1.pololetí 2011

06.08.2013 10:51
Plán sportovních kynologický soutěží 1.pololetí pro rok 2011 
ČKS – Moravskoslezský kraj
 
 

 

Datum ZKO Název závodu Odpovědný funkcionář Delegování rozhodčí
26.2.2011 Otice č.191 Zimní  závod J.Havránek 723414852
J.Havránek
K.Sedláček
16.4.2011
Vendryně
č.101
XXXIV r.Memoriál Wojkowského V.Kopka 728348821
J.Macoszek
J.Toman
 30.4.2011
Kylešovice
č.188
Memoriál Marušky Chromčákové H.Michalková
J.Novotný
P.Šafránek
7.5.2011
Ostrava-Zábřeh
č.194
3.r.Memoriál
Petra Sembola
M.Kitková
731 163 700
J.Novotný
A.Hruška
14.-15.5.
    2011
Horní Suchá
č.21
O pohár starosty obce Horní Suché se zadáním CACT-IPO 3
A závod v IPO 1
L.Plachta
733 554 217
V.Košťál
J.Radovesnický
F.Beneš
28.5.2011
Frýdlant n.Ostravicí
č.97
 15.r.
O Frýdlantský řetěz
ZZO,ZM,ZVV1,ZVV2
D.Chamrád
732 471 259
V.Hrušková A.Hruška
3.-4.6.2011
Ostrava-Svinov
č.556
Otevřený přebor kraje
se zadáním CACT-IPO3
a závod v IPO 1
J.Novotný
602 891 498
V.Košťál
J.Radovesnický
IPO-1
P.Šafránek
11.6.2011 Šenov Memoriál Jana Beneše
J.Zarembová
602 714 226
F.Beneš
J.Havránek
25.6.2011
Frenštát p.R.
č.518
11.r.Valašský závod
ZM.ZVV1,ZVV2
L.Rek
603 369 012
V.Košťál
J.Toman

 

Do plánu Sportovních kynologických akcí na r.2011 byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO. Chráněný termín v r.2011 pro veškeré výcvikové akce je 21.-23.10.2011 Mistrovství ČKS-IPO. Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran. Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí 1.a 2.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.
 
Tento Plán PSKS 2011 je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MS kraje. Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržím tohoto plánu. Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu(nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce. Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat. V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz apod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.
 
Schválil KV ČKS Moravskoslezského kraje
Zpracoval Vladimír Košťal                                                                        dne:22.1.2011