Háj ve Slezsku 29.06.2019 - Krajská konference

18.07.2019 13:01

Zápis z Krajské konference

Moravskoslezská oblast 

29.06.2019

Háj ve Slezku

 

Přítomni: 

Výbor KV:

K. Mellar, M. Ohřálová, B. Skotnicová, V. Košťál, Z. Novák

Revizní komise:

K. Černoch, V. Hrušková, M. Ficek

Hosté:

O. .Spratek, J. Spratková, 

 

Delegáti ZKO:

ZKO Albrechtice u Českého Těšína, Ohřálová Karolína, DiS.

ZKO Brantice, Čeplová Dagmar

ZKO Bruntál, Vodičková Šárka

ZKO Český Těšín, Glogar Vladislav

ZKO Dětmarovice, Ing. Popovičová Jindřiška. - náhradník

ZKO Frýdlant n.Ostravicí, Ing. Gavlasová Bohumila, Cviček Karel, Chamrád Dalibor

ZKO Havířov-Bludovice, Ožana Petr, Ing. Kasaj Stanislav

ZKO Horní Suchá, Bc.Funiok Marcel, Ing. Götzingerová Marcela - náhradník

ZKO Hradec nad Moravicí, Fiala Vítězslav

ZKO Jablunkov, Macoszek Jan

ZKO Karviná Hranice, Bartoš Lubomír, Dziadkova Gabriela

ZKO Kozlovice, Němec Karel

ZKO Kozmice u Hlučína, Tichý Patrik

ZKO Krnov-Hlubčická, Stavinohová Sylva,  Frančák Miroslav – plná moc

ZKO Krnov-Chomýžov, Hajná Gabriela

ZKO Kylešovice, Ragulíková Aneta, Beinhauer Drahomír - náhradník

ZKO Nový Jičín, Kukula Jaromír, Schnürch Josef

ZKO Opava, Palisa Vladimír, Michal Gardaš, Ing. Ficek Miroslav

ZKO Ostrava-Mar.Hory, Šeděnková Kateřina

ZKO Ostrava-Třebovice, Ing. Frančík Jaroslav

ZKO Otice, Remiasová Eva, Večerková Jitka, Jurčáková Lucie

ZKO Petrovice, Mlotek Radek, Drozdík Petr

ZKO Polanka nad Odrou, Kotásek Miroslav, Polášek Milan

ZKO Rýmařov, Kouřilová Dagmar

ZKO Slezská Hořina Brumovice, Matýsková Gabriela – plná moc

ZKO Suchdol n.O.-Louky, Ing. Černoch Karel, Bc. Esslerová Eva

ZKO Šenov, Šebesta Pavel, Kolářová Katka

ZKO Třinec, Šurman Jiří

ZKO Vendryně, Kopka Václav, Šimíčková Halina – plná moc

ZKO Veřovice, Škarpa Pavel, Šťastná Anna

ZKO Vítkov, Jakubíková Jitka, Mgr. , Menčík Jaroslav 

ZKO Vyšní Lhoty, Stracková Monika 

Program:

 1. Přivítání delegátů

 2. Schválení jednacího a volebního řádu 

 3. Schválení programu

 4. Volba návrhové, volební a mandátové komise

 5. Jednotlivé zprávy členů KV

 6. Předání ocenění členům ZKO (na základě návrhů ZKO)

 7. Diskuse ke zprávám 

 8. Představení jednotlivých navržených kandidátů

 9. Přestávka

 10. Volba výboru KV – 

 11. Volba delegátů a kandidátů na Sjezd ČKS 2019

 12. Návrh změn stanov k projednání na sjezdu ČKS

 13. Diskuse

 14. Usnesení

 15. Závěr 

1. Přivítání delegátů

Karel Mellar přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za jejich účast a čas.

 

2. Schválení jednacího a volebního řádu 

Jednací a Volební řád byl všem delegátům jednotlivých ZKO zaslán k prostudování předem elektronickou poštou. Na místě byly připraveny k dispozici i vytištěné verze. 

