2010

06.08.2013 10:49

Plán sportovních kynologický soutěží pro rok 2010

ČKS – Moravskoslezský kraj

 

Datum

 

ZKO

 

Název závodu

 

Odpovědná funkcionář

 

Delegování rozhodčí

 

27.2.2010

Otice č.191

Zimní  závod

J.Havránek 723414852

M.Tichá V.Hrušková

17.4.2010

Vendryně 101

XXXIII r.Memoriál Wojkovského

V.Kopka 728348821

J.Macoszek J.Novotný

8.5.2010

Kylešovice 188

Memoriál Marušky Chromčákové

L.Zavadil 602785713

J.Havránek K.Sedláček

15.5.2010

Horní Suchá 21

Jarní Hornosušský závod

P.Šmejkal 604463820

V.Hrušková A.Hruška

29.5.2010

Frýdlant n.Ostravicí

14.r.

O Frýdlantský řetěz

D.Chamrád

V.Hrušková A.Hruška

5.6.2010

Šenov 164

Memoriál Jana Beneše

O.Spratek 602970970

J.Tichý MUDr. M.Tichá J.Toman

19.6.20120

Frenštát 518

X r.Valašský závod

P.Malčik 604862474

J.Novotný

P.Šafránek

28.8.2010

Kylešovice 188

Letní závod Napříč Moravicí

L.Zavadil 602785713

J.Tichý MUDr. M.Tichá

4.9.20120

Suchdol nad Odrou

O Pohár starosty Městyse Suchdol n.Odrou

K.Černoch ing. 731486987

P.Šafránek K.Sedláček

11.9.2010

Vendryně 101

VI r.Pohár starosty Vendryně

V.Kopka 728348821

J.Macoszek A.Hruška

18.9.2010

Dětmarovice II

Závod Družstev

M.Štěrba 603900655

K.Pavlík V.Pavlík

28.9.2010

Havířov Bludovice 38

Pohár města Havířova

M.Štýrská 602783513

V.Košťál D.Fuchsíková

2.10.2010

Veřovice 663

IX r.Cena Veřovice XI r.Memoriál Karla Škarpy

P.Škarpa 604407429

D.Fuchsíková J.Novotný

9.10.2010

Horní Suchá 21

Stopařský závod

P.Šmejkal 604463820

J.Tichý MUDr. M.Tichá

 

Do plánu Sportovních kynologických akcí na r.2010 byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO. Chráněný termín v t.2010 pro veškeré výcvikové akce je 12.6-13.6. Mistrovství ČKS-IPO. Pořadatelé akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran. Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí II.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.

Tento Plán PSKS 2010 je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MSK. Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržím tohoto plánu. Pořadatelé akce je povinen v dostatečném časovém předstihu(nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce. Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat. V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz apod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.

 

Schválil KV ČKS Moravskoslezského kraje

Zpracoval Vladimír Košťal                                                                        dne:19.1.2010