1. pololetí 2015

01.02.2015 08:10

Plán sportovních kynologických soutěží 1 pololetí pro rok 2015

ČKS Moravskoslezský kraj

verze z 22.3.2015

 

Datum ZKO Název závodu Odpovědný funkcionář Delegování 
rozhodčí

11.-12.4

Frýdlant n/Ostravicí

4.ročník Beskydský stopařský speciál –IPO-FH/CACT, ZPS 1

Ing.Z.Novák

zbynek.novak@seznam.cz

CACT delegace ČKS
ZPS1 - Beneš

18.4.

Vendryně

XXXVIII.r.Memoriál Wojkowského

ZZO,ZM,ZVV1,ZVV2,IPO1,

V.Kopka

728348821

F.Beneš
J.Novotný
 

2.5.

Kylešovice

Memoriál Marie Chromčakové

ZVV1,ZVV2

Družstva

H.Michálková

606939476
J.Havránek
P.Šafránek
8.5. Staříč

Stařičký Pohár

ZZO,ZM,ZVV1-poslušnost,

ZVV1-P.O.,ZVV2-P.O.

P.Nevludová

zkostaric@seznam.cz

F.Beneš
J.Havránek
16.5. Havířov-Bludovice Obranářský speciál RINGO

M.Holka

732782760
V.Košťál
J.Toman
16.5. Frenštát  Valašský závod 15.ročník J.Houdková
605329861
P.Šafránek
J.Novotný
23.5.

Frýdlant n/Ostravici

XVIIII.r. Frýdlantský řetěz

ZZO,ZM,ZVV1,ZVV2

D.Chamrád

732471259

V.Hrušková
J.Novotný
6.6. Karviná-Hranice

Pohár města Karviné

ZZO,ZM,ZVV1,IPO1

S.Pros

608702212
F.Beneš
J.Novotný
13.6. Veřovice

Obranářský závod+speciál RINGO

ZM,ZVV1,ZVV2
 

P.Škarpa

734506412
V.Košťál
J.Toman

20.6.

Šenov

Šenovský Pohár-IPO3 CACT

ZZO,ZVV1družstva P

O.Spratek

602970970

CACT delegace ČKS
ostatní - F.Beneš
J.Novotný

27.6.

Ostrava-Zábřeh

4.ročník Australské Mistrovství

ZZO,ZM,ZVV1

M.Kitková

731163700

V.Hrušková
J.Novotný

 

Do plánu Sportovních kynologických akcí na první polovinu r.2015,byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO.Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran.

Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí 1.a 2.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.

Závody krajského významu smí figurovat jen figuranti ČKS 1.třídy nebo svazový.

Tento Plán PSKS 2015 je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MS kraje.

Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržením tohoto plánu.

Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce,popřípadě jiné změny.

Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat.

V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz,a pod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.

 

Školení pod hlavičkou moravskoslezského kraje v roce 2015

28.2.-ZKO Frýdlant n/Ostravicí školení a prolongace figurantů 1 a 2.třídy

7.3. – ZKO upřesnit  školení krajských kladečů

13.-.14.3.-ZKO Suchdol n/Odrou školení instruktorů

 

Akce nad rámec kraje v roce 2015

18.4.        ZKO Kylešovice VS MČR ZVV3

25.-26.4. ZKO Třinec VS MČR MS IPO 3

9.5.         ZKO Havířov Bludovice VS M Mládeže všestranní

5.9.        ZKO Albrechtice u Č.Těšína VS MČR mládeže stopaři

3.-4.10.  ZKO Frýdlant n/Ostravicí VS M stopařů IPO-FH dospělí

 

 Schválil KV ČKS Moravskoslezského kraje