Hlasování: Pro 51 Proti 0 Zdržel se 0

 

3. Schválení programu

Oproti zaslanému programu bylo stávajícím předsedou KV panem Mellarem předneseno doplnění o tyto body:

 • Schválení Jednacího a Volebního řádu

 • Návrh změn stanov k projednání na sjezdu ČKS

Hlasování: Pro 51 Proti 0 Zdržel se 0

 

4. Volba návrhové, volební a mandátové komise

  1. Volební komise: Jurčáková Lucie, Kolářová Kateřina, Ožana Petr 

Hlasování: Pro 51 Proti 0 Zdržel se 0

  1. Návrhová a mandátová komise: Ohřálová Michaela, Skotnicová Blanka, Čeplová Dagmar 

Hlasování: Pro 51 Proti 0 Zdržel se 0

 

5. Jednotlivé zprávy členů KV

 1. Předseda KV

Úvodem mojí zprávy mi dovolte drobné shrnutí uplynulých pěti let. 

Každoročně se scházíme na společné schůzi předsedů ZKO a KV kraje, abychom zhodnotili a trochu i složili účet za uplynulý rok a řekli si, co nás čeká v tom novém. Těch uplynulých pět let nebylo jednoduchých, zažili jsme změnu Občanského zákoníku, na základě kterého se měnily stanovy, museli jsme všechny občanské sdružení, které se změnily v pobočné spolky přeregistrovat na Rejstříkovém soudu, který vystřídal statistický úřad, toto všechno díky dalším a dalším pozměňovacím návrhům zákona dokonce dvakrát. Pár organizací to vzdalo a některé zase nově vznikly. Navýšily se členské příspěvky do svazu, někdo mávl rukou někdo nadával, ale zdražuje se všechno tak se situace uklidnila bez demonstrací. Pak byla další vlna a to GDPR – systém za který se všichni schovávali, paradoxně dnes se většina věcí vrací zpátky, protože si někdo uvědomil stupiditu některých návrhů a systémů. Ke všem těmto věcem byly desítky mailů, cestování po ZKO, telefonování, ověřování ………. 

Zároveň jsme organizovali školení kladečů, figurantů, instruktorů…. 

U tohoto bych se trochu zdržel, možná se budeme opakovat s výcvikářem panem Košťálem, ale říct to musím. 

Co se týká kladečů je velká škoda, že je tak mizerný zájem, přitom tady máme špičkové stopaře ……na druhou stranu, se na školení, samozřejmě se zadáním atestu krajský nebo svazový kladeč přihlásí občas zájemci, kteří nejsou schopni najít vlastní stopu, lom, kam položili předmět a když razítko a průkaz nedostanou tak lidsky česky pomlouvají, jak se to můžou vy…. Že jsme jim vzali chuť něco dělat……, téhle větě se už musím smát, protože toto bere chuť spíš lidem kolem. Letos na začátku června jsme školení kladečů zrušili, protože dělat ho pro tři lidi nelze. 

U figurantů je situace obdobná na atest dorazí, aniž by věděli, že existuje nějaká směrnice pro figuranty. Že fig. 2. tř. může figurovat jenom zkoušky, a nepotřebuje atest (ne tréninky), bez znalosti zkušebního řádu, ale pokud figuruje slušně a je schopen odfigurovat zkoušky tak, aby ji rozhodčí mohl posoudit dají se přimhouřit oči. Ale pokud je problém v praxi např., pokud je dán přepad na psovoda a figurant provede útěk, tak změnil cvik a to je nepřípustné. Ale nejhorší je pokud dojde k újmě na zdraví, když se figurant se psem srazí tak, že pes řve bolestí a on ho bez citu tlačí a ještě mu dává údery. Prosím buďte zodpovědní, když ty lidi vysíláte…. Taková věta ,,to zvládneš“, může znamenat nejenom 6 týdnů léčení psa nebo člověka ale i utracení psa. Mají psáno - přivézt s sebou psa, ale většinou to tak není. Zkusili jsme před atestem figurantů udělat školení s Radkem Kupkou, bohužel první ročník mělo zájem jen 9 figurantů, druhý už jen tři. Co se týká prolongací v letošním roce tak mělo prodlužovat atest druhé a první třídy 18 figurantů. Přijelo jich 7 a dva se omluvili ze zdravotních důvodů. Z některých ZKO si stěžovali, že obvolali figuranty a neumějí sehnat na závod, protože prý tvrdí, že nefigurují např. ze zdravotních důvodů. Oslovil jsem je všech cca 30, odpověď jsem dostal od 6 ti z nich. Někteří mají změnu kontaktu a nelze aktualizovat seznam. Každopádně nechal jsem to na tuto konferenci - kdo nemá prolongaci, toho musíme ze seznamu figurantů vyjmout. Každoročně píšu všem, kteří mají prolongovat na mail upozornění z pozvánkou. 

