souhlas-data.doc (27 kB)
souhlas-data.pdf (556,9 kB)
 

SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM DAT NA STRÁNKY KV Moravskoslezská oblast

www.kv-moravskoslezsky.estranky.cz

Já ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

předseda ZKO ………………………………………

souhlasím s tím, aby na stránkách KV Moravskoslezská oblast bylo uveřejněno:

X jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

X doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………

X telefonní kontakt: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

X emailový kontakt: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

X odkaz na stránky ZKO: …………………………………………………………………………………………………………………

(zakroužkujte a doplňte dle své úvahy co bude zveřejněno, adresář na stránkách KV bude zveřejněn pro potřeby ostatních ZKO)

 

 

 

 

 

Dne: ……………………………………………….. podpis: ………………………………………………………………..