1.pololetí 2012

06.08.2013 10:53

Plán sportovních kynologických soutěží 1. pololetí pro rok 2012
ČKS - Moravskoslezský kraj


datum ZKO Název závodu Odpovědný funkcionář delegovaní rozhodčí
 

25.2.2012

Otice č. 191 - Zimní závod

IPO1, IPO3, bez stop

J. Havránek 723 414 852

J. Havránek K. Sedláček
 

21.4.2012

Vendryně č. 101 -  XXXV. ročník Wojkowského

ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2 + IPO1 komplet

V. Kopka, 728 348 821 vaclav.kopka@volny.cz

J. Macoszek, J. Novotný


5.5.2012

Kylešovice č. 188 - 3. ročník memoriálu Marušky Chromčákové

ZVV1 + ZVV2 koplet

J. Březinová

J. Havránek, P. Šafránek


19.5.2012

Staříč č. 650 - Stařičský pohár

A poslušnost ZZO B poslušnost ZVV1 C ZVV1, D ZVV2

P. Nevludová 777 158 078

F. Beneš, J. Novotný


26.5.2012

Frýdlant nad Ostravicí č. 97 - XVI ročník O Frýdlantský řetěz

ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2

D. Chamrád 732 471 259

V. Hrušková, A. Hruška


2.6.2012

Suchdol nad Odrou - O pohár starosty městyse

A - poslušnost ZZO, B IPO1 beze stop, C IPO3 beze stop

K. Černoch, ing.karel.cernoch@stavo.info.cz

V. Košťál, J. Toman


9.6.2012

Šenov - Šenovský pohár

A poslušnost ZVV1, B IPO1 bez stop, C IPO3 komplet

J. Zarembová 602 714 226

F. Beneš, J. Havránek


16.6.2012

Frenštát pod Radhoštěm č. 518 - 12 ročník Valašský závod

ZM, ZVV1, ZVV2, speciál přes řeku

A. Knapek 731 772 096

V. Košťál, J. Toman

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Do plánu sportovních kynologikckých akcí na první pololetí r. 2012 byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavků ZKO.

Chráněn termíny v roce 2012 pro sportovní akce:
22.09.2012 Mistrovství ČR ZVV3
20.-21.10.2012 Mistrovství ČKS - IPO
27.-28.10.2012 Mistrovství stopařů IPO - FH

  • Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran.
  • Na sportovní akce jsou delegováni rozhodčí I. a II. třídy ČKS Moravskoslezského kraje.
  • Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním rozhodčím.
  • Závody smí figurovat jen figuranti ČKS I. třídy a svazoví.
  • Tento plán PSKS 2012 1.pololetí je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MSK.
  • Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozuměni obdržením tohoto plánu.
  • Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogran sportovní akce, případně jiné změny.
  • Na všechny účastníky kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení zkušebních řádků, směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat.
  • V případ náhlých změn rozhodčích (onemocnění, úraz apod.) bude situace řešena s p. Košťálem tel.: 602 930 487 v co jak nejkratší možné době.

Zpracoval Vladimír Košťál
Schválil KV ČKS Moravskoslezského kraje dne 14.01.2012