

ZKO Český Těšín

ZKO Bruntál

b)     Seznam figurantů

Soupisy figurantů – zpracovat seznam figurantů – zodpovění: Ohřálová, Mellar – úkol trvá

c)      Poštovné

Zpracování seznamu organizací, které mají uhrazeno „poštovné“ – zodpovědná Skotnicová – úkol trvá

d)     Mládežnický závod

Mládežnický závod 11.9. – Město Albrechtice – hlášeno dodatečně – řeší Košťál – závod byl dodatečně povolen. Pro příští rok budou nové podmínky hlášení závodů (viz  níže), aby bylo zamezeno neregulérnímu jednání některých organizací.

2.     Figuranti svazoví, I.třídy – cestovné

Výcviková komise provede 22. – 23. 10. 2010 školení figurantů na I. třídu. Školení se uskuteční na cvičišti ZKO v Roudnici n. Labem.

KV se rozhodlo, že na prolongaci svazového figuranta proplatí cestovné ve výši 2 Kč/km. Figurant I.třídy – při jízdě dvou osob se psy v jednom autě, 3Kč/Km, v případě, že jeden ze dvou nahlášených nepojedou, tak bude uhrazen příspěvek 2Kč/km

Na nové svazové figuranty do dnešního dne přihlášeni:

Antonín Šimurda – ZKO Jablunkov

Lukáš Slowioczek – ZKO Jablunkov

3.     Plemenná kniha – informace

Ø  Od 1.3.2010 – byl uveden do provozu nový program plemenné knihy ČKS

Ø  Sloučení databází belgický ovčák a barevných rázů kníračů malých

Ø  Zasílání tetovacích čísel prostřednictvím elektronické komunikace

Ø  Od 1.9.2010 – je možná úhrada faktur za služby PK přímo v sekretariátu ČKS platebními kartami

Ø  Zásadní pravou a změnou sytému PK je vkládání veškerých údajů o jednotlivcích naprosto odděleně do dílčích databází

Ø  Připravuje se zveřejňování výsledků zkoušek z výkonu

Ø  Připravují se nové webové stránky ČKS

4.     Závody krajského významu s delegací rozhodčích prostřednictvím KV

KV pro rok 2011 schválilo nový postup při hlášení závodů krajského významu s delegací rozhodčích prostřednictvím KV:

Závody pořádané v prvním pololetí se hlásí do 1.12.2010

Závody pořádané v druhém pololetí se hlásí do 30.4.2010

kdo nebude mít zažádané na první pololetí, bude se přesouvat na druhé pololetí a kdo si nepožádá, nebude mít závody nebo zaplatí kauci 1000 Kč, která půjde na náklady mládeže v kraji!!!  O veškeré závody je nutno hlásit PÍSEMNĚ !!! – vzor možné přihlášky naleznete na stránkách KV (www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz), či v INFO 2/2010.

Žádosti lze zasílat:

Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35  Horní Suchá,

email: faustusmoravia@seznam.cz, mobil: 720 111 479

Vladimír Košťál, Slezská 5,736 01 Havířov-Město,

email: assiry@volny.cz

5.     Z INFO 2/2010 vybíráme

Ø  Podzimní MVP v Praze se nekoná

Ø  CESTOVNÉ – ZMĚNA - Usnesením Předsednictva ČKS ze dne 22.6.2010 byla s platností od 1.9.2010 schválena změna výše cestovného na všech výcvikových akcích a zasedáních na jednotnou částku 3,90 Kč /km. Účtování cestovného při akcích mládeže v případě jednoho účastníka úhrada AUV á 1,95 Kč, v případě využití vozidla dvěma účastníky (se psy) á 3,90 Kč, na M ČR mládeže i vedoucí KV a jeden účastník á 3,90 Kč/km

Ø  Ve smyslu usnesení VI. sjezdu ČKS byla stanovena povinnost úhrady členských příspěvků členů ZKO do 31.12. předchozího roku, tj. pro rok 2011 do 31.12.2010. Termín odeslání seznamů členské základny ZKO na ČKS je do 14. ledna 2011 .

Ø  S platností od 1.1.2011 je účast psů bez prokázaného původu na akcích se zápisem zkoušky, výběrových soutěžích a některých mistrovství (ZVV3) podmíněna označením jedince čipem. Pokyny k čipování a registraci jedinců již označených i těch, kteří budou teprve čipováni budou zveřejněny na stránkách ČKS www.kynologie.cz a v příštím INFO. S okamžitou platností se ve smyslu oběžníku FCI povoluje účast jedinců, zapsaných v registru ČMKU na výcvikových akcích všeho druhu .

Ø  Certifikáty pro psy českých majitelů vystavené v zahraničí jsou ve smyslu směrnice FCI neplatné, majitel musí požádat o vystavení ČKS – certifikát bude vystaven na základě předloženého potvrzení o vykonané zkoušce po ověření u střešní organizace v zahraničí.

Ø  CHRÁNĚNÉ TERMÍNY 2011. Pro chovatelské akce MVP Praha : 14. - 15. 5. 2011, 5. - 6. 11. 2011. Pro výcvikové akce: termín M ČR IPO (druhá polovina října 2011 ?)

Ø  Předsednictvo ČKS vypisuje konkurz pro zájemce o akce v roce 2011. – blíže viz INFO 2/2010

6.     Mistrovství republiky mládeže - zpráva

Mistrovství republiky mládeže proběhlo 21. – 22. 8. 10 Jablonec n. Nisou – Lukášov. Za Moravskoslezský kraj se zúčastnilo 9 psovodkyň se svými psy.

Dle bodového ohodnocení se umístily takto:

Ohřálová Karolína (Dragon Bohemia Abakan) – 2.místo IPO2, nejlepší stopa,

Vítečková Nikola (Tesák bez PP) – 3.místo ZVV2

Poláková Ivona (Brok Suché Lazce) – 5.místo IPO2

= družstvo 3.místo

Holoubková Štěpánka (Fox ze Stříbrného kamene) – 7.místo, IPO2

Kurková Denisa (Aischa z Jukasu) – 11.místo, IPO2

Cibulková Lenka (Zinda z Opavských lesů) – 15.místo, IPO2

Theimerová Andrea (Libra z Nového Draka) – 16.místo, IPO2

Fialová Andrea (Erika Hartis Bohemia) – 18.místo, IPO2

Čeplová Monika (Gina Orechova cesta) – D, IPO2

KV rozhodlo, že budou zaplaceny 2 poháry tak, aby každý z družstva obdržel pohár.

7.     Řešení stížnosti p. Koman

KV obdrželo stížnost pana Komana na výbor ZKO Město Albrechtice II. Výbor se touto stížností bude zabývat a zašle své vyjádření p. Komanovi a na předsednictvo ČKS. Je nutno ke stížnosti a zaujmutí vyslechnout i stranu, na kterou je stížnost podávána. – odpovědná p. Ohřálová

8.     P. Havránek – složení funkce předsedy KV

Vyjádření Havránka

-          Z důvodu, jakými se vedou organizace v kraji a vzhledem k tomu, že KV nemá žádné pravomoci, končí k dnešnímu dni jako předseda v KV.           

Další schůze KV -  22.10. 2010, v ZKO Havířov-Bludovice, 18:00 hodin