U instruktorů bohužel stejně jako u kladečů nebylo možné využít termínu na začátku sezóny, proto se odehrává právě dnes, byť jsme zase kličkovali s termíny. Strohé předčítání řádů považuji za nesmysl, proto jsme zkusili formu semináře. První tři ročníky s paní Chmurovou, poměrně dobře obsazené. Letos jsem pozval slečnu Janu Hořejší ml. I proto že nám vedla děti na táboře a všichni z ní byli nadšení, a co se metodiky týká tak dětem a nejenom jim opravdu pomohla vyřešit spoustu problémů. Máme malou účast, ale aspoň si těch patnáct lidí zacvičí 

K dalším akcím které jsme pořádali, byl svod chovných NO ve spolupráci s pobočkou klubu NO a přestože se výcvikovým akcím bude věnovat pan Košťál, tak jenom zmíním nově se rozbíhající Branný víceboj kynologů. Po Krajských akcích loni proběhl první výběrový závod a následně na podzim celostátní soutěž. Letos toto běží zase – je po VS a v říjnu bude celostátní soutěž v Lounech. Je to spíš zábava zkuste prosím předat informace v ZKO. 

K poslední akci pořádané Krajskou organizací je ples, kdy proběhly dva ročníky a mne těší, že na rozdíl od ostatních akcí tyto byly na hranici kapacity. 

Ještě jedna věc mne trochu trápí nebo zlobí. Každý rok je schůze předsedů ZKO jak jsem řekl na začátku,……..někdo, na to reaguje slovy ,, ale tam my nejezdíme“ pak přijde konference, všechno se posílá na rejstříkový soud. Sekretariát svazu zpracoval, aby to bylo co nejjednodušší, formuláře kde se vypíšou údaje, k tomu se přiloží zápis prezenční listina souhlasy s ověřeným podpisem – ten je na matrice zdarma pro pobočné spolky, a poslat. Do týdne po Členské schůzi. 

30 organizací jsme s jednatelkou obvolávali dva měsíce po termínu. A dozvídali se že předseda nemůže a ostatní jsou zaneprázdněni tak, že jednou za pět let nemůžou na konferenci a věděli to už na schůzi v listopadu. Když slyším větu ,,my po vás nic nechceme tak nám dejte pokoj“ a neuvědomuje si, že chce po nás členství, nebo výhrůžka ,,my zrušíme organizaci, protože vy nám dáváte do stanov povinnosti“ ,,když jsem se nechal zvolit za předsedu tak proto, že to nikdo nechtěl dělat a ne abych psal nějaké papíry“ 

,,z důvodu GDPR si to pošleme na soud sami“ prosím vás organizace které to udělaly už ty papíry neviděly, zapsané změny nebyly a ve dvou případech dostali usnesení, že nejsou oprávněni zadávat změny. Proto se tyto podklady posílají na sekretariát svazu. 

Každopádně všechny tyto podklady nejsou výmysl ani náš, ani vedení svazu, takže těm, kteří toto v pořádku vyřídili, děkuji stejně jako těm, kteří toto dají do pořádku co nejdřív ať mužem co nejvíc času trávit na place. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, aktivním organizacím a poprosit ostatní, abychom společně dali do pořádku resty, a připomínám, že do konce srpna je třeba poslat žádosti o akce, jako jsou VS, MR, CACT, stejně tak žádosti o školení figurantů 1.tř a svazové, a protože místo zrušeného školení kladečů chceme toto udělat znova na podzim tak už teď můžete svoje členy hlásit. Děkuji

 

 1. Pokladna - Skotnicová B.

         
   

94-1632030237/0100

   

