2.pololetí 2012

06.08.2013 10:54
Plán sportovních kynologických soutěží 2.pololetí pro rok 2012 
ČKS – Moravskoslezský kraj
 
1.9.2012
ZKO Český Těšín
ZZO, ZM, IPO1
odpovědný funkcionář J. Waszut, 723 531 353
rozhodčí: F. Beneš, J. Toman
 
8.9.2012
ZKO Frýdlant nad Ostravicí - Beskydský stopařský speciál, 1.ročník
odpovědný funkcionář: Z. Novák, 606 771 151
rozhodčí: F. Beneš. J. Radovesnický
 
15.09.2012
ZKO Dětmarovice II. - 10 ročník Pohár družstev
stopa IPO2, poslušnost IPO1, obrana IPO3
odpovědný funkcionář: Štěrba Martin, 603 900 655
rozhodčí: J. Novotný, J. Toman
 
22.09.2012
ZKO Vendryně - 8.ročník O pohár starosty obce Vendryně
ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, IPO1
odpovědný funkcionář: Kopka Václav, 728 348 824
rozhodčí: J. Macoszek, J. Novotný
 
28.09.2012
ZKO Havířov-Bludovice - O pohár města Havířova
odpovědný funkcionář: Marie Štýrská, 602 783 513
rozhodčí: A. Hruška, V. Hrušková
 
6.10.2012
ZKO Veřovice - 21.ročník O cenu Veřovic, 13.ročník Memoriálu Karla Škarpy
odpovědný funkcionář: Škarpa Pavel, 604 407 429
rozhodčí: J. Havránek, F. Beneš
 
6.10.2012
ZKO Horní Suchá - Závod CACT IPO3
odpovědný funkcionář: Lešek Plachta, 733 554 217
rozhodčí: delegace ČKS
 
13.10.2012
ZKO Karviná-Hranice - O pohár města Karviné
odpovědný funkcionář: Bc. Stanislav Pros
rozhodčí: A. Hruška, V. Hrušková
 
 
Do plánu Sportovních kynologických akcí na r.2012 2.pololetí,byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO.
 
Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran.
Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí 1.a 2.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.
Závody smí figurovat jen figuranti ČKS 1.třídy a svazový.
Tento Plán PSKS 2012 2.pololetí je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MS kraje.
Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržením tohoto plánu.
Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce,popřípadě jiné změny.
Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat.
V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz,a pod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.
 Schválil KV ČKS Moravskoslezského kraje      28.6.2012