Termínový kalendář

Tento termínový kalendář Vám umožní vidět rezervované termíny a vybrat si pro svůj plánovaný závod ještě některý z volných termínů.
KV žádá ZKO, aby dodržovaly pravidlo jedné sportovní akce krajského významu na jeden den a současně dodržovaly chráněné termíny stanovené předsednictvem ČKS.
Přednost mají termíny tradičních závodů. U nově vzniklých závodů rozhoduje termín doručení žádosti.
 
Poznámka: Akce označená v modrém políčku jsou vždy akce, které byly na tento ten nahlášeny jako první. Další akce nahlášeny tento den budou řazeny posloupně, bez zvýrazněného políčka. Je to jen grafická úprava pro lepší orientaci.