Hotovost

Banka

Celkem Kč MSK

01.01.2010

2 767 Kč

01.01.2010

1 542 Kč

4 309 Kč

01.01.2011

4 508 Kč

01.01.2011

1 422 Kč

5 930 Kč

01.01.2012

3 268 Kč

01.01.2012

23 940 Kč

27 208 Kč

01.01.2013

11 018 Kč

01.01.2013

1 422 Kč

12 440 Kč

01.01.2014

10 003 Kč

01.01.2014

37 414 Kč

47 417 Kč

01.01.2015

9 498 Kč

01.01.2015

28 830 Kč

38 328 Kč

01.01.2016

14 269 Kč

01.01.2016

32 090 Kč

46 359 Kč

01.01.2017

14 696 Kč

01.01.2017 

99 903 Kč

114 599 Kč

01.01.2018

22 929 Kč

01.01.2018

75 602 Kč

98 531 Kč

01.01.2019

1 319 Kč

01.01.2019

92 708 Kč

94 027 Kč

26.06.2019

101707 Kč

26.06.2019

20524 Kč

122 231 Kč

 

 1. Výcvik- Košťál V. - Poděkování jednotlivým ZKO za pořádání akcí- Třinec VZ, Karviná, Havířov-Bludovice, Veřovice, Rychvald, Otice, Šenov, Albrechtice u ČT …. Vznikají nové závody, které se objeví jednou za rok, udělají zmatky s termíny, pak závod zmizí, tudy cesta nevede. Co se týče delegací tak pro akce ZKO nad rámec kraje deleguje předsednictvo ČKS. Rozhodčí na závody krajského závodu přihlíží k požadavkům jednotlivých organizací, které rozhodčí žádají. Snaží se vyhovět. Na začátku sezon po uplynulé období zabezpečovali jednotlivá školení kladečů, instruktorů a figurantů. V letošním roce byla zrušena dvě školení. Pro malý zájem. Seznamy najdete na stránkách KV a stránkách ČKS. Do plánu sportovních akci doplněny informace o konaných mistrovství v ČR.

 

 1. Novák Z. - Představení systému evidence a zpracování dokumentů ke zkouškám

 2. Mellar K. - Komise mládeže

Vážení, nebudu mrhat Vaším drahocenným časem, abych Vám vyjmenovával všechny akce za posledních pět let, kterých se mládež MSK zúčastnila. Každopádně v celorepublikovém měřítku si s mládeží nestojíme vůbec špatně. Ať už co do počtu tak nebo do výsledku. Nebudu číst ani to která mládežnice se kde a jak umístila, protože bychom tu byli do odpoledne. Připravil jsem dvě prezentace mládeže, které dělám pro našeho sponzora, kterým je firma německá firma Bewital konkrétně s krmením Belcando prostřednictvím firmy Staz s.r.o Pokud by měl někdo zájem, máme u nich i hodně slušné slevy na krmení. 

Když spočítám počet startů mládežníků za naší moravskoslezskou organizaci v posledních pěti letech myšleno počet akcí krát počet závodníků dostaneme se k přes číslo 200. To jsou výběráky, mistrovství, junior Open… k tomu musíme připočítat zkoušky, klubové závody, krajské soutěže……… 

Z těchto soutěží přinesli 17 krát první místo, 12 krát druhé místo a 17 krát třetí místo. Díky tomu se vždycky umístili na bedně jako družstvo 4x první místo 3 x druhé a 3 x třetí místo. 

K tomu musím říct a veřejně poděkovat Zbyňkovi Novákovi se Sašou Dobrovičovou a i Karlovi Kováčovi, který dnes bohužel nemohl přijet, protože díky nim bodujeme na stopách a děcka stopy baví. Nejenom jim, samozřejmě chci poděkovat vám v ZKO, kde jsou jednotliví mládežníci členy, že jim pomáháte a podporujete je. Pro ty, kteří chtějí je k dispozici téměř každou neděli paní Večerková s poslušnostmi, já s obranami a v soboty zhruba jednou až dvakrát za měsíc pan Kováč na stopách vždy v Mokrých Lazcích. Tým mládeže se skládá z těch, kteří jsou jen krátkodobě třeba jednu sezónu nebo s námi jezdí dlouhodobě, třeba od 11 do 21 let za pět let se takto protočilo přes 35 mládežníků. 

Mimo to a zrovna se nám blíží – pořádáme každoročně Tábor talentované mládeže – v posledních letech jej organizuju v Holčovicích, kde je majitel milující psy, který se nebrání kynologickým aktivitám ve svém areálu. 

Jak jste mohli vidět, měly děvčata loni úspěšný rok, proto jsme se rozhodli, že jim na konci tábora uděláme takový malý společenský večer, kterého se mohou zúčastnit i rodiče, kde je za těch posledních pět let vyhodnotíme a pět z nich splnilo podmínky pro udělení výkonnostních tříd – z toho dvě v kategorii dospělých, toto jim tam bude předáno a předá jim to nikdo menší než dvojnásobný mistr světa Vašek Ouška, který slíbil, že na dva tři dny dorazí. 

