2.pololetí 2011

06.08.2013 10:52
Plán sportovních kynologických soutěží pro rok 2011 – 2 Pololetí
ČKS – Moravsko slezský kraj
 

 

Datum ZKO Název závodu
Odpovědný
funkcionář
Delegovaní
rozhodčí
10.9.2011 101 Vendryně
VII r. O pohár starosty obce
ZZO,ZM,ZVV1,ZVV2,IPO1
V.Kopka
728 348 821
J.Toman
J.Novotný
10.9.2011 Suchdol n.Odrou
O pohár starosty Městýse
ZZO,IPO1,IPO3,
K.Černoch
731 486 987
Manželé
Hruškovi
17.9.2011 Dětmarovice
Závod družstev dle IPO
Stopa, poslušnost, obrana
M.Štěrba
603 900 655
J.Havránek
K.Sedláček
24.9.2011 Český Těšín
Těšínský závod 2011
ZZO,ZM,ZVV1
J.Waszut
723 531 353
J.Macoszek
J.Novotný
28.9.2011
Havířov
Bludovice
O pohár města Havířova
ZZO,ZVV1,IPO3
M.Štýrská
602 783 513
V.Košťál
D.Fuchsíková
1.10.2011
663
Veřovice
X r. Cena Veřovic
XII r.Memoriál Karla Škarpy
P.Škarpa
604 407 429
J.Havránek
V.Košťál
5.11.2011 Horní Suchá Hornosušský stopařský speciál - ZM,ZVV1,speciál P. Šmejkal   604 463 820 manželé Hruškovi

 

 
 
Do plánu Sportovních kynologických akcí na 2.pololetí 2011 byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku. ZKO.Chráněný termín v r.2011 pro veškeré výcvikové akce je 21.10.-23.10.Mistrovství ČKS-IPO.
Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran.
Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí II.tř. popřípadě I.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.
 
Na soutěžích krajského významu mohou figurovat jen figuranti ČKS 1.tř.popřípadě Svazoví.                                              
Tento plán PSKS 2011-2.pololetí je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MSK.
Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozuměni obdržením tohoto plánu.
Pořadatel akce je povinen v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů ) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce.
Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řádů, Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat.
V případě náhlých změn rozhodčích (onemocnění,úraz apod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.