Velká Polom 23.9.2008

06.08.2013 08:23

Schůze KV

Velká Polom 23.09.2008

Přítomni:          Havránek, Ohřálová, Mellar, Štýrská, Košťál, Dohnalová, Skotnicová, Hruška

Omluveni:         Stebel

Program:

  1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu
  2. Ostatní

1. Zpráva komise mládeže

Ø      Výsledky Mistrovství mládeže jsou umístěny na stránkách ČKS

Ø      Zpráva Mellar – po všech tahanicích mistrovství proběhlo dobře a v pořádku, kraj se umístil na pěkném třetím místě. Krajský výbor děkuje ZKO Vendryně za uspořádání této akce a p. Mellarovi za přípravu družstva mládeže.

Ø      Vzhledem k tomu, že bylo vítězné družstvo odměněno pouze jedním pohárem, kraj zakoupí dva poháry pro umístěné družstvo moravskoslezského kraje, tak, aby všichni tři soutěžící v družstvu byli odměněni – odsouhlaseno přítomnými členy výboru – zodpovědný Mellar

Ø      Soustředění – v přípravách – zodpovědný Mellar

Ø      KV děkuje fa Gappay za výraznou slevu na oblečení mládeže.

2. Ostatní

Ø      Rozhodčí – žádost o rozhodčího II. třídy, p. Flešar odesláno

Ø      Figurant I. třídy – ZKO Jablunkov navržen p. Šimurda – přezkoušeno, doporučeno – předání přihlášky na ČKS zajistí Havránek

Ø      Neinvestiční dotace – ZKO Velká Polom, ZKO Havířov-Bludovice

Ø      ZKO Třinec – žádost o Výběrovou soutěž pro M ČR IPO a MS FCI – KV doporučuje – na ČKS předá Havránek

Ø      Registrace nové ZKO Ostrava-Kunčice, předseda Radoslav Parolek, Přibylova 14, 719 00  Ostrava-Kunčice, mobil 737455223

Ø      Ve smyslu usnesení P ČKS bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků na nákup materiálu přímo těm ZKO, u kterých je nejen pravidelný nárůst členské základny, ale které současně vykazují pravidelnou zkouškovou činnost. Přesné částky a jmenovitý seznam organizací bude zveřejněn.

Termín další schůze:

06.11.2008 – ZKO Otice – 17:00 hodin

Zapsala: Michaela Ohřálová, DiS.