To je ode mne pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost 

VS MR Všestranných 

Praha Zbraslav 

ZVV1 

MARKÉTA LÁTALOVÁ – Otice 2.místo 

ADÉLA JANECZKOVÁ - Vendryně 4.místo 

IPO3 

LUCIE APPELOVÁ - Vendryně 2.místo (junioři) 

Havířov – Bludovice 

ZVV1 

Zuzana Ondrová Klimkovice 2.místo 

ADÉLA JANECZKOVÁ - Vendryně 4.místo 

IPO2 

MARKÉTA LÁTALOVÁ – Otice 2.místo 

IPO3 

Tereza Nováková – Nový Jičín 3.místo 

MR Mládeže Česká Třebová 

ZVV1 

Zuzana Ondrová Klimkovice 1.místo (vítěz doplňkové kategorie) 

ADÉLA JANECZKOVÁ - Vendryně 4.místo 

MARKÉTA LÁTALOVÁ – Otice 7.místo 

IPO3 

LUCIE APPELOVÁ - Vendryně 1.místo Juniorská mistryně 

Tereza Nováková – Nový Jičín 5.místo 

Stopaři 

VS Albrechtice u ČT. 

JANECZKOVA ADÉLA Vendryně 1.místo 

ONDROVÁ ZUZANA Klimkovice 2.místo 

VEČERKOVÁ VIKTORIE Otice 3.místo 

MALUŠOVÁ DANIELA Karviná Hranice 4.místo 

LÁTALOVÁ MARKÉTA Otice 5.místo 

GALUSZKOVÁ MARKÉTA 1. místo Mládež 

KRIŠTOFOVÁ VIKTORIE 1.místo Junior 

KYSELÁ MONIKA 2. místo Junior 

VS Plzeň 

Nováková Tereza 1.místo 

Appelová Lucie 3.místo 

MR mládeže stopařů 

ONDROVÁ ZUZANA Klimkovice 3.místo 

JANECZKOVA ADÉLA Vendryně 5.místo 

GALUSZKOVÁ MARKÉTA 1. místo Mistryně Mládež 

Junior 

Nováková Tereza 1.místo juniorská mistryně 

KRIŠTOFOVÁ VIKTORIE 2.místo 

Appelová Lucie 3.místo 

KYSELÁ MONIKA 5. místo Junior 

1.Místo v družstvech 

Mimo to se někteří mládežníci zúčastnili BVK 

Harašínová Tereza 3.místo 

Lukáš Orava 2.místo


 

 1. Černoch K. - Revize – Zpráva revizní komise 

Přepis zprávy:

   1. Přivítání

   2. Revizní komise pracovala po celé volební období ve složení Miroslava Ficka, Věry Hruškové a Karla Černocha

   3. Komise průběžně kontrolovala plnění úkolů schválených krajským výborem a dále kontrolovala hospodářskou činnost KV a to každoročně k 31.12. daného roku

   4. K dnešní schůzi proběhla kontrola pokladny 29.06.2019

   5. Veškeré roční kontroly jsou k nahlédnutí v zápisech ze schůzí předsedů a jsou všem členům k dispozicím

   6. Revizní komise neshledala za svou dobu působení žádné nedostatky v účetnictví, které je vedeno řádně podle zákona o účetnictví a souvisejících předpisů. Dále revizní komise konstatuje, že všechny úkoly zadané krajskému výboru byly splněny bez závad. 

Děkuji za pozornost

 

6. Předání ocenění členům ZKO   (na základě návrhů)

 1. Návrh ZKO Šenov Zlatá plaketa ČKS – Spratek O., Stříbrná plaketa ČKS Spratková J.,

 2. Návrh ZKO Albrechtice u ČT – Ocenění KV za dlouholetou činnost v ČKS Šmejkal, 

 3. Návrh Ohřálová - svazoví kladeči – za jejich aktivní práci kladečů při pořádání vrcholových akcí ČKS (VZ, MR, MS) a za jejich práci ve stopách pro mládež (VZ stopařů - mládeže a juniorů ČKS, MR stopařů - mládeže a juniorů ČKS - , TTM MSK, lektorská činnost pro mládež) – Novák, Ocieczek, Funiok, Ohřálová, Dobrovičová, Kováč, Ožana

7. Diskuse ke zprávám - nikdo

8. Představení jednotlivých navržených kandidátů 

Všichni navrhovaní kandidáti jsou osobně přítomni a byli delegátům představeni.

