Přihláška adepta na funkci figuranta.doc (28672)

Přihláška adepta na funkci figuranta.pdf (146910)
 

 

Přihláška adepta na funkci figuranta ........ třídy

Jméno a příjmení : ...............................................................................................

Datum narození : .................................................................................................

Bydliště (PSČ) : ....................................................................................................

............................................................. tel: ..........................................................

Člen ČKS - ZKO : ............................................č.průkazu ČKS.............................

Kraj : ...................................................

V kynologii pracuji od : .......................

Potvrzuji, že výkon funkce figuranta není na překážku mého zdravotního stavu.

.............................................. ..............................................

Datum Podpis

Potvrzení ZKO

Potvrzujeme, že shora uvedený je řádným členem naší ZKO a má plné předpoklady pro plnohodnotné prověřování povahových vlastností psů.

K zastávání funkce figuranta jej doporučujeme.

.............................................. ..............................................

Datum Podpis a razítko ZKO

Poznámka

Přihlášky soustřeďuje krajský výbor ČKS, nebo pověřená ZKO (KV vede přehledy o činnosti fig.II.tř.)

 

PROSÍM O DOPLNĚNÍ I EMAIL KONTAKTŮ