Velká Polom 31.01.2008

26.06.2013 09:42

Schůze KV

Velká Polom, 31.01.2008

 

Přítomni: Havránek, Ohřálová, Skotnicková, Štýrská, Stebel, Hruška, Mellar, Košťál

Omluveni: Dohnalová

 

Program: 1. Přivítání

 2. Komise mládeže
 3. Plán sportovních kynologických akcí pro rok 2008 - kraj

 4. Seminář pro budoucí figuranty

 5. Dotaz ZKO Vendryně – dvojí členství

 6. Školení a prolongace figurantů II. třídy

 7. Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů

 8. Školení rozhodčích II. třídy – seznam proškolených rozhodčích II. třídy pro

  rok 2008

 9. Ostatní

 

1. Přivítání

Havránek přivítal přítomné na první schůzi v letošní roce. Popřál přítomným členům hodně sil pro práci krajského výboru v roce 2008.

 

2. Komise mládeže

KV se na své schůzi dohodl, že bude pravidelně zpracován plán akcí pořádaných pro mládežníky. Tento plán bude přílohou příslušného zápisu ze schůze KV a současně umístěn na stránky KV (www.kv-moravskoslezky.estranky.cz)

 

3. Plán sportovních kynologických akcí pro rok 2008 - kraj

Viz. příloha (www.kv-moravskoslezky.estranky.cz)

 

4. Seminář pro budoucí figuranty

KV – semináře pro figuranty – zůstává jako další bod pro následující schůze. Nutno se obrátit na p. Fuchsíkovou s dotazem, jak přesně si toto školení představovala, jakou pomoc ze strany KV požaduje.

Odpovědný – p. Havránek

 

5. Dotaz ZKO Vendryně – dvojí členství

K dotazu pana Kopky bylo z ČKS Praha zasláno vyjádření, které je založeno do pošty KV a současně je zveřejněno jako příloha tohoto zápisu na webových stránkách kraje. (www.kv-moravskoslezky.estranky.cz)

 

6. Školení a prolongace figurantů II. třídy

Toto školení proběhne v prostorách ZKO Šenov (u Ostravy) dne 22.03.2008, zahájení v 09:00 hodin (viz. předchozí zápis ze schůze KV). Přihlášky je možno vytisknout z webových stránek kraje.

Účastnický poplatek je 150,-Kč, v tomto poplatku je zahrnut oběd pro účastníky.

Přihlášky přijímá:

Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

Email: faustusmoravia@seznam.cz

Mobil: 720 111 479

 

7. Školení instruktorů pro sportovní výcvik psů

Toto školení proběhne v prostorách ZKO Havířov-Bludovice dne 08.03.2008, zahájení v 09:00 hodin (viz. předchozí zápis ze schůze KV). Přihlášky je možno vytisknout z webových stránek kraje.

Účastnický poplatek je 150,-Kč, v tomto poplatku je zahrnut oběd pro účastníky.

Přihlášky přijímá do 28.02.2008:

Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

Email: faustusmoravia@seznam.cz

Mobil: 720 111 479

 

8. Školení rozhodčích II. třídy – seznam proškolených rozhodčích II. třídy pro rok 2008

Bartošík Vojtěch SPC N/61, 794 01 Krnov

Fuchsíková Daniela Hlavní 122, 747 06 Opava 6

Hruška Antonín I. Sekaniny 1805, 708 00 Ostrava Poruba

Hrušková Věra - „ -

Macoszek Jan Olšová 843, 739 92 Návsí

Novotný Jaroslav Serafínová 23/417, 719 00 Ostrava-Kunčice - oprava!!!!

Pavlík Karel Lomená 1, 792 01 Bruntál

Pavlík Vladimír Rooseveltova 19, 794 01 Krnov

Sedláček Karel SPC G 32, 794 01 Krnov

Šafránek Petr Antošovická 255, 711 00 Ostrava Koblov

Tichá Miroslava  Malá Strana 13, 747 70 Opava

Tichý Jiří MUDr. - „ -

Toman Jaroslav Slepá 290/1, 747 14 Ludgeřovice

Turoň Pavel Bystřice nad Olší 88, 739 95

 

9. Ostatní

8Uzávěrka na Vylučovací závod na mistrovství republiky dle ZVV 3, který pořádá ZKO Šenov dne 07.06.2008 je 30.04.2008. Přihlášky přijímá a bližší informace poskytuje:

Michaela Ohřálová, DiS., Finská 34/1059, 735 35 Horní Suchá

Email: faustusmoravia@seznam.cz

Mobil: 720 111 479

 

8 ZKO Jindřichov ve Slezsku, ZKO Stránské – stále nedořešeno,

odpovědný p. Havránek

 

8 Poslat do Prahy seznam rozhodčích II- třídy po proškolení zaslat – do 31.03.2008 - splněno

 

8KV obdrželo ze ZKO Horní Benešov žádost o kontrolu finančního hospodaření a o zrevidování mimořádné členské schůze – KV jednomyslně rozhodlo se touto žádostí nezabývat, neboť finanční hospodaření bylo shledáno kriminálním vyšetřováním Policie České republiky jako dobré a fungování v ZKO si musí upravit členové sami. KV je orgánem poradním a nemůže tudíž zpochybňovat rozhodnutí členské schůze.

 

Termín další 22.03.2008 Šenov, 15:00 hodin

Zapsala:

31. ledna 2008

Michaela Ohřálová, DiS.

jednatel KV