9. Přestávka

10. Volba výboru KV

 1. Mellar –     pro 51  proti 0  zdržel se 0

 2. Ohřálová    pro 51  proti 0  zdržel se 0

 3. Skotnicová pro 51  proti 0  zdržel se 0

 4. Košťál        pro 50  proti 0  zdržel se 1

 5. Novák        pro 49  proti 0  zdržel se 2

 

Volba RK

 1. Večerková    pro 49  proti 0  zdržel se 2

 2. Hrušková      pro 49  proti 0  zdržel se 2

 3. Socha            pro 46  proti 0  zdržel se 5

 

11. Volba delegátů a kandidátů na Sjezd ČKS 2019

 

Volbu kandidátů na sjezd ČKS 

     a. Karel Mellar – do funkce  Předsedy ČKS

     b. Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.   – do funkce - Organizační komise 

     c. Vladimír Košťál   - Člen PČKS

Hlasování: Pro 51  proti 0  zdržel se 0

 

Volbu delegátů na sjezd ČKS 

a.       KV – KV + RK

Vzhledem k vlastnímu odstoupení pana Nováka, nebylo o tomto návrhu hlasováno.

      b.  KV +  Glogar, který zastoupí pana Nováka

Hlasování: Pro 46, proti 0 zdrželo se 5  

12. Návrh změn stanov k projednání na sjezdu ČKS

 1. Český Těšín - viz příloha

Hlasování: Pro 50 Proti 1 Zdržel se 0 

 1. Volba v ZKO se volí do funkcí, kdežto KV se volí a pak ze svého středu volí předsedu. Návrh – KV se sjednotí s členskou schůzí a se sjezdem a do všech se bude volit do funkcí 

Hlasování: Pro 51 Proti 0 Zdržel se 0

 1. Členství ve svazu končí – doplnění o vyloučení člena – z důvodu poškozování dobrého jména ZKO nebo opakované narušení dobrých vztahů a soužití mezi členy ZKO a porušování dobrých mravů 

Hlasování: Pro 51 Proti 0 Zdržel se 0

 

13. Diskuse - nikdo

 

14. Usnesení

Návrh na usnesení: 

1127 členů ZKO, má být 77 delegátů, 65 delegátů přihlášeno, 51 účast

O jednotlivých bodech bylo již delegáty hlasováno v průběhu konference.

Delegáti konference berou na vědomí:

1. Jednotlivé zprávy – předseda, pokladna, výcvik, komise mládeže, revizní komise

Delegáti konference schvalují:

1. Volbu KV ve složení

 • Karel Mellar 

 • Michaela Ohřálová

 • Blanka Skotnicová

 • Zbyněk Novák

 • Vladimír Košťál

Rozdělení funkcí bude v zápise z následující schůze KV.

 

2. Volbu revizní komise ve složení:

 • Jitka Večerková

 • Věra Hrušková

 • Michal Socha

Členové Revizní komise si zvolili předsedkyni - paní Mgr. Jitku Večerkovou

 

3. Volbu delegátů na sjezd ČKS 07. 12. 2019  ve složení 

 1. Mellar, Ohřálová, Skotnicová, Košťál, Večerková, Hrušková, Socha, Glogar

 2. Novák Zbyněk – náhradník


 

4. Volbu kandidátů na sjezd ČKS 07. 12. 2019 ve složení 

     a. Karel Mellar – do funkce  Předsedy ČKS

     b. Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.   – do funkce - Organizační komise 

     c. Vladimír Košťál   - Člen PČKS

 

5. Projednání návrhů na změny stanov na sjezdu ČKS

 1. ZKO ČT

 2. Kv – volba do funkcí

 3. KV – doplnění možnosti vyloučení

 

Hlasování o tomto znění Usnesení: Pro 51, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

15. Závěr

Karel Mellar poděkoval všem přítomným a popřál vše dobré v nadcházejících dnech.

 

Zapsala: 29.06.2019 Mgr. Michaela Ohřálová